”The Advertising Value Chain” fungerar som karta och kompass för den som planerar, genomför och utvärderar medieinvesteringar. Verktyget ger överblick över hela värdekedjan i ett medieköp samt förklaringar till alla begrepp, definitioner och mätmetoder som finns tillgängliga per medieslag. Verktyget tydliggör vilken kategori av visningar som ingår i vid olika typer av medieköp. Genom att använda det kan marknadsförare jämföra medieinvesteringar mellan olika medieslag och se skillnader mellan olika annonsleveranser.

I samma guide hittar du ”Advertising Fact Sheet” är ett användbart komplement till ”The Advertising Value Chain” som ger fördjupande information om mät- och rapporteringsmetoder för respektive medieslag. Informationen visar även om finns någon form av tredjepartsverifiering.

Relaterade artiklar

Riktlinjer för Positiv Påverkan

Ladda ner riktlinjer för positiv påverkan. Inom ramen för initiativet Riktlinjer för Positiv Påverkan har några av Sveriges största influencer-profiler gemensamt arbetat fram riktlinjer för att motverka orealistiska skönhetsideal och kroppshets.

WFAs globala riktlinjer för att motverka greenwashing

WFA lanserar sex regler för reklam som handlar om miljöpåverkan. Det är de första globala riktlinjerna i sitt slag, och har granskats och diskuterats av reklamorganisationer i bland annat Sverige, Brasilien, Indien och…

Dataetik, översikt av annonslandskapet

Vilka lagar behöver du som marknadsförare ha koll på – idag och imorgon? Här presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt hur ”landskapet” ser ut, vilka parter som är med och vilka lagar…

Dataetik, guide och översikt av annonslandskapet, för medlemmar

Vilka lagar behöver du som marknadsförare ha koll på – idag och imorgon? Här presenteras på ett enkelt och överskådligt sätt hur ”landskapet” ser ut, vilka parter som är med och vilka lagar…
Fler artiklar