Projektteam

Tre projektteam som driver arbetet med de strategiska branschinitiativen – Effekt, Cross Media Measurement och Transparens, Etik & Ansvar.

För att effektivt kunna driva arbetet inom de tre strategiska branschinitiativen etablerar vi tre projektteam med personer med stor erfarenhet inom respektive område.

Projektteamen bemannas upp av rätt resurser och kan utifrån uppdraget bestå av medlemmar, forskare, konsulter, byråer och medier. Minst en medarbetare på Sveriges Annonsörer är delaktig i teamet. Totalt består teamen av mellan 6-8 deltagare.

Projektteamen ansvarar för att operativt driva arbetet med de strategiska initiativen.

En projektledare kommer finnas i varje projektteam som är ytterst ansvarig för projektplan, road map, resursoptimering. Det är projektteamet som är ansvariga för exekvering av plan och leveranser. Projektteamet har också i uppdrag att säkerställa samarbeten och samverkan med övriga parter, t ex andra intresseorganisationer, som är nödvändig för initiativet.

Till stöd för varje projektteam kommer det att finnas en kommitté som fungerar som referensgrupp och strategiskt bollplank till teamet. Kommittéerna ska ge feedback på progressen inom initiativen, input på prioriteringar samt vid behov kunna stärka upp projektteamet för specifika leverabler.

De tre projektteamen är:

Effekt
Cross Media Measurement
Transparens, Etik & Ansvar

Projektteam Effekt består av:

Mats Rönne
Anne Gro Gulla
Daniel Collin
Niklas Bondesson
Hanna Riberdahl

Projektteam Cross media Measurement består av:

Fredrik Hallberg
Sofie Westerstrand
Peter Mackhé

Effektkommittén – arbetsgrupper

Strategi​ & planering

Louise von Gussich, Nordea
Jerker Winther​, Åkestam Holst​
Niklas Bondesson​, Stockholms Universitet​ och NoA Consulting
David Khabbazi​, The Social Few​
Ulf Berlin​, Silver​
Kaj Johansson​, Kapero​
Caroline Rudbeck, CJR Comunication
Anna Berlin, Electrolux
Johanna Alanko, AdOn Media
Fredrik Siljelöf, Xtreme

Implementering​

​Tobias Clewemar​, Storytel​
Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer​
Stina Liljekvist, Skandia
Neda Kanni​,
Jimmy Rodhelind, Jung Relations
Johnny Kroneld, Hundstallet
Martin Gustafsson,
Annette Tannerfeldt, Swedma
Mark Robinson, Lantmännen

Mäta & följa upp

Mats Rönne​, OffPist Management​
Peter Bryngelson​, Swedbank
Jenny Björsne, Kantar
Anders Rynnel​, Apoteket​
Erik Berling, Demoskop
Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer
Cecilia Perlind​,​
Cecilia Claesson, JCDecaux
Robert Beatus, Nepa
Ieva Englund, Novus

Kreativitet & Reklammiljöer

​Mats Rönne​, OffPist Management​
Daniel Collin​, Coach my brain
Håkan Löfgren, Google
Johan Bryngelson, Swedbank
Micco Grönholm, FB Happy
Sara Forsberg, Aller Media
Love Bing, FHWL
Johnny Strömgren, Bauer Media
Daniel Sjöstrand, Forsman & Bodenfors
Linda Nilsson, KOMM

Cross Media Measurement-kommittén

För att projektteamen för de strategiska initiativen ska kunna arbeta effektivt etablerar vi nu tre kommittéer med personer med stor och relevant erfarenhet inom respektive område.

Kommittéernas viktigaste roll är att fungera som som referensgrupp och strategiska rådgivare till teamet. Kommittéerna ska ge feedback på progressen inom initiativen, input på prioriteringar samt vid behov kunna stärka upp projektteamet för specifika leverabler.

I varje kommitté finns det en ordförande och deltagare som representerar olika delar inom branschen – medlemmar, reklambyråer, mediebyråer, medier, undersökningsföretag, forskare och andra experter. Totalt består kommittéerna av mellan 15-20 personer.

Kommitténs uppdrag

 • Att titta på och diskutera utveckling och trender
 • Att hitta eller ta fram en gemensam syn på branschstandarder
 • Att uppmuntra och främja gemensamma spelregler inom exempelvis branschvalutor, mätmetoder och etik
 • Att vid behov agera talesperson(-er) i frågor som rör teamet

Deltagare i Cross Media Measurement-kommittén:

Sveriges Annonsörer – Peter Mackhé
Polarsken Consulting – Fredrik Hallberg
Scream Mediabyrå – Sofie Westerstrand
Lantmännen – Andreas Wallin
McDonalds – Christoffer Rönnblad
Telia – Per Carleö
ICA – William Sävblom
Fossil Free Marine – Karl-Oskar Tjernström
Synsam – Michael Grimborg
KRY – Kristoffer Stenqvist
BMW – Marie Dellbrant
MMS – Pirjo Svedberg
Kantar Sifo – Yvonne Pernodd
Outdoor Impact – Mats Rönne
IAB – Charlotte Thür
TU – Jan Fager
Sveriges Mediebyråer – Daniel Eriksson
Hear Mediabyrå – Jochum Forsell
JCDecaux – Neil Eddleston
TV4 – Mikael Ekelöf
Google – Carsten Andreasen
Google – Niels Marslev

Partners i branschinitiativet:
Google, Lisa Blom
JCDecaux, Magnus Heljeberg
TV4, Malin Häger
Sveriges Annonsörer, Hanna Riberdahl

Arbetsgrupper inom Transparens, Etik & Ansvar (TEA):

Arbetsgrupp Transparens

Annonsering i digitala/sociala kanaler har gett marknadsförare tillgång till mer data och siffror än någonsin tidigare, men vi saknar samtidigt möjlighet att granska om dessa är korrekta. Utvecklingen har gått från tredjepartsvaliderad data till egenrapporterade siffror från egna system, där mediekanalerna inte bara agerar säljare och leverantör utan även är besiktningsman av sin leverans. Marknadsförare behöver få bättre insyn i sina annonsköp för att se vart pengarna tar vägen och hur stor andel av investeringarna som går till faktiska annonsvisningar.

Syftet med arbetsgruppen Transparens är att driva frågan om granskning och validering av annonsinvesteringar i alla typer av digitala plattformar och sociala medier. Gruppen kommer att kartlägga vilka initiativ som pågår inom EU och på global nivå och hur dessa påverkar marknadsförare i Sverige, samt hur vi kan dra nytta av dem lokalt. Målet är att hjälpa våra medlemmar att navigera i ett medielandskap som präglas av stora förändringar och hitta hållbara lösningar för framtiden.

Några av frågorna som arbetsgrupp Transparens fokuserar på är:

 • Genomlysning av hur marknadsförare påverkas av att tredjepartskakorna försvinner
 • Tydliga rekommendationer för Ad Fraud och vilka sätt som finns för att förhindra det
 • Mätmetoder för annonsköp i sociala medier, vad innebär de siffror som rapporteras
 • Genomlysning av programmatisk handel och vart pengarna tar vägen i de olika systemen
 • Uppdatera samsynsdokument mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer utifrån förändringar på annonsmarknaden så att den är aktuell i den digitala annonseringen

Det är många svåra frågor som ska hanteras och vi kommer inte hinna ta tag i alla på en gång. Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen Transparens?
Kontakta Peter Mackhé, medieexpert Sveriges Annonsörer, [email protected]

Arbetsgrupp Dataetik

Frågan om hur företag samlar in och använder data för marknadsföring är glödhet. Det pågår en mängd olika utredningar och förslag till regleringar, både globalt och inom EU, och vi ser även att området engagerar allt fler svenska beslutsfattare. Bland marknadscheferna menar en stor andel att dataetik kommer att vara den viktigaste frågan de närmaste fem åren. Samtidigt saknar majoriteten av dem en policy för detta, visar forskning.

Syftet med arbetsgruppen Dataetik är att kartlägga hur de regulatoriska initiativen inom EU och i Sverige påverkar företag/varumärken/annonsköpare och ekosystemet runt digital marknadsföring. Målet är att ge våra medlemmar en tydligare bild av vilka dataetiska regler och riktlinjer som gäller samt hur man skapar en bra balans mellan egenåtgärder och det som regleras i lag. På så sätt kommer annonsörer att kunna ta större ansvar, samtidigt som vi minskar risken för nya, stelbenta regleringar.

Några av frågorna som arbetsgrupp Dataetik fokuserar på är:

 • Kartläggning av pågående initiativ och regleringar samt scenario- och konsekvensanalys för annonsköpare och andra aktörer i ekosystemet
 • Dataetiska riktlinjer för köpt media och egna kanaler utifrån tydliga principer
 • Opinionsbildning och påverkansarbete gentemot politiker utifrån dataetiska riktlinjer
 • Förslag på utökad proaktiv självreglering och verktyg för det
 • Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen Dataetik?
Kontakta Tobias Eidem, [email protected]

Arbetsgrupp GARM Nordic
(Global Alliance for Responsible Media, Nordic)

Skadligt och hatiskt innehåll på digitala plattformar är ett växande problem som skapar stor otrygghet, inte minst bland annonsörer som köper reklamutrymme och därmed finansierar innehållet. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot såväl människor som varumärken som kräver kraftfulla insatser och nya, gränsöverskridande samarbeten. WFA:s globala initiativ GARM, som startades sommaren 2019, har skapat ett helt nytt globalt ramverk för brand safety, som innehåller:

 • en gemensam standard för hur vi definierar skadligt innehåll – klart hösten 2020
 • en oberoende rapportering av tredje part, som visar hur en plattform efterlever standarden och arbetar med att motverka skadligt innehåll – första rapporten släpptes april 2021
 • gemensamma brand safety-verktyg för ökad trygghet för varumärken och ekosystemet
 • GARM Nordic syftar till att sprida kännedom och kunskap om det globala ramverket GARM samt säkerställa implementation bland varumärken och plattformar i Norden. Gruppen består av annonsörer, intresseorganisationer och medieföretag från Sverige, Finland och Danmark samt representanter från några av de största digitala plattformarna.

Några av frågorna som GARM Nordic fokuserar på är:

 • Sprida kännedom och kunskap om de standarder för trygga annonsmiljöer som GARM tar fram samt utveckla och anpassa dessa till den nordiska marknaden.
 • Sprida kännedom och kunskap om de branschgemensamma verktyg för “brand safety” som GARM tar fram samt utveckla och anpassa dessa till den nordiska marknaden.
 • Säkerställa och implementera användning av tredjepartsverifiering i Norden samt utveckla och anpassa detta till den nordiska marknaden.
 • Utvärdera behov av anpassningar av GARM kopplat till pågående regulatoriska åtgärder inom EU och marknadsrättsliga förutsättningar inom Norden
 • Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen GARM Nordic?
Kontakta Karin Grohman, projektledare, Sveriges Annonsörer, [email protected]