Digitaliseringen har gett oss marknadsförare oändliga möjligheter men också skapat nya, stora utmaningar. Vi brottas med etiska frågeställningar, brist på transparens, skadligt innehåll, en ohanterlig djungel av KPI:er och rapporteringsmetoder samt en obalans mellan kort- och långsiktiga investeringar. Dessutom finns det inom flera områden förslag på skarpare lagstiftning som kommer ha en stor påverkan på framtidens marknadsföring.

Vi behöver få gemensamma ramverk och standards inom flera områden. Effektsystemet var början och följdes upp av en gemensam standard för medieköp med tydliga definitioner som vi lanserat under 2022. Andra utmanande områden är techplattformarnas innehållsansvar, dataetiska riktlinjer och hur vi som bransch kan bidra till de utmanande och viktiga klimatmålen.

De förändringar och utmaningar som vi står inför nu och framåt är omöjliga att lösa på egen hand. Det kommer att kräva kraftfulla branschgemensamma insatser, ny praxis, nya branschstandarder och att självregleringen utvecklas. För att åstadkomma bättre effekt behöver vi också påverka i våra egna led, som att få företagsledningar att se marknadsföringen som en investering, inte en kostnad.

Sveriges Annonsörer behövs – nu mer än någonsin. Vi tar oss an alla dessa viktiga frågor med största möjliga engagemang och alltid med fokus på våra medlemmars bästa. Läs mer nedan om de frågor och initiativ vi driver!

Dessutom tillhandahåller vi en fantastisk kunskapsplattform under Campus Marketing här på vår hemsida där alla på marknadsavdelningen t.ex. kan se inspelade webinar, gå våra digitala mikrokurser, ladda ner rapporter, guider och läsa Marknadsinsikter. Campus Marketing fokuserar både på individ och team för att säkerställa en långsiktig gemensam kompetensutveckling. Vi har också erfarenhetsutbyte via våra nätverk och vi har en unik marknadsjuridisk rådgivning där du får personligt stöd för ditt företags juridiska frågeställningar.

/Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer

Några av frågor och initiativ vi driver just nu

Dataetik kommer att vara en av marknadsförarens viktigaste fråga de närmaste fem åren. Samtidigt är det få som har en policy för detta. Vår dataetik-grupp kommer att tydliggöra både vad man får göra i form av lagstiftning och regleringar men även vad man bör göra i form av dataetiska riktlinjer, policies och best practise.

Reglering kring skadligt innehåll och transparens hos techjättarna
Sveriges Annonsörer förespråkar vanligtvis självreglering för att skapa etiska riktlinjer och god praxis. Men uppriktigt sagt har vi inte nått hela vägen fram i självregleringen när det gäller den digitala annonsmarknaden. För att få ett digitalt ekosytem som fungerar för alla behöver vi hitta en bra balans mellan självreglerande insatser och lagstiftande regler. Inom EU drivs arbetet med nya regleringar för de globala techplattformarna om olagligt innehåll. Därför drivs initaitivet GARM (Global Alliance for Responsible Media) på global nivå och nu startar vi även GARM Nordic.

Branschstandard för effekt
Vi har lanserat ”Effektinitiativet” Sveriges första branschstandard för hur man definierar och redovisar effekten av marknadsföring. Standarden stärker kopplingen mellan marknadsföringsinsatserna och affärsvärde och med den kan vi i branschen samlas kring gemensamma riktlinjer och därmed jobba mot samma mål.

Hållbarhet. Vilket ansvar har vi marknadsförare i att påverka konsumenterna till en mer hållbar konsumtion? Hur tar vi ansvar för klimatpåverkande marknadskommunikation? För att kunna utveckla riktlinjer och praxis behöver vi jobba tillsammans med de andra branschorganisationerna och i nära samverkan med vår globala moderorganisation WFA som har etablerat WFA Planet Pledge.

Transparens i medieköp
Mängden digitala mediekanaler har lett till lika många sätt att rapportera resultat för våra medieköp. För att få kontroll på marknadsinvesteringarna behöver marknadsförare få insyn i annonshandeln och bättre kvalitet i rapporteringen. Därför kommer vi att intensifiera arbetet för ökad transparens. Genom initiaitivet Cross Media Measurement driver arbetsgruppen frågan på global och lokal nivå. Vår Transparensgrupp arbetar med att säkerställa transparensen i värdekedjan, däribland programmatiska köp. Vill du engagera dig i CMM eller Transparensgruppen – kontakta Peter Mackhe