Branschinitiativet Cross Media Measurement (CMM) som drivs globalt av World Federation of Advertisers, WFA, och nationellt genom Sveriges Annonsörer, samlar annonsköpare, mediehus, mediebyråer och plattformar kring en av branschens största utmaningar – bristen på gemensamma riktlinjer för definitioner, mått och mätvalutor vid medieköp.

Sedan maj 2020 arbetar CMM-initiativet aktivt för att utveckla en svensk standard för medieköp och därigenom skapa ökad tydlighet och trygghet för alla parter. Målet är att underlätta för annonsörer att planera, jämföra och utvärdera marknadsinsatser samt att ge mediebyråer och mediehus bättre förutsättningar för sitt arbete.

Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer: ”Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Med digitaliseringen har vi fått mängder av nya mediekanaler och annonsformat och nästan lika många olika sätt att mäta effekt. I dagsläget finns ingen enhetlighet för hur vi definierar medievalutor, vilket gör det svårt att jämföra olika kanaler och format med varandra. Det i sin tur gör det svårt att uppskatta den potentiella effekten av annonsörernas marknadsinvesteringar. Nu ska vi hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter”.

Per Carleö, Telia: ”Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp”.

Magnus Heljeberg, JCDecaux: ”Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross media Measurement vill vi bidra till att det blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag”.

Malin Häger, TV4: ”Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige”.

Har du frågor eller veta mer om branschinitiativet
Cross Media Measurement?
Kontakta Peter Mackhé, peter.mackhe@sverigesannonsorer.se
0705-36 90 04.

Webinar

Se vårt webinar ”Vad händer i det globala Cross Media Measurement-initiativet som ska skapa ramverk för annonsköp” med Matt Green från WFA i London.

Cross Media Measurement-kommittén:

Sveriges Annonsörer – Peter Mackhé
Polarsken Consulting – Fredrik Hallberg
Scream Mediabyrå – Sofie Westerstrand
Lantmännen – Andreas Wallin
McDonalds – Christoffer Rönnblad
Telia – Per Carleö
ICA – William Sävblom
Fossil Free Marine – Karl-Oskar Tjernström
Synsam – Michael Grimborg
KRY – Kristoffer Stenqvist
BMW – Marie Dellbrant
MMS – Pirjo Svedberg
Kantar Sifo – Stefan Svanfeldt
Outdoor Impact – Mats Rönne
IAB – Kenneth Danelsson
TU – Jan Fager
Sveriges Mediebyråer – Daniel Eriksson
Hear Mediabyrå – Jochum Forsell
JCDecaux – Neil Eddleston
TV4 – Mikael Ekelöf
Google – Carsten Andreasen
Google – Niels Marslev

Partners i branschinitiativet:
Google, Lisa Blom
JCDecaux, Magnus Heljeberg
TV4, Malin Häger
Sveriges Annonsörer, Hanna Riberdahl

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot din fråga.