Som en del av Effektinitiativet arrangerar Sveriges Annonsörer, Swedma, Sveriges Mediebyråer och KOMM EFFDay. På EFFDay samlar vi branschen för att diskutera hur vi får bäst effekt av våra marknadsinvesteringar.

Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt, både i Sverige och stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet. Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver på allvar börja prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen.

EFFDay 2022

Fredag den 2 september är det dags för årets EFFDay 2022 på Norra Latin i Stockholm. Läs mer och säkra din biljett till EFFDay här.

Hör Mats Rönne och Hanna Riberdahl prata om Effektsystemet på EFFDay 2021

Sagt om EFFday 2021

Grymt värdefylld dag!

Mycket bra information som hjälper oss i vardagen. Kul med exempel på forskningar där man själv känner igen sig

”Inspirerande. Konkret. Kan ta med mig i arbetet idag

Bra! Agendasättande i ämnesval och starkt att alla branschorganisationer står enade bakom

”Effektfrågan behöver komma högst upp på alla marknadsförares agenda. För att göra det samlar vi därför hela branschen under en dag för att tillsammans diskutera hur vi ska tänka, agera och planera och investera i marknadsföring framöver. Vi hoppas att EFFDay ska ge mycket inspiration och kunskap men framför allt väcka samtal. Det kommer bli en viktig dag för alla som verkar i marknadsföringsbranschen”

Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer.

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot din fråga.