Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt. Inte bara i Sverige, utan över stora delar av världen. Den nedåtgående trenden har pågått i över tio år. Vi ser också att förtroendet för reklam och marknadsföring hos konsumenter minskar. Detta påverkar företags lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt. Att tydligt kunna visa effekten av reklam och marknadsföringsinvesteringar är ett av marknadsförarens viktigaste uppdrag. Det är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet.

Nu vänder vi den negativa utvecklingen!   

2020 startade Sveriges Annonsörer det vi kallar Effektinitiativet. Här samlas köpare av marknadsföring, experter, forskare, byråer och medier för att driva och synliggöra effektfrågan. Arbetet består i att ta fram fakta och utbildningsmaterial samt utveckla de verktyg som behövs för att marknadsföring ska betraktas och utvärderas som en investering i lönsam tillväxt. Sedan start har initiativet utvecklat effektguiderna Snacka om effekt!, släppt flera rapporter och framför allt utvecklat en ny branschstandard, Effektsystemet med tillhörande certifiering.  Vi fortsätter driva Effektinitiativet med fokus på hur man skapar effekt, fakta och analyser från 100-wattaren samt vidareutveckling av guider och annan vägledning.

Därför engagerar vi oss i Effektinitiativet!

Tobias Clewemar från Telenor, Nicole Kavander från Another State, Linus Almkvist från Ramboll och Niklas Bondesson, Stockholms Universitet är några av dem som valt att engagera sig i Effektinitiativet.

Här ger de sin syn på varför initiativet behövs, och vad de hoppas att det ska leda till.

Effektkommittén – arbetsgrupper

Effektinitiativet är organiserat i en kommitté med fyra arbetsgrupper. I kommittén beslutar vi om inriktningen, projektplan och prioriteringen av aktiviteter på en övergripande nivå. I arbetsgrupperna konkretiseras och genomförs aktiviteter, antingen av gruppmedlemmarna eller i samarbete med utvalda resurser.

Strategi​

Louise von Gussich, Nordea
Jerker Winther​, Åkestam Holst​
Niklas Bondesson​, Stockholms Universitet​ och NoA Consulting
David Khabbazi​, The Social Few​
Ulf Berlin​, Silver​
Kaj Johansson​, Kapero​

Mäta & följa upp

Mats Rönne​, OffPist Management​
Peter Bryngelson​, Swedbank​
Caroline Rudbeck​, CJR Communication
Stina Liljekvist​, Skandia​
Anders Rynnel​, Apoteket​
Cecilia Perlind​, Kantar​ Sifo
Cecilia Claesson, JCDecaux
Robert Beatus, Nepa
Ieva Englund, Novus

Kompetenslyft & utbildningsprogram

Karin Grohman, Sveriges Annonsörer​
Linda Nilsson​, KOMM​
Nicole Kavander​, All of Us
Daniel Collin​, Coach my brain

Implementering​

​Tobias Clewemar​, Storytel​
Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer
Linus Almqvist​, Södra​
Neda Kanni​, ICA​
Jimmy Rodhelind, Jung Relations
Max Apéria, Byråvalsrådgivare Sveriges Annonsörer
​Martin Gustafsson, Stockholmsmässan

Kreativitet & reklammiljöer

Håkan Löfgren, Google
Johan Bryngelson​, Swedbank​
Malin Häger​, TV4​
Sara Forsberg, Aller Media
Love Bing, FHWL
Johnny Strömgren, Bauer Media
Daniel Sjöstrand, Forsman & Bodenfors

Med reservation för eventuella ändringar

Partners i initiativet:

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.