Effekten av investeringarna i marknadsföring har haft en nedåtgående trend de senaste 15 åren. Inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. Det finns flera orsaker till detta – balansen mellan kort- och långsiktigt, minskat fokus på kreativitet och förtroendet för reklam och marknadsföring hos konsumenter minskar. Det påverkar företagens lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende och högre lönsamhet.

Nu ska vi öka effekten av marknadsinvesteringarna!   

2020 startade Sveriges Annonsörer Effektinitiativet för att gemensamt med branschen driva och synliggöra effektfrågan. Och vi har kommit en bra bit på väg! Arbetet inom initiativet har fokuserat på att ta fram fakta och utbildningsmaterial samt utveckla verktyg som behövs för att marknadsföring ska betraktas och utvärderas som en investering i lönsam tillväxt. Vi har utvecklat flera effektguider – t.ex. Snacka om effekt!, släppt flera rapporter och framför allt utvecklat en ny branschstandard, Effektsystemet med tillhörande certifiering. Närmare 2000 personer och 200 företag har certifierat sig. Vi fortsätter driva Effektinitiativet med fokus på hur man skapar effekt, fakta och analyser från 100-wattaren samt vidareutveckling av guider och annan vägledning.

Därför engagerar vi oss i Effektinitiativet!

Tobias Clewemar från Telenor, Nicole Kavander från Another State, Linus Almkvist från Ramboll och Niklas Bondesson, Stockholms Universitet är några av dem som valt att engagera sig i Effektinitiativet.

Här ger de sin syn på varför initiativet behövs, och vad de hoppas att det ska leda till.

Effektkommittén – arbetsgrupper

Effektinitiativet är organiserat i en kommitté med fyra arbetsgrupper. I kommittén beslutar vi om inriktningen, projektplan och prioriteringen av aktiviteter på en övergripande nivå. I arbetsgrupperna konkretiseras och genomförs aktiviteter, antingen av gruppmedlemmarna eller i samarbete med utvalda resurser.

Läs mer om arbetsgrupperna här

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.