Nya styrelsen blickar framåt

Maj 2021

Digitaliseringen har gett oss marknadsförare oändliga möjligheter men också radikalt förändrat våra arbetssätt. Vi står inför en rad nya etiska utmaningar och brottas med stora brister i det digitala ekosystemet. Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt och förtroendet för reklam minskar stadigt. Detta är omöjligt att lösa på egen hand. Därför behöver vi vara många och arbeta tillsammans. Sveriges Annonsörer behövs – nu mer än någonsin. Vi jobbar för att du som marknadsförare ska känna dig trygg, få bättre koll och jobba smartare. Vi hjälper dig att navigera i branschgemensamma frågor och är en självklar röst i offentliga samtal om marknadsföring. Samtidigt ställer vi krav: Som medlem behöver man ta ansvar för sin marknadsföring.

Vi driver flera viktiga branschinitiativ inom de frågor som kommer påverka våra medlemmar mest framöver:

  • Dataetik kommer att vara en av marknadsförarens viktigaste fråga de närmaste fem åren. Samtidigt är det få som har idag en policy för detta. Vi behöver tydliggöra både vad man får göra i form av lagstiftning och regleringar men även vad man bör göra i form av etiska riktlinjer. Inom ramen för intitiativet ska vi ta fram dataetiska riktlinjer som ger stöd till våra medlemmar att få ordning på sin data. Arbetet drivs i arbetsgruppen Dataetik inom vårt branschinitiativ ”Transparens, Etik & Ansvar”. Läs mer om hur du kan engagera dig i arbetsgruppen dataetik här!
  • När den marknadsrättsliga lagstiftningen inte alltid hinner med i utvecklingen är det viktigt att branschen blir mer proaktiv i etiska marknadsföringsfrågor. I viktiga ämnen som hållbarhet och inkludering samt för marknadsföring mot särskilt utsatta och känsliga grupper, exempelvis barn, behövs vägledande praxis och större ansvarstagande bland marknadsförare. Arbetet kommer bedrivas i arbetsgruppen Etisk marknadsföring som startar igång under hösten 2021. Arbetsgruppen ingår i vårt branschinitiativ ”Transparens, Etik & Ansvar”.
  • Vidare behöver vi ta ett grepp om skadligt innehåll på digitala plattformar, ett växande problem som skapar stor otrygghet, inte minst bland annonsörer. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot såväl människor som varumärken och kräver kraftfulla insatser. Därför drivs GARM (Global Alliance for Responsible Media) på global nivå och nu är det dags att vi börjar jobba med detta ramverk för ökad brand safety, men även tydligöra plattformarnas ansvar för sitt innehåll. Läs mer om GARM Nordic och hur du kan engagera dig här. Arbetsgruppen ingår i vårt branschinitiativ ”Transparens, Etik & Ansvar”.
  • Marknadsförare behöver få bättre förståelse och insyn i annonshandeln och bättre kvalitet i rapporteringen, så att vi får kontrolll på våra satsningar. Därför kommer vi att intensifiera arbetet för ökad transparens. Genom initiaitivet Cross Media Measurement, som startades i maj 2020, driver vi frågan på global och lokal nivå. Läs mer och engagera dig här!
  • Frågan om effekt är trots allt viktigast för våra medlemmar, och därför ska vi fortsätta att sätta den högst på agenden. Vi ska arbeta för att företagsledningar inte ser marknadsföringen som en kostnad utan som en investering, och att marknadsförare betraktas som nyckelspelare som möjliggör lönsam tillväxt . Läs mer om Effektinitiativet här.Genom ”Effektinitiativet”, som startades i februari 2020, kommer vi att lansera Sveriges första branschstandard för hur man definierar och redovisar effekten av marknadsföring. Standarden ska stärka kopplingen mellan marknadsförings-insatserna och affärsvärdet som dessa skapar. Med den på plats kan vi samlas kring gemensamma riktlinjer och därmed jobba mot samma mål. Den kommer även att underlätta för ansvariga chefer att sätta relevanta mål för marknadsföringen.

Sveriges Annonsörers nya styrelse är redo att ta sig an alla dessa viktiga frågor med största möjliga engagemang och alltid med fokus på våra medlemmarnas bästa. Vi har mycket arbete framför oss, men har kommit en bra bit på väg. Självklart hoppas vi att du som är medlem vill vara delaktig i arbetet. Kanske har du förslag på ytterligare frågor som vi borde driva? Hör av dig till oss så att vi kan ta del av dina tankar och idéer.

/Styrelsen i Sveriges Annonsörer

Det här är Sveriges Annonsörers styrelse.

Ordförande är Michael Grimborg, CMO på Synsam. Aktuell styrelse valdes enhälligt under årsmötet den 20 maj 2021.

Eva Ernfors

Head of Communication
Dustin
Mejla Eva Ernfors

Gina Azaric

Marknadschef
Telia Company
Mejla Gina Azaric

Hanna Riberdahl

Vd
Sveriges Annonsörer
Mejla Hanna Riberdahl

Josefin Lundmark

Marknadsdirektör
ICA
Mejla Josefin Lundmark

Karolina Åhs

Marknadschef
Elgiganten
Mejla Karolina Åhs

Leif Börjesson

Marknadsdirektör
Spring Wine & Spirits AB
Mejla Leif Börjesson

Linus Almqvist

Head of Communications

Michael Grimborg

Marknadsdirektör
Synsam
Mejla Michael Grimborg

Pernilla Oldmark

General Manager Nordics
Transcom
Mejla Pernilla Oldmark

Peter Jannerö

CMO
Dometic
Mejla Peter Jannerö

Staffan Ekstam

Marknadschef
McDonald’s
Mejla Staffan Ekstam

Stina Liljekvist

Chef Varumärke & Marknad
Skandia
Mejla Stina Liljekvist

Stina Sandell

Hållbarhets- och kommunikationsdirektör
Holmen
Mejla Stina Sandell