Vi driver våra medlemmars viktigaste (gemensamma) frågor 

Vår bransch går igenom stora, omvälvande förändringar. Digitalisering, grön omställning och globalisering har förändrat marknadsföringslandskapet i grunden samtidigt som effekterna av marknadsinvesteringar sjunker. Vi brottas med stora brister i det digitala ekosystemet, växande problem med ad fraud och brand safety, etiska utmaningar samt otydligt ansvar. Samtidigt behöver vi marknadsförare också ta ansvar för att vår bransch gör sitt yttersta för att nå FN:s globala mål mot en hållbar utveckling. Frågorna är omöjliga att hantera på egen hand, de kräver samverkan och gemensamma lösningar.

Sveriges Annonsörer driver därför ett antal branschinitiativ med medlemmar och andra branschaktörer. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att våra medlemmar framgångsrikt ska kunna marknadsföra sina verksamheter på ett ansvarsfullt sätt – både idag och imorgon. 

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot din fråga.