MARKNADSINSIKTER

Så når man bäst effekt i digitala medier

Digitala medier är självklara för de flesta annonsörer idag. Men lika självklart är det inte hur de ska användas för att investeringarna ska ge bästa möjliga effekt. Schibsteds ”Attention Study Report” rätar dock…

Smula inte sönder budgeten!

Ju mer man splittrar upp sin budget, desto mindre blir möjligheten att få bästa möjliga effekt av investeringarna.

I den programmatiska snårskogen

På ett par, tre decennier har teknikutvecklingen förändrat vår vardag på en mängd olika sätt. Inte minst gäller det inom reklam och marknadsföring där revolutioner skett på de flesta områden. Från nya effektiva…

Långsiktighet och partnerskap med byråerna är McDonald’s recept

För tredje året i rad var det McDonald’s det varumärke som tog hem flest watt i årets 100-wattstävlingen, tillsammans med Nord DDB. De vann 100 watt i kategorierna Långsiktigt och Framsiktigt. Därtill 75…

Med genuin folklighet tog Löfbergs ledartröjan

Utgångsläget var utmanande, när Löfbergs drog i gång arbetet med en ny varumärkesplattform. Men genom noggrann analys fann man rätt väg och nådde sitt huvudmål betydligt snabbare än planerat.

Några råd för 2024

Varumärkesfokus, innovation och portföljsamarbeten. Det är några av de åtgärder som kan bidra till ökad effekt för varumärkesägare under året. Men också ökad effektivitet.

Peab tog tag i fördomarna

Är det verkligen bara halva befolkningen som har förutsättningar för att bygga och anlägga bostäder och infrastruktur? Självklart inte! Det fick Peab att sätta in handgripliga motåtgärder som fungerade så bra att de…

Dags att agera för mångfald

Marknads- och kommunikationssektorn är för dålig på mångfald och inkludering, tycker många som jobbar i branschen. Bristerna gäller både enskilda arbetsgivare och hela branschen. I vissa sammanhang ligger Sverige på efterkälken internationellt.

Hållbarhet allt viktigare i varumärkesarbetet

Företagen har blivit alltmer medvetna om sin roll och sitt ansvar i klimat- och miljöarbetet. Konsumenterna förväntar sig också att företagen ska ta det ansvaret. De vill kunna lita på att företagen är…

För Lantmännen är hållbarhet mer verkstad än snack

För kooperativet Lantmännen är hållbarhet en grund för framtidens lantbruk och basen för varumärkesbygget. Allmänheten litar på Lantmännen som idag också rankas som Sveriges mest meningsfulla varumärke.

Att sätta ord på känslorna gör dem lättare att leva med

Bland FN:s 17 Globala mål i Agenda 2030 handlar delmål 3 om god hälsa och välbefinnande. Fysiskt och psykiskt. Det är oftast lättare att arbeta förebyggande med fysisk ohälsa än med psykisk. Det…

Kreativitet måste bli en del av företagskulturen

När hela företaget förstår kreativitetens betydelse och använder samma terminologi och mätvärden, då kan verkliga framgångar uppstå. Det finns mängder av mätningar och studier som visat på kreativitetens betydelse för affärsframgångar. Marknadsinsikter har…

EFFDay: Vad skapar effekt och vad betyder det, för företag och samhälle

De mest framgångsrika företagen med de starkaste varumärkena har en hel del gemensamt. De har förstått att bygga och vårda sina varumärken under lång tid. Hur detta går till och vilka pusselbitar som…

Vilka effekter ska man egentligen sträva efter?

Självklart vill man nå bra effekter med sin marknadsföring. Men vilka effekter menar man då? Uppfattningarna skiljer sig åt mellan företagen och även inom företagen. Vissa effekter, som många ser som framgångar, kanske…

Recept för effekt

Effektdatabasen kan ses som ett facit över vad som ger bäst effekt från marknadsinvesteringarna. Där finns kunskap och inspiration från dem som lyckats.

Så skapar vi framtidens marknadsavdelning

Marknadsavdelningarna behöver bli tydligare i sin roll som samarbetspartner och beställare med det övergripande ansvaret för varumärkesutvecklingen. I dagarna presenterades en ny omfattande studie över marknadsavdelningens roll och ansvar - idag och i…

Hämmar ROI-måtten tillväxt?

Att mäta ROI på reklaminvesteringar är egentligen omöjligt. Dessutom riskerar det att minska möjligheterna till verklig effekt. Detsamma gäller ROAS. ”En klassisk artikel redan för 20 år sedan hade budskapet ’ROI is dead,…

Varumärket är tillväxtmotorn

Varumärkets betydelse för ett företags framgång och lönsamhet kan inte överskattas. Det finns många bevis för det, både i forskning och i praktiska exempel. Under perioden 2006 – 2022 har aktievärldsindex ökat med…

Sveriges mest värdefulla varumärken står starka i världen

I förhållande till folkmängd är Sverige bäst i Europa på att bygga och vårda värdefulla varumärken. Det visar Kantars specialstudie av svenska varumärken. Allra starkast är IKEA, vars värde överträffar tvåan och trean…

100 watt för hållbarhet

I flera av 100-wattarens kategorier belönades i år varumärken som har ett hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet och i sin kommunikation. Som exempelvis kampanjen om Gotlands fulaste gräsmatta, som vann 100-watt i kategorin Framsiktigt.

Likheterna mellan B2B och B2C är större än skillnaderna

Även om gränserna suddas ut på flera håll, mellan vad som är konsumentprodukter och vad som är B2B, så finns många skillnader kvar. Men B2B har allt att vinna på att inspireras av…

Långsiktighet gör stor nytta på kort sikt också

Bra långsiktigt varumärkesbyggande reklam ger effekter på kort sikt. Bygger man in igenkänningseffekter i reklamen, så fungerar den ännu bättre. Däremot kan man inte uppnå långsiktiga effekter med hjälp av kortsiktig, aktiverande reklam.

Långsiktighet är rena styrketräningen för varumärken

Pantamera belönades nyligen med 100 watt i Långsiktig varumärkesvård. Det är ett utmärkt exempel på att bra reklamkoncept aldrig blir utslitna. Tvärtom, faktiskt. Innehåller de dessutom några återkommande kännetecken blir effekterna ännu starkare.

I verktygslådan inför 2023

När konjunkturen viker och konsumenterna får snävare ekonomiska ramar, väcks nya frågor för marknadsförare om hur de ska agera. Fler än tidigare har dock tagit till sig den kunskap som tidigare lågkonjunkturer givit.

Nu är det dags att jobba med P som i Pris

När lågkonjunkturen kommer måste marknadsförare bli mer affärsmässiga, arbeta med ekonometri och lära sig förstå priset som marknadsföringsverktyg. Les Binet beskrev nyligen i ett webbinarium hur man bör tänka.

Viktigare vara minnesvärd än klickbar

B2B-kunder är sällan på marknaden för köp. Det innebär att det är minst lika viktigt att skapa mental tillgänglighet för marknadsförare inom B2B som för deras kollegor inom B2C.

Månadens Case: Telia ”Gör det enklare att vara småföretagare”

Mitt i pandemikrisen lyckades Telia kommunicera helhetslösningar och rådgivning till småföretagen på ett sätt som skapade mer emotionell koppling till varumärket. Det lyckades så bra att Telia belönades med 100-watt i kategorin Företag…

Månadens Case: Skandia

Istället för att fokusera på tjänstepension valde Skandia att kommunicera sin förebyggande hälsoförsäkring. Det resulterade i rekord i kundleads och en 50-wattare. Och deras pensionskunder är landets mest nöjda.

Bevisen finns i Effektdatabasen

I Effektdatabasen samlas insikterna om vad som krävs för att skapa tillväxt och lönsamhet. Det är en värdefull vägledning för marknadsförare vill hitta vägen till bästa effekt för marknadsinvesteringarna.

Styrkan i varumärket Sverige och svenska varumärken

År efter år bevisar Ikea sitt varumärkes styrka och värde. Det står starkt i alla internationella jämförelser och i både bra och dåliga tider.

Så kan man få ut mer av kreativiteten

Kreativiteten är viktig, det håller de flesta med om. Ändå finns många hinder i vägen för att få största möjliga nytta av den. Det visar en stor internationell studie. Men den pekar också…

Månadens Case: Situation Sthlm

När Situation Sthlm korade alla sina säljare till ”Årets Säljare” så ökade inte bara upplagan rejält. Inskrivningar av nya säljare ökade med 183 %. Dessutom belönades kampanjen med en 75-wattare i Employer Branding.

Reklameffekt är mer än bara analyser

Reklameffekt handlar om mycket mer än att göra analyser och lägga en tydlig strategi. Trots att de flesta företag har lagt mycket resurser på det slutar det ändå med att de gör reklam…

Tre steg till rätt budget

Just nu jobbar många med nästa års marknadsbudget. Förmodligen är frågetecknen fler i år än många andra år. Men i samband med brittiska Festival of Marketing bjöd Mark Ritson på några tips om…

Får du det du tror du betalat för?

Fortfarande är förvirringen stor när det gäller reklamens räckvidd. Vad får man egentligen för sina reklaminvesteringar? Är effekterna större i digitala kanaler än i traditionella och är det över huvud taget möjligt att…

Underskatta inte effekterna av kreativ reklam!

Den kreativa nivån på reklam är en viktig faktor för att nå bästa tänkbara effekter. Det visar flera internationella studier. Inte helt överraskande kan vi konstatera detsamma för svensk, kreativt belönad reklam. Det…

Månadens case: Swedbank

Swedbank är ett bra pedagogiskt exempel för marknadsförare. Ett ikoniskt varumärke som klarat fusioner och namnbyten. Men också ett som misshandlats och nästan krossats. Likväl som kan visa hur man reser sig igen.…

Preppa för lågkonjunktur

Av allt att döma är vi på väg in i en lågkonjunktur. För varumärkesägare och marknadsförare är det då klokt att ta lärdom av decennier av forskning och empiri från tidigare lågkonjunkturer. Eller…

Så fungerar byråsamarbetet bäst

Att välja byrå kräver sina resurser, både i tid och pengar. När valet sedan är gjort tar det flera månader innan en ny partner känner företaget och dess varumärken så väl att den…

Månadens case: Försvarsmakten

Försvarsmakten har ju inga konkurrenter, när det gäller verksamheten. Men när det handlar om rekrytering är det en helt annan sak.

Glöm inte analysen!

Det räcker inte att besluta om kommande marknadsinsatser. Det gäller också att veta varför man ska göra dem. Men många slarvar med den analysen.

Musklerna växer på de starkaste

Världens mest värdefulla varumärken blir alltmer värdefulla. Även om den globala ekonomin backade under pandemin, ökade värdet för de starkaste. Det framgår av den senaste BrandZ-mätningen. Hur gör man då för att varumärkeskapitalet…

Kreativitetens möjligheter excellerade i Cannes

En av de mest intressanta tävlingskategorierna vid Cannes Lions är Creative Effectiveness, där kreativitetens möjligheter visas i reda siffror. En kombination av Guldägg och 100-wattare, skulle man kunna säga.

Månadens Case: Vattenfall

På fyra år har Vattenfall gått från ett företag med dåligt rykte och svaga mätvärden i de flesta parametrar till ett kompetent och trovärdigt varumärke. En symbol för ”fossilfritt”. Det belönades nyligen med…

The media is – also – the message

Det finns flera skäl att placera sin reklam i seriösa nyhetsmedier. Det visar Peter Fields studier av Effectiveness Awards.

Söker du svar på rätt ställe?

För att få bäst effekt av sina marknadsinsatser gäller det att veta vilka mål man verkligen vill nå. Och att mäta just dessa parametrar.

Glöm personifiering!

Inte minst inom B2B se personifiering och riktad reklam som perfekta redskap för att nå ”exakt rätt köpare”. Eller om det snarare är ett slöseri med marknadsföringsbudgeten.

Månadens case: Jula

Jula gick från att bara fokusera på priset till att också bygga varumärke med emotionella argument. Ett beslut som fick så goda effekter att Jula nu belönats med 100-wattare för Långsiktig varumärkesvård.

Så bidrar kreativitet till ökad ROI

Det går inte att komma ifrån att den kreativa nivån spelar stor roll för vilka effekter reklamen kan ge. Både på lång och kort sikt. Riktigt bra, kreativ reklam kan ge så mycket…

Så kan konvertering öka från varumärkesannonsering för FMCG

Orkla, Schibsteds och Matspar har tillsammans testat och utvecklat metoder för att leda digital marknadsföring av dagligvaror till konvertering i digitala butiker.

Stärk varumärkeskapitalet inför framtiden

När Nielsen studerat globala marknadsförares facit för 2021 och planer för 2022, konstaterar man att det aldrig har varit viktigare att öka varumärkeskännedomen och ligga top-of-mind hos konsumenterna.

Marknadsförarnas viktiga roll i klimatarbetet

Den globala reklam- och marknadsföringssektorn har stora möjligheter att bidra till lösningen av klimatkrisen. Men det kräver ett systemskifte, skriver WARC i en rapport med namnet A Guide to Net Zero Marketing.

Månadens case: Felix

De allra flesta vill leva hållbart och äta mer miljövänligt. Men många tycker det är krångligt och dyrt. De har svårt att veta hur de ska göra. Därför har Felix tagit fram verktyg…

Varumärkena kan göra verklig skillnad

Marknadskommunikationen måste spela samhällets mångfald bättre. Men för att det ska vara möjligt och trovärdigt är det nödvändigt att börja inifrån, från företagen. Både annonsörer och kommunikatörer måste leva som de lär.

Så påverkas varumärken och medier av kriget

Rysslands anfall på Ukraina har upprört en hel värld. Det påverkar också konsumentbeteenden och attityder – till varumärken, reklam och medier. Både i Sverige och andra länder.

Ljud – ett viktigt verktyg för varumärkesbyggare

Det är självklart att varumärket har en väl formgiven logotyp. Men det är inte så många som också har en genomtänkt ljudlogga. Rätt ljud, likväl som väl vald musik, kan spela stor roll…

Hur får man bäst resultat av digitala annonser?

lite för snabbt. Verktyg för kontroll och mätning har varit bristfälliga, långt efter andra medier. Men det börjar bli ändring på det nu.

Ett bland – en hippare form av kopia

Produkten är kanske inte speciellt märkvärdig. Mer eller mindre en efterapning på andra i kategorin. Men om man kan stöpa om den till ett ”Bland”, kan den ändå uppfattas som personlig och banbrytande…

Så kan reklamen ge mer effekt igen

En Marknadsinsikt av Carin Fredlund. Humor, känslor och värme i reklamen gör inte bara att den blir mer omtyckt. Den ger också bättre effekt.

Influencers idag och i morgon

Influencers spelar idag stor roll för många varumärken. De finns på många olika typer av plattformar. De fungerar också på olika sätt, beroende på hur involverade de är i de varumärken de promotar.…

Så ser vi på de digitala kanalerna

Hur ska företagen bäst använda digitala kanaler för att kommunicera med sina målgrupper? Var och hur ska man kommunicera? En färsk forskningsrapport gre en hel del ledtrådar om detta.

Månadens case: MAX

MAX är inte bara ”Sveriges godaste burgare”. Det är också Sveriges starkaste varumärke inom snabbmatskategorin och så har det varit i många år.

Hitta rätt strategi och följ den

Marknadsinvesteringarna ökar starkt. Allra störst nytta och effekt får den som tänkt igenom varumärkesstrategin ordentligt. Det är inte lika självklart för alla som det låter.

Två trender som påverkar marknadsförare under 2022

Pandemin har bidragit till ändrat konsumentbeteende på många sätt. En del har varit tillfälligt annat blir bestående. Det påverkar förstås också varumärken och marknadsföring. Detsamma gäller det ökade intresset för hållbarhet.

Så jobbar ”Sveriges bästa inhouseteam”

När Dagens Media och Resumé nyligen delade ut de första Inhouse Awards belönades TUI Creative Studio med första priset i kategorin Årets Inhouseteam. Dessutom utsågs TUI:s Malin Tikkakoski och Marcus Lind till Årets…

Månadens Case: Polismyndigheten rekryteringskampanj

Antalet sökande till polisutbildningen har ökat rejält sedan Polismyndighetens inhousebyrå startade kampanjen ”83 skäl att bli polis” som visar människorna bakom uniformen och de många möjligheterna i yrket.

Inhouse ska skapa värde, inte spara pengar

Utvecklingen av företagens inhouseavdelningar fortsätter. Allt fler företag hanterar allt mer av sitt kommunikationsarbete i egen regi.

Månadens case: Clas Ohlson

Med hundra år på nacken och som ett av våra starkaste varumärken inom sin kategori, har Clas Ohlson både en historia och en framtid att vårda. 1918 grundade den då 22-årige Clas Ohlson…

B2B-marknadens 95:5-regel

Bara en handfull upphandlare inom B2B står i begrepp att köpa något. Det gäller inom alla kategorier av produkter av tjänster. För de flesta dröjer det några år. Men det gäller att de…

Hur ska mångfald och jämställdhet öka i reklamen?

Sverige är ett jämställt land där vi arbetar för hållbarhet och mångfald. Tror vi. Att döma av svensk reklam är dock verkligheten en annan. Det framgick av rapporten ”Svart på Vitt” som nyligen…

Även B2B har en Effektstege

För att också marknadsföringen inom B2B ska ge så goda effekter som möjligt är det nödvändigt att definiera vilka effekter man vill nå. Viktigt är då också att veta hur man tar sig…

Månadens Case: Ving

Med en ny organisation och lättade Corona-restriktioner kan Ving se framtiden an med tillförsikt igen. Det är ingen överdrift att påstå att det varit turbulens i Vings värld. Resebranschen har varit hårt drabbat…

Så viktig är kreativiteten för effekten

Högkreativ reklam ger avsevärt större effekt än slätstruken. Men det är också viktigt att jobba med tillräckligt långa perspektiv och tillräckligt stor budget.

Ritsons recept för framgång

När marknadsföringsgurun Mark Ritson tidigare i sommar talade på en av årets omgångar av the Festival of Marketing, listade han de tio viktigaste egenskaper som marknadsförare bör utveckla, för att nå framgång.

Så blir briefen bättre

Med en bra brief är det lättare för byrån att göra ett bra jobb. Men synen på företagens förmåga att skriva bra briefer går starkt isär mellan byråer och företag, visar en ny…

Månadens case: PostNord

På rekordtid vände PostNord de negativa attityderna till varumärket. Djupa kundinsikter, förtroende, tillit, kreativitet och kontinuitet, är några av de faktorer som legat bakom de snabba, positiva resultaten.

Konsumenterna kräver säkerhet och ansvar från annonsörerna

Kraven på hur företag och varumärken ska välja sina annonsmiljöer har ökat. Oavsett var varumärket uppträder uppfattar många att varumärket sponsrar innehållet i miljön.

Vådan av att hamna i fel sällskap

Om varumärkets reklam visas i anslutning till innehåll som upplevs som opassande eller inte stämma med varumärkets värderingar, så påverkar det effekterna av reklamen. Det visar en färsk, internationell studie.

Starka varumärken repar sig snabbt

Kriser och lågkonjunkturer påverkar självklart även varumärken. Men de starkaste återhämtar sig snabbare än andra. Om de över huvud taget får problem. Det visar både svenska och internationella studier.

Månadens Case: Volvo Lastvagnars Live Test Series

När den internationella reklambranschen listar odödlig reklam, är Volvo Lastvagnars the Epic Split med Jean-Claude van Damme med på årets lista.

Vad kan ledningen om varumärken – egentligen?

Svenska företagsledare tycker att de har bra kunskap om varumärkesbyggande och vad det spelar för roll för affären. Det är dock en sanning med modifikation visar en ny studie som presenterades på EFF…

Så ökade Rusta konverteringen med AI

I har varit ett hett ämne ett bra tag, även inom marknadsföringen. Ett exempel på hur det kan fungera i praktiken är Rustas AI-projekt KITT.

Vad skiljer marknadsföring för B2B och B2C?

Strategiskt är det ingen egentlig skillnad på att marknadsföra sig mot företag, jämfört med att marknadsföra sig mot konsumenter. Däremot skiljer sig ofta den bästa tekniken mellan de två.

Månadens case: ICA – Reklamen vi tycker allra mest om

ICA har tagit emot många 100-wattare, guldägg och andra priser för sin reklam under de senaste 20 åren. I årets 100-wattsutdelningen belönades de dessutom med den första 100-tyckaren. Priset för den reklam som…

Bra reklam räcker inte! Vi behöver TGA

Reklamen är illa ute. Kanske till och med döende. Det beror inte nödvändigtvis på att den inte är tillräckligt bra, utan på att det inte är tillräckligt med bra reklam. Det skrev professor…

Vad händer med försäljningen om man slutar med reklam?

Att spara in på reklam kan visa sig riskabelt. Att sluta helt ger i de flesta fall starka, negativa effekter på försäljningsvolymerna. En fjärdedel kan raderas ut på två år. 

Cannes Lions visar hur kreativitet gav effekt

"Kreativiteten är själva syret för att skapa tillväxt", konstaterade Ann Mukherjee, från Pernod Ricard, som var juryns ordförande i tävlingskategorin Cannes Creative Effectiveness vid årets Cannes Lions.

Månadens case: Fonus Djuränklingar

Ensamma hundar och katter får tolka våra känslor inför döden. Det har varit en framgångsrik väg för Fonus att väcka våra tankar och sympatin för varumärket.

Hur kan kreativitet skapa effekt?

Vad är kreativitet och vilken nytta gör den egentligen? Det har inte alltid varit så lätt att svara på de frågorna. Men professorerna Sara Rosengren och Micael Dahlén har studerat forskningen på området…

Så kommer marknadsavdelningen att se ut 2030

Marknadsavdelningens kompetens blir allt viktigare. Dessutom behöver gränserna mellan avdelningar suddas ut, varumärket stå i fokus och kreativiteten öka. Det gäller inte minst B2B. Det framgår av en ny, stor studie från Dun…

Hur reklam kan rensa digitala plattformar

I fjol fick många annonsörer nog av näthatet och stoppade sin annonsering på exempelvis YouTube och Facebook. Det blev också starten till ett omfattande reformarbete, som omfattar frågor om exempelvis effekt och var…

Månadens Case: McDonald’s – stora nog att göra skillnad

McDonald’s satte fokus på det som uppfattades som en stor nackdel – sin storlek – och pekade på vad de kunnat åstadkomma just på grund av den. Då vände både attityderna och kundströmmarna.

Konsumenterna vill inte att reklamen spårar dem

Svenska folket blir alltmer digitalt. Vi har också förståelse för att vi betalar för ”gratis tjänster” med information om oss själva. Men vi vill helt inte ha reklam som är direkt anpassade till…

Hur får man konsumenten att byta varumärke?

Köpresan kan verkligen inte beskrivas som snabbaste vägen från A till B. Den liknar mer en labyrint eller ett trassligt nystan. Men det finns verktyg för att få ordning i röran och bli…

Kan pandemin hjälpa marknad stiga i näringskedjan?

Under senare år har marknadsavdelningarna mött intern konkurrens från flera håll. Men pandemiåret har ökat intresset för marknadsavdelningarna i många företag. Nu gäller det att ta vara på de möjligheterna.

Månadens case: Apotek Hjärtat

Långsiktighet, mod, innovation och hög kreativ nivå har gjort Apotek Hjärtat till ledare i sin bransch. Dessutom till vinnare av sammanlagt 325 watt i den senaste 100-wattsutdelningen.

Högsta kreativitet gav bäst effekt även 2020

Pandemiåret 2020 har präglats av osäkerhet och ombytlighet. Det har inte alltid varit lätt att hänga med i svängarna. Men de marknadsförare som kunnat jämka och rätta sig efter läget har varit framgångsrika.…

Så kan man lyckas med innovation och breddning

Förutsättningarna för nytänkande och innovation är bättre än på länge menar många. Pandemin har bidragit till ändrade köpvanor och att konsumenter är mer pigga på att testa nytt. Det öppnar möjligheter för produktutveckling,…

De första stegen i varumärkesbygget

Månadens Case: Ramboll Happy commuter

Huvuddelen av marknadskommunikationen från B2B-företag ger liten, eller ingen, effekt. Ett undantag är dock Ramboll. De arbetar på samma sätt som B2C-företagen och prioriterar både kreativitet och långsiktighet. Effekterna talar för sig själva.

Friskt vågat, hälften vunnet. Minst.

Nu är det ett utmärkt tillfälle att tänka i nya banor. Och ta lite nya risker. Pandemin har skapat nya konsumtionsvanor och medfört både problem och möjligheter för företagen. Marknadsavdelningen kan spela en…

Så fungerar byråsamarbetet bäst

Långa samarbeten i nära partnerskap ger bättre effekt i byråsamarbetet. Det är slutsatser som kan dras ur undersökningen Årets Byrå, som nyligen offentliggjordes. Ur den kan man hämta insikter om de bästa förutsättningarna…

Så ger B2B-marknadsföringen bättre effekt

Långsiktighet och hög kreativ nivå är grundläggande för att utveckla starka varumärken och god lönsamhet. Det gäller inte bara konsumentprodukter och -tjänster. Det är lika viktigt inom B2B, men många företag glömmer det.

Månadens case: Bregottfabriken – mästare i långsiktighet

Få varumärken har arbetat så långsiktigt som Bregott. Detta konsekventa arbete har fått varje svartvit kossa på varje svensk sommaräng att bli en reklambärare för varumärket. Det finns all anledning att låta sig…

ICA-Stig – när konsumenterna väljer reklam

ICA:s starka reklamkapital illustrerades tydligt i samband med 100-wattsutdelningen. I det nya specialpriset ”100-Tyckaren” är det konsumenter som utgör juryn. Då vann ICA klart priset för den reklam som konsumenterna spontant nämner som…

B2B-reklamen ger sällan någon effekt

De flesta B2B-företag är dåliga på att använda kreativitet och emotionell kommunikation som verktyg för att skapa försäljning. På det sättet missar de många möjligheter, eftersom B2B-kunder går på ”magkänslan” lika mycket som…

Covid formar nya konsumentgrupper

Corona-pandemin har påverkat många konsumtionsvanor. Vi handlar mer på nätet, äter mer hemma och tvättar händerna mycket oftare. Utifrån reaktionerna på pandemin kan man se nya konsumentgrupperingar utvecklas.

Månadens Case: Volvo – A Million More

För Volvo är ”Människan i Centrum” och ”Säkerhet” centrala kärnvärden. Deras kommunikation har byggt på detta i många år. I den senaste kampanjen är också några av de människor det handlar om med.

Några nycklar till det nya året

Många marknadsförare har tvingats tänka om och nytt under 2020. Vi har behövt vara flexibla och kreativa för att lyckas, ibland också med sådant som tidigare var mer rutin än innovation. Lärdomar från…

Inspirerande varumärken växer bäst

Kan ditt varumärke inspirera konsumenter i deras vardag, så är förutsättningarna goda för att de också ska välja just ditt märke. Kanske till och med betala lite extra jämfört med konkurrenterna.

Äkta engagemang blir allt viktigare

Under senare året har kraven ökat på företag och varumärken att ta en aktiv del i samhället och bidra till att lösa problem. Både för sina kunder och för sina medarbetare. Men få…

Bli marknadsledare på den marknad du själv definierat

Kampen om första platsen på marknaden är hård i alla branscher och kategorier. Få har tillräckliga muskler för att vinna. Men om man är kvick och listig kan man skapa en egen kategori…

Dagligvarusektorn blickar framåt

Dagligvarumarknaden har påverkats rejält av Corona-pandemin. Vissa förändringar kommer att hänga kvar länge. Men en hel del kommer också att återgå till att bli ungefär som förr.

Så lönsam är kreativitet

Cannes Lions, 100-wattaren och andra reklam- och kommunikationstävlingar har visat otaliga exempel på hur kreativitet skapar effekt. McKinsey har studerat hur varumärken som belönats i Cannes Lions också nått betydligt högre ekonomiska mål…

Engagemang och hållbarhet blir bara viktigare

Även om Corona varit huvudfokus under det senaste året har inte konsumenternas krav på varumärkens ansvar för mångfald och hållbarhet dött ut. Tvärtom. Intresset ökar, både från konsumenter och varumärken. Rätt hanterat ger…

Så kan marknad komma upp på spåret igen

Marknadsavdelningens värdeskapande roll har minskat, visar undersökningar. Finansavdelningarna har under senare år tagit över en hel del av ansvaret för funktioner som egentligen ligger inom marknadsavdelningens kompetensområde.

Komplettera verktygslådan inför 2021

Ingen kunde förutse hur omvälvande 2020 skulle bli. Många planer kastades omkull, nya kom istället. Spåren av det år som snart är slut, kommer att vara kvar länge. Hur ska vi planera nu…

Öka räckvidden och minska reklamtröttheten

Man måste inte jaga konsumenter med reklam på alla digitala plattformar tills de blir så less att de blockerar alla möjligheter att nå dem. Det finns teknik för att göra mycket bättre jobb.

Varumärkets roll central även i e-handeln

Allt fler handlar mer och mer på digitala plattformar. Det har gjort det extra tydligt hur viktigt det är med ett starkt varumärke. Det är den säkraste vägen till nya kunder och merförsäljning.…

Mars bygger kultur kring effekt

Genom att lära av sina med- och motgångar får man ovärderlig kunskap för fortsatt arbete. Så arbetar Mars och har utifrån sina erfarenheter skapat ett ”betygssystem” för vad som ger bäst effekt. Snickers…

Vi måste jobba med både och

Vid EFFDay i förra veckan handlade en av programpunkterna om den svåra konsten att balansera eller betydelsen av OCH-ism. Det räcker inte att bara fokusera på ett alternativ, när det gäller varumärkesarbetet, om…

Bygg en bro från ord till handling

Allt fler konsumenter säger att de väljer företag som delar deras värderingar. Men det finns rejäla gap mellan de värderingar som många företag presenterar och vad de lever upp till. Ett åtgärdspaket i…

Gemenskap och empati viktigt för världens mest värdefulla varumärken

Sällan är ett starkt varumärke så värdefullt som i oroliga tider. Det finns många bevis på det. Det senaste är Interbrands ”Best Global Brands 2020”, som nyligen publicerades.

Marknadsförarnas tuffa vardag

Marknadsföringens roll blir allt viktigare. Men det är inte lätt att vara marknadschef idag. Splittrade organisationer, otydliga mål, en uppsjö av KPI:er och en ständigt växande administration underlättar inte jobbet.

Guldkorn från årets Effectiveness Award-vinnare

För ett par veckor sedan delades IPA Effectiveness Awards 2020 ut. Den stora, internationella ”100-wattstävlingen” som äger rum vartannat år. Av vinnarna i årets tävling kan vi få en del tips om hur…

Glöm inte högerhjärnan online!

Det är lika viktigt att nå den högra hjärnhalvan för den som annonserar i digitala kanaler som på alla andra plattformar. Det visar nya studier av Orlando Wood, som undersökt online video, bland…

Tv-reklam signalerar framgång och förtroende

Reklam i tv skapar betydligt starkare känslor av kvalitet och popularitet jämfört med reklam i sociala medier, enligt nya brittiska studier som också finner att tv skickar de starkaste signalerna över alla kategorier…

Hur blir de starkaste så starka?

Ett starkt varumärke är en bra grundförutsättning för ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Det starka varumärket är både välkänt och har nöjda kunder. För det räcker inte med att bara vara känd. Eller…

Marknadsförare prioriterar fel

Många marknadsförare övervärderar mediemix och fördelningen mellan varumärkesreklam och performance för att maximera förutsättningarna för effekt. Samtidigt undervärderar de varumärkesstorlek och kreativ nivå. Det visar en ny studie från Kantar.

Så bygger man ett starkt företagsvarumärke

Det är svårare att bygga ett starkt varumärke för ett helt företag än för enskilda produkter. Men ett starkt företagsvarumärke bidrar till att skapa styrka och trovärdighet i många sammanhang och ger också…

Svensk reklam begränsar sina möjligheter

Ska man tro reklamen, består den svenska marknaden främst av unga, smala, vita och heteronormativa. Könsrollerna är i stort sett intakta sedan generationer. Ett visst inslag av icke-vita finns på sina håll. Men…

Marknadsförare och mediehus tjänar mer på mindre adtech

Stora summor investeras i olika former av adtech. Men mycket av dessa pengar är mer eller mindre bortkastade. Annonsörer får inte det utfall av investeringarna som de tror och kan begära. Det mesta…

Stämmer er bild med verkligheten?

Många företag formulerar stolta värderingar och varumärkeslöften på hemsidan. Men stämmer dessa värdeord med verkligheten? Hänger arbetsgivarvarumärket, företagsvarumärket och kulturvarumärket ihop? Detta blir allt viktigare.

Framtiden är motsägelsefull

Många företag verkar ha ”tagit det säkra före det osäkra” och hushållat extra noga med resurserna under krisåret 2020. Men risken är att det osäkra tar över, när marknadsbudgeten krymper och kommunikationen koncentreras…

När pris pressas och volym går upp, går värdet ner

Reklamtröttheten ökar stadigt. Inte minst gäller det på digitala plattformar och i tv. En orsak till det växande motståndet är att vi får allt svårare att värja oss. På digitala plattformar förföljer reklamen…

Ta stegen till bättre effekt

Om man inte har tydliga definitioner på vilka effekter man vill nå med sin kommunikation är det ju inte så lätt att veta om man lyckas. Men den nya ”Effektstegen” definierar både effekter,…

Barncancerfondens lyckosamma särskrivning

Orden ”barn” och ”cancer” borde vara omöjliga att förena i ett ord. Den insikten la grunden för den varumärkes- och kommunikationsstrategi som fått fler att skänka pengar till Barncancerfonden för att hjälpa forskningen…

Så ger svensk reklam bäst effekt

För första gången finns nu en vetenskaplig studie över vad som utmärker den svenska reklam som gett mest effekt. En kandidatuppsats från Stockholms universitet har studerat tre års bidrag till 100-wattaren.

Share of Search ger svar på nya frågor

Hur ska man kunna mäta Share of Voice, när så mycket sker på nätet och inte alltid i de miljöer man tror? Och spelar det någon roll?

Djup klyfta mellan marknadsförare och vanligt folk

Marknadsförare och kommunikatörer känner sina målgrupper sämre än de anar. De tror att folk i allmänhet har samma strävan och drömmar som de själva. Men så är det inte.

Starka varumärken behåller styrkan

Världens mest värdefulla varumärken ökar i värde, trots Corona-kris och turbulens på marknaden. Det visar årets upplaga av BrandZ 100 ger också råd inför framtiden.

Ju fler små kunder, desto bättre

För att växa och öka lönsamheten är det viktigare att många små kunder känner till varumärket och köper det emellanåt, än att lojala kunder köper ännu mer.

Så ökar möjligheterna att göra bra kommunikation

Coronapandemin har gjort marknadschefens jobb svårare, bland annat genom kraftigt krympta budgetar. Samtidigt vet vi att det aldrig är viktigare att satsa på marknadskommunikation än nu. Så hur kommunicerar man?

Känner du dina konsumenter?

DLF:s och GfK:s nya rapport om konsumentprofiler kan tjäna som inspiration för produktutvecklare och marknadsförare inom FMCG. Inte minst i kombination med färska undersökningar om hur konsumenterna påverkats av Corona-pandemin.
Joggler on Street of New York

Framtidens marknadschef – en flexibel jonglör

Förändring är det enda som är konstant i marknadschefens vardag. Det konstaterar WFA i en ny stor studie om marknadschefens roll idag och i framtiden. Närmare 700 ledande marknadsförare från 31 länder har…

Stärk arbetsgivarvarumärket i krisen!

Lika självklart som att en kris ger möjlighet att ta marknadsandelar, är den en chans att förstärka företagets personella resurser. Nu är det lättare att rekrytera begåvade personer som kanske har svårt att…

Så kan effekterna öka

Under senare år har vi sett hur marknadskommunikationens effekter minskat. Ökat har däremot reklamtröttheten. Det är, med andra ord, viktigt att försöka vända utvecklingen.

Hur man tar varumärket genom turbulens och in i framtiden

Stora marknadsomvälvningar har tre stadier. Men utvecklingen är inte densamma överallt samtidigt. Företag som vill stå starka efter turbulensen bör planera och agera för alla tre stadierna samtidigt. Kanske också agera olika på…

Låt reklamen vara en ljusglimt

Hellre samma reklam som vanligt, än Corona-anpassad ”Vi finns här för dig”. Det är konsumenternas bestämda uppfattning. Ska det finnas någon Corona-koppling, ska den hänga ihop med varumärket.

Framtidsmöjligheter för inhousebyrån

Dagens inhousebyråer är inte bara produktionsenheter för taktisk reklam, utan är i många fall inblandade i allt från produktdesign till konsumentupplevelser. De spelar allt större roll för företagen. En utveckling som forsätter och…

Så agerar konsumenterna i coronakrisen

Svenska konsumenter drog snabbt och hårt i handbromsen när Covid-19 fick fäste också här. Konsumtionen stannade av betydligt mer än i Danmark till exempel. Det visar en färsk studie från Tre Kronor Media.

I coronatider är högerhjärnan än viktigare

I dagens pressade och osäkra tider är det extra klokt att kommunicera med empati, värme och humor i sin reklam. Stämningar som talar direkt till den högra hjärnhalvan. Det är slutsatser man kan…

Morgondagens marknadschef håller i taktpinnen

Kunskap genom ständigt lärande och inspiration från andra områden kommer att spela stor roll för morgondagens marknadsförare. Marknadschefen måste samla och förstå data, "äga konsumenten" och agera dirigent för företagets utveckling.

Lärdomar från finanskrisen

Finanskrisen innebar stora prövningar för företag och varumärken och det finns en hel del lärdomar därifrån som vi kan ha nytta av idag. Samtidigt som denna kris är speciell, men ibland på sätt…

Förpackningens roll allt viktigare

Design blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Mycket av kommunikationen med konsumenten sker via förpackningen. Genom den grafiska formen, informationen eller kanske till och med lite underhållning. Det behåller konsumentens intresse en stund extra.

Så blev de bästa bäst

Det finns en del tydliga likheter i tänkesätt och arbetsmetoder hos de företag som varit mest framgångsrika i de stora internationella kreativitets- och effekt-tävlingarna. Det kan vara väl värt att låta sig inspireras…

Konsumenter vill fortsätta se reklam

De flesta konsumenter tycker att företagen ska fortsätta göra reklam, trots Corona-tiderna, visar en färsk, internationell undersökning från Kantar. Men det kan vara lämpligt att anpassa tonen och vi ser nu allt fler…

Aldrig gör budgeten så stor nytta som nu

Det är mycket som är ovisst i denna tid av pandemi och växande ekonomiska problem. Men ett vet vi helt säkert: aldrig gör marknadsbudgeten så stor nytta som nu. Och aldrig skadar en…

Av ”idag” förstår vi ”i morgon”

De flesta företag försöker räkna ut hur framtiden ska se ut, för att försäkra sig om framtida framgångar. Men många är dåliga på att förstå både sina målgrupper och sin samtid. Det gör…

20-talet blir Yoldens årtionde

I år har medianåldern i världen för första gången i historien stigit över 30 år. Det kommande decenniet tillhör Yold-generationen, eller Young Old som japanerna kallar människor mellan 65 och 75.

Älska ditt varumärke – och tala om det!

Varumärken som kommunicerar passion för sin verksamhet, gör konsumenterna mer positivt inställda, visar svensk forskning som nyligen publicerats i Journal of Advertising Research.

Signalerar du tillräckligt tydligt?

Undersöknings- och analysföretaget Ipsos presenterade i februari en studie över hur tydliga varumärkessignaler kan stärka reklamens effekter, liksom vilka som ger bäst effekt.

Hur gör vi nu då?

Corona-pandemin påverkar oss alla. Det är svårt att veta hur man ska hantera både problemen för stunden och på längre sikt. Aldrig är kommunikationen så viktig som nu. Men det gäller också att…

Så fungerar inhouse bäst

Företagens inhouse-verksamhet fortsätter växa. Förr handlade mycket om att jobbet ska göras billigare och snabbare, nu vill man få full kontroll över varumärket. Men de flesta vill också samarbeta med externa partners.

Tillbaka till varumärket

Pendeln börjar svänga. Många marknadsförare har för avsikt att satsa mer på långsiktigt varumärkesbyggande under de närmaste åren än på kortsiktig taktisk performance marketing.

När fungerar en paneuropeisk tv-kampanj bäst?

Den som vill få bästa möjliga effekt av en paneuropeisk kampanj kan gärna välja onsdag förmiddag i de flesta länder. Dock inte i Norden.

Det går att sätta mått på både värde och styrka

Det går att sätta mått på både värde och styrka. Idag finns inte bara en etablerad, internationell standard för hur man skall värdera varumärken

Så skapas effekt

Så skapas effekt. Syftet med marknadsföring är effekt. Vilken effekt och hur man mäter dem, är en viktig fråga för varje företag.

Sänk hindren – underlätta besluten

Sänk hindren – underlätta besluten. Hur får man människor att välja just mitt varumärke? Vad ska man göra för att stärka deras motivation, så att valet blir ”rätt”?

Greta-effekt sätter press på varumärken

Greta-effekt sätter press på varumärken. Greta Thunberg har satt en stark strålkastare på miljön. Det ökar också kraven på företag och varumärken. Men det räcker inte med att säga att man vill göra…

Lär av hajar

Lär av hajar. Vi kan lära oss en hel del av hajarna och deras beteende, när det gäller företagsledning, produktutveckling och marknadsföring. Under 420 miljoner år har de anpassat för att förbli topp…

Sociala medier är inte så lätt

Sociala medier är inte så lätt. Förväntningarna på de sociala medierna var uppskruvade, men vinsterna blev varken lika snabba eller stora som man hoppats.

Lär av vinnarna!

Lär av vinnarna! Holländsk/brittiska research-företaget DVJ Insight har, i samarbete med Marketing Week, undersökt 270 företag för att se om det finns någon minsta gemensamma nämnare för vinnande varumärken.

Valet av butik definierar köparna

Valet av butik definierar köparna. I många år har vi talat om butiksdöden. Först var det småstädernas butiker som fick allt svårare att konkurrera med större städer och köpcentras. Sen spred sig problemet…

Våga!

VÅGA FÅ EFFEKT! ”Vi måste inspirera kreatörer att utveckla så briljanta idéer att vi riskerar våra jobb på kuppen”, sa P&G:s Marc Pritchard på ett seminarium om kreativitet vid Cannes Lions för några…

Hur byggs varumärken i en digital värld?

Hur byggs varumärken i en digital värld? Digitala kanaler tar en allt större del av företagens reklaminvesteringar. Men hur ska man arbeta för att bygga starka varumärken på digitala plattformar? Går det över…

Kunderna som produktutvecklare

Kunderna som produktutvecklare. Det finns en hel del att vinna för företag som bjuder in sina kunder att delta i utvecklingen av deras produkter och tjänster. Inte minst i form av nytänkande och…

Effektivitet ger inte alltid effekt

Effektivitet ger inte alltid effekt. För några år sedan insåg Adidas att de resonerat helt fel med sin marknadsföring. De hade varit alltför fokuserade på digitala medier och performance och jagat snabba framgångar,…

Planera för 20-talet

Det internationella kunskapsföretaget för reklam- och marknadsföringssektorn, WARC, har för nionde gången gjort en undersökning och analys av det år som gått och dragit slutsatser om marknadsföringssektorns framtid. De har samlat sina insikter…

Riktad reklam tappar mark

Digitala medier revolutionerade marknadsföringen. Möjligheterna att personifiera reklamen och tala direkt till "rätt personer" skulle ge effektivare reklam. Men entusiasmen har svalnat och allt fler företag slutar arbeta med riktad reklam. De flesta…

Varumärkeskunskaperna behöver öka

De flesta säger sig veta att ett starkt varumärke är viktigt för tillväxt och lönsamhet. Ändå vet få hur man bygger och vårdare varumärken. En ny rapport från Financial Times och IPA visar…

När krisen kommer

De flesta företag drabbas någon gång av en kris som kan påverka omvärldens förtroende för företaget och dess varumärken. De flesta företag drabbas någon gång av en kris som kan påverka omvärldens förtroende…

Kreativitet i praktiken

Kreativitet i praktiken. Hur får man maximal nytta av samarbetet med sina byråer? En bra början är att lära sig förstå reklamens kraft och skapa utrymme för kreativitet. Simon Stefansson på Ingo gav…

Glöm inte den högra hjärnhalvan!

Glöm inte den högra hjärnhalvan!

Så bidrar varumärken till en bättre värld

Så bidrar varumärken till en bättre värld. Många konsumenter tror mer på att företag och varumärken kan bidra till en bättre värld, än regeringar.

Hur ser en bra logotyp ut?

Hur ser en bra logotyp ut? Utformningen av en logotyp och en grafisk profil är viktiga steg för varumärket.

Kreativitetens kris

Kreativitetens kris. Effekterna av kreativt belönade kampanjer har försämrats kraftigt under senare år och är idag sämre än de någonsin varit på de 24 år som Peter Field studerat.

Meningsfulla varumärken

Meningsfulla varumärken. Spelar ditt varumärke någon roll?Få varumärken skulle saknas, om de försvann från marknaden i morgon.

Mobilen allt viktigare

Mobilen allt viktigare Mobilen spelar allt större roll i vår vardag. Större roll än våra medmänniskor verkar det som ibland.

Reklamkapital

Reklamkapital. Medicin mot reklamtrötthet. Reklamtröttheten blir allt större och vi har aldrig varit så negativt inställda till reklam som idag, enligt Novus och Sveriges Annonsörers senaste undersökning om reklamattityder. 

The long and the short

The long and the short. Tänk långt och brett för tillväxt och bestående lönsamhet. Mycket av dagens marknadsföring görs i korta perspektiv. Annonsörer strävar efter snabb ROI, omedelbar respons och aktivering. Men den…
Fler Marknadsinsikter