Sveriges Annonsörers workshops är kopplade till våra strategiska branschinitiativ och i synnerhet Effektinitiativet. De är framtagna i samarbete med noga utvalda experter, som är delaktiga i Effektinitiativet och de adresserar några av de frågeställningar och utmaningar som vi har identifierat inom Effektkommittén.

Det kan handla om strategiska frågeställningar som t.ex. utmaningen att få företagsledningen att förstå det nya kommunikativa landskapet och vad det innebär för inriktningen på marknadsföringen eller hur man kan skapa en marknadskommunikationsstrategi som ger större effekt. Andra frågor som våra workshops tar upp rör mer organisatoriska och processorienterade frågor som hur man utvecklar ett väl fungerande samarbete med sina byråpartners eller hur man skapar en väl fungerande inhousebyrå. Och självklart finns det workshops där vi helt fokuserar på själva effektfrågan.

Alla workshops finns i två versioner till exklusivt förhandlade medlemspriser.

Våra workshops:

Effektworkshops med Mats Rönne & Hanna Riberdahl

Behöver din marknadsavdelning hjälp med att identifiera de KPI:er som är viktigast för just er för att kunna utveckla och bevisa effekten av era marknadsinvesteringar? Har ni gått vilse i KPI-djungeln och är…

Smarta och älskade inhousebyråer, hur bygger man en sådan? med Engage Marketing

Inhousetrenden är väldigt stark vilket bekräftas i Marknadsrapporten 2021. Vi kan se att fler och fler marknadsavdelningar väljer att bygga sin egen inhouseverksamhet eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring…

Så får du ut max av marknadsinvesteringen i dagens komplexa kommunikationslandskap – med NoA Consulting

För att vinna över konkurrenterna behöver företag nå ut med vad de står för och vad de kan erbjuda olika målgrupper. T.ex. varför deras produkter eller tjänster är bättre, varför de är en…

Föreläsning eller workshop med Kapero

Boka in en föreläsning eller workshop med Kapero. Få inspiration och insikt om utmaningar och möjligheter för dagens och framtidens marknadsavdelning.

Se mer av vår rådgivning

Våra rådgivare bistår med råd och vägledning inom marknadsjuridik, byråval och varumärke/effekt.