Sveriges Annonsörers stora akronymlista

Språket i mediebranschen kan ibland vara svårt att hänga med i eftersom det är fyllt av akronymer. Vad är då en akronym? En akronym består av första bokstaven i varje ord i ett begrepp, bokstäverna skapar ett nytt kortare ord och förklarar vad man pratar om på ett kortfattat sätt.

Vill du lägga till en akronym? Maila den gärna till oss [email protected]

ABM

Account Based Marketing

ADEx

Advertising Exchange

ADR

Adresserad Direkt Reklam

AI

Artificial Intelligence

AIDA

Action, Interest, Desire, Action 

API

Application Programming Interface 

ATF

Above the Fold

ATL

Above the line

AVOD

Advertising Video on Demand

B2B

Business to business

B2C

Business to consumer

BEO

Brain Engine Optimisation

BSSID

Basic Service Set Identifier

BTF

Below the Fold

BTL

Below the line

CAC

Customer Acquisition Cost

CDP

Customer Data Platform

CMS

Content Management System

CPA

Cost Per Acquisition/Action

CPC

Cost per Click/Conversion

CPCV

Cost Per Completed View

CPE

Cost Per Engagement

CPG

Consumer Packaged Goods

CPL

Cost Per Lead

CPM

Cost per Mille (tusen)

CPO

Cost per Order

CPT

Cost per Thousand

CPV

Cost Per View

CR

Conversion Rate

CRM

Customer Relationship Management

CRO

Conversion Rate Optimization

CTA

Call To Action

CTR

Click Through Rate

CX

Customer Experience

D2C

Direct to Consumer

DBM

DoubleClick Bid Manager

DFA

Doubleclick for Advertisers

DFP

Doubleclick for Publishers

DM

Direct Message

DMP

Data Management Platform

DOOH

Digital Out of Home advertising (digital utomhusannonsering)

DPS

Double Page Spread = uppslag

DSP

Demand Side Platform

eCPM

Effective Cost Per Mille

eCPT

Effective Cost Per Thousand

eCPV

Effective Cost Per View

EDR

Elektronisk Direkt Reklam

ER

Engagement Rate

FB

Facebook

FMCG

Fast-Moving Consumer Goods (även CPG consumer packaged goods)

FOFO

Fear Of Finding Out

FOMO

Fear Of Missing Out

GA

Google Analytics

GDPR

General Data Protection Regulation

GRP

Gross Rating Point

GTM

Go to Market

IG

Instagram

KPI

Key Performance Indicators

LI

LinkedIn

LTV

Life Time Value

MarTech

Marketing Technology

MFL

Marknadsföringslagen

ODR

Oadresserad Direkt Reklam

OLV

Online Video

OOH

Out of Home advertising (utomhusreklam)

OTS

Opportunity To See

OTT

Over the Top

PTV

Programmatic Television

PUT

Persons Using TV

QS

Quality Score

ROAS

Return on Advertising Spend

ROCE

Return on Capital Employed

ROI

Return on investment

RON

Run of Network

ROS

Run of Site

RT

Retweet

RTB

Real Time Bidding

SC

SnapChat

SEA

Search Engine Advertising

SEM

Search Engine Marketing

SEO

Search Engine Optimization (Sökordsoptimering)

SERP

Search Engine Results Page

SMM

Social Media Marketing

SoA

Share of Attention

SoMe

Social Media

SoS

Share of Search

SOV

Share of Voice

SSP

Supply Side Platform

sVOD

Subscription Video on Demand

TGA

Truly Good Advertising

TLA

Three-letter Akronym

TRP

Television Rating Point

TRP

Target Rating Point även Target Group Rating Point

tVOD

Transactional Video on Demand

TW

Twitter

UGC

User Generated Content

USP

Unique Selling Point

UV

Unique Visit/View

UX

User Experience

VAST

Video Ad Serving Template

vCPM

Viewable Cost Per Mille

VOD

Video on Demand

VPAID

Video Player Ad-Serving Interface Definition

vSEO

Video Search Engine Optimization

VTR

View Through Rate

YT

YouTube