Branschinitiativet Cross Media Measurement (CMM) arbetar med att utveckla gemensamma branschstandarder och riktlinjer för medieköp i Sverige.

Initiativet, som också drivs globalt av World Federation of Advertisers, WFA, samlar annonsköpare, mediehus, mediebyråer och digitala plattformar för att tillsammans skapa gemensamma definitioner, standarder och mätmetoder.

Målsättningen är att marknadsförare ska kunna jämföra sina medieinvesteringar mellan olika kanaler, medier och plattformar på ett bättre sätt än idag, samt att ge mediebyråer och mediehus bättre förutsättningar för sitt arbete.

Cross Media Measurement har bland annat utvecklat verktyget ”The Advertising Value Chain” som ger oss en överblick över hela värdekedjan i ett medieköp och hjälper marknadsförare att planera, genomföra, jämföra och utvärdera medieköp.

– Standarden är den karta och kompass som annonsköparna har saknat, och vi är övertygade om att den kommer att bidra till en bättre och mer transparent annonsmarknad, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Certifiera dig eller företaget i Cross Media Measurement

Läs mer och anmäl dig här.

Är du medlem & vill ladda ner The Advertising Value Chain eller Audit-rapporten?

Är du inte medlem än men vill ta del av The Advertising Value Chain eller Audit-rapporten?

Se vårt inspelade webinar!

Hör projektgruppen berätta om arbetet och innebörden av verktygen The Advertising Value Chain , Fact sheets och Audit-rapporten.

Röster från initiativet:

”Korrekt jämförbarhet mellan mediekanaler är en förutsättning för att kunna fatta rätt investeringsbeslut och något som vi har högt på vår agenda. På en snabbrörlig mediemarknad är det viktigt med standarder för att marknaden ska kunna fungera effektivt och transparent, det gynnar både köpare och säljare i längden”
Christoffer Rönnblad, CMO för McDonald’s i Norden.

”Som ett av Sveriges största företag har vi ett ständigt fokus på att få maximal effekt i våra medieinvesteringar. Men att jämföra våra annonsleveranser i olika mediekanaler har varit svårt eftersom det saknats gemensamma riktlinjer. Det är ett av huvudskälen till att vi på Telia har engagerat oss i Cross Media Measurement-initiativet. Nu får vi en tydlig bild över var våra annonser befinner sig i värdekedjan och vi hoppas att fler ansluter sig till detta viktiga arbete för att skapa tydliga definitioner för våra annonsinvesteringar”
Per Carleö, Senior Vice President, Head of Brand, Telia.

”Initiativet är ett stort steg för vår bransch. Gemensamma standarder och definitioner för medieköp är något vi har saknat länge, särskilt inom det digitala där det lätt blir obegripligt och icke transparent. Tydlighet och transparens kommer att gagna alla parter, allt från annonsörer och byråer till publicister. Förhoppningsvis leder det till bättre möjligheter att jämföra olika medier och förstå hur de kan komplettera varandra för att skapa större effekt för våra varumärken”
Andreas Wallin, Nordic Media Manager, Lantmännen.

”Det här branschinitiativet är viktigt och något som TV4 har haft förmånen att få vara med och utveckla. Att driva fram en mer transparent annonsmarknad är nödvändigt för att kunna skapa hållbarhet i vår bransch. Vi är mycket tacksamma och imponerade över att Sveriges Annonsörer tagit rollen att hålla ordning i klassrummet”
Malin Häger, Försäljningsdirektör reklam Norden, TV4 Media.

”Den gamla uppdelningen av mediemarknaden i olika stuprör som inte har kontakt med varandra är sedan länge passé. En navigeringsbar mediemarknad behöver vara transparent och på ett enkelt sätt jämförbar mellan olika mediekanaler. Cross Media Measurement är ett unikt svenskt initiativ för att öka transparensen i medieköp. Jag är övertygad om att det kommer att vara till stor hjälp för annonsörerna att kunna fatta rätt och vältajmade beslut i sina medieinvesteringar framöver”
Magnus Heljeberg VD, JCDecaux Sverige.

”Att hitta transparenta och integritetssäkra sätt att mäta och utvärdera reklaminvesteringar är avgörande för den digitala annonseringens framtid. Vi engagerar oss i det globala arbetet för förbättrad mätning som drivs av WFA och arbetar även med MMS för att se om vi kan inkludera Youtube i den svenska videovalutan. Sveriges Annonsörers initiativ, som också ligger i linje med WFAs ramverk, är en positiv del i utvecklingen mot bättre mätverktyg som vi är glada att kunna bidra till”
Lisa Blom, Industry Relations Lead, Google.

Cross Media Measurement-kommittén:

Sveriges Annonsörer – Peter Mackhé
Polarsken Consulting – Fredrik Hallberg
Scream Mediabyrå – Sofie Westerstrand
Smartplanner – Tobias Hedström
Lantmännen – Andreas Wallin
MAX – Cecilia Taipale
McDonalds – Christoffer Rönnblad
Telia – Per Carleö
ICA – William Sävblom
KRY – Kristoffer Stenqvist
Arla – Linda Molin

MMS – Magnus Anshelm
MMS – Danielle Aldén
Kantar Sifo – Stefan Svanfeldt
Outdoor Impact – Mats Rönne
IAB – Kenneth Danelsson
TU – Kajsa Holm
Sveriges Mediebyråer – Benjamin Holmfred
JCDecaux – Neil Eddleston
TV4 – Mikael Ekelöf
Bauer Media – TBA

Har du frågor eller veta mer om branschinitiativet Cross Media Measurement?
Kontakta Peter Mackhé, [email protected], 0705-36 90 04.

Partners i initiativet:

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.