rapporter

Medietrender Q4 och helår 2023

2023 blev ett lågkonjunkturens år för Sverige medan många andra delar av världen upplevde en betydligt mindre konjunktursvacka. Minskande BNP och hög inflation resulterade i att medieinvesteringarna backade med -1,2 procent i löpande…

Organising the insights function for maximum business impact

Ny rapport från vår moderorganisation WFA. Increasingly complex business landscapes, evolving consumer behaviors and demands from brands, increasing pressure on budgets, to do more with less (resources), diverse teams with diverse capabilities, across…

Medietrender Q3 2023

Under det tredje kvartalet 2023 fortsätter lågkonjunkturen att bita sig fast. Det blir det fjärde kvartalet på rad med negativa siffror där allt färre mediekategorier uppvisar positiv tillväxt. BNP-prognoserna har reviderats upp något…

Effective communication! 2023

Learnings from the Effectiveness Database with entries from the 100-wattaren competition from 2020-2022. The foundation for the analyses in this report is based on entries that competed in 100-wattaren during the years 2020,…

Marketers’ approaches to Generative AI

The objective of this survey was to better understand how senior professionals across marketing, media, insights, procurement, policy and legal functions perceive the opportunities and challenges of generative AI and gather insights into…

The Global DEI Census 2023 – Sweden market report

Resultatrapport för Sverige efter World Federation of Advertisers (WFA) och världens andra globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen.

Kommunikation som ger effekt! 2023

Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har för tredje året i rad tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver bäst effekt. Analysen baseras på bidrag som tävlat i 100-wattaren. Resultatet visar bland annat…

Medietrender Q2 2023

IRMs siffror över annonsmarknaden har nu uppvisat tre negativa kvartal i rad och den förmedlade byråannonseringen minskade med -7% under första halvåret 2023. Mediemarknadens lågkonjunktur håller i sig.

The Marketing Department ’23

The purpose of this study is to find out what the role and situation of the marketing department is today in larger Swedish companies and to identify challenges and possible measures for the…

MarknadsAvdelningen ’23

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget och det finns potential för att förbättra effektiviteten.…

Medietrender Q1 2023

Under det första kvartalet 2023 blir det uppenbart att mediemarknaden befinner sig i en lågkonjunktur. IRMs siffror över annonsmarknaden har nu uppvisat två negativa kvartal i rad och den förmedlade byråannonseringen minskade med…

Hållbarhetskommunikation och miljöpåståenden

Reklam har en viktig roll för att påskynda klimatomställningen Sex av tio svenskar uppger att reklam och kommunikation från företag är viktig för att få till beteendeförändringar, som i sin tur kan påskynda…

Medietrender Q4 och helår 2022

När vi nu sammanfattar 2022 är det ett år som började förvånansvärt starkt med en stark tillväxt eldad på av post-covid rekylen. Men i slutet av året gjorde en begynnande lågkonjunktur entré. Rysslands…

Medietrender Q3 2022

Reklaminvesteringarna har gått urstarkt efter coronapandemin, trots Rysslands invasion av Ukraina, vilket har gett högre energipriser och en inflation som vi inte har sett på årtionden. Annonsmarknaden fortsatte dock att växa stark även…

Communication that creates effect!

Learnings from the Effectiveness database based on entries in the 100 Watts effectiveness competition in 2020 and 2021 by NoA Consulting and Sveriges Annonsörer. The analysis in this report is based on the…

Kommunikation som ger effekt!

Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver maximal effekt. Rapporten mynnar ut i sex rekommendationer för marknadskommunikation som ger effekt.

Clients and creativity

Our goal is to help brand owners address, and reverse, the decline in creativity in marketing communications to drive sustainable brand growth. We know that creative communications effectiveness is in decline. Which poses…

Delrapport: Skapar kreativ reklam mer effekt?

Tillsammans med NoA Consulting har vi de första resultaten från den första rapporten i vår långsiktiga forskningssatsning om framgångsfaktorer för effekt. Sedan 2020 har 100-wattaren ett nytt tävlingsformulär som ger oss unika möjligheter…

Medietrender Sverige Q2 2022

Andra kvartalet 2022 ser fortsatt starka siffror men betydligt lägre än tidigare. Medieinvesteringarna ökade med 10 procent, men rensat för inflationen blir det 2 procent. Annonsvolymerna har bromsat in samtidigt som mediekonsumtionen ger…

Allmänheten om reklam Q2 2022

Reklamtröttheten tillbaka på rekordnivåer. Svenska folkets inställning till reklam blir mer negativ i takt med att medieinvesteringarna – och därmed reklamfrekvensen - ökar.För mycket reklam i digitala medier har dessutom negativ påverkan på…

Medietrender Sverige Q1 2022

I början av 2022 trodde vi att alla negativa effekter av Covid skulle klinga av och marknaden skulle återgå till en mer normal utveckling. Rysslands invasion av Ukraina ändrade dock på utsikterna för…

Poddindex – Årsrapport 2021

Poddar är ett snabbt växande medie. När även intresset för investering i mediet växer, ökar också frågeställningarna från annonsörer och mediebyråer.

Medietrender Sverige 2021 Q4 & helår

Under 2020 stängdes många delar av samhället ned på grund av den pågående pandemin och utsikten för mediemarknaden var blandad, annonseringen föll medan konsumtionen hemma i Sverige ökade. Annonseringen under 2021 slutade på…

Cross Media Measurement Audit 2021, för medlemmar

Rapporten ”Audit – Briefed, bought and reported” är en granskning som Cross Media Measurement-initiativet har låtit göra av kampanjer från åtta stora annonsörer. Granskningen är gjord utifrån den modell som presenteras i ”The…

Kvartalsrapport Medietrender Q3 2021

Reklammarknaden på fortsatt återhämtning. Pandemin som slog till med full kraft mot reklamen under det andra kvartalet 2020. Dessa låga jämförelsetal gjorde att vi såg en rekordstark återhämtning under det andra kvartalet i…
Svart på vitt

Svart på vitt

egentligen representationen ut jämfört med den svenska befolkningen? Det är frågeställningen som ligger till grund för KOMMs rapport ”Svart på vitt – en studie av reklamens förmåga att spegla sin samtid åren 2015-2020”

The Global DEI Census – Sweden market report

Resultatrapport för Sverige efter World Federation of Advertisers (WFA) och världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen.

Marknadsrapporten 2021

Sveriges Annonsörer jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om hur marknadsförare tänker och arbetar, för att bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar och driva viktiga branschfrågor. I år…

Varumärkesbyggande i obalans

En rapport om svenska företagsledningars syn på marknadsföring som bygger starka varumärken och lönsam tillväxt. Åtta av tio företagsledare anser att ett starkt varumärke behövs för att skapa tillväxt, lönsamhet och attrahera nya…

Kvartalsrapport Medietrender Q2 2021

Reklammarknaden återhämtade sig rekordsnabbt under andra kvartalet Coronapandemin slog stenhårt mot reklam- och mediebranschen

Allmänheten om reklam Q2 2021

Färre svenskar negativa till reklam, visar ny undersökning från Novus/Sveriges Annonsörer.

Kvartalsrapport Medietrender Q1 2021

Annonsinvesteringarna hämtar sig snabbare än någonsin. Siffrorna från IRM visar på en historiskt snabb återhämtning av reklaminvesteringarna under Q1 2021. IRMs prognos för året indikerar även att vi redan under 2021 kommer hämta…

Allmänheten om reklam Q1 2021

Många kan tänka sig mer reklam mot billigare priser – men acceptansen varierar stort beroende på sammanhang. Var tredje svensk (33%) kan tänka sig mer reklam vid idrottsevenemang om det skulle innebära lägre…

Marketing and Sustainability: Closing the Gaps

What can Marketers do to drive Sustainability in their industry? In WFA’s 2020 ‘Marketer of the Future’ study sustainability lagged at the bottom of the ‘current role’ options provided but it was also…

Årsrapport Medietrender Sverige 2020

Sverige har en lång tradition av transparens på mediemarknaden där de olika medieaktörernas siffror redovisas så att annonsörer och mediebyråer får tillgång till värdefull data. Problemet är att dessa siffror finns inlåsta i…

Digital advertising and working with partners

Regulators across the world are increasingly focused on digital advertising and have been seeking to understand whether there are any competition concerns in the online advertising market and whether advertisers face challenges when…

Ljusning i sikte trots dyster prognos

Mediebyråerna kommenterar IRM:s senaste rapport. Coronapandemin har lett till ett historiskt ras för medieinvesteringar i Sverige – den totala nedgången för 2020 hamnar på elva procent, enligt IRM:s senaste prognos. Vi har låtit…

Marknadsrapporten 2020

Sveriges Annonsörer nya årliga rapport. Marknadsrapporten syftar till att ge en bild av marknadsförares situation, utmaningar, hot, planer och tankar om framtiden. Vi jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om…

Allmänheten om reklam 2020

Reklamtröttheten i Sverige når nya höga nivåer – så många som sex av tio svenskar (59%) är negativa till reklam, och andelen ”mycket negativa” har ökat till drygt 20 procent, visar Sveriges Annonsörers…

Coronapåverkan hos svenska varumärken 3 – en kartläggning av Sveriges Annonsörer

Det här är vår tredje kartläggning av Sveriges Annonsörer gjord 8-17 juni 2020. Rapporten innehåller även en jämförelse med vår första och andra undersökning genomförda den 26 mars - 1 april och 21…

Corona Effect on Swedish Brands – survey number 3 by The Association of Swedish Advertisers

This is our third survey, survey period June 8 - June 17 2020. I also contains a comparison to our first and second survey concected between March 26 – April 1st and April…

Corona Effect on Swedish Brands – survey number 2 by The Association of Swedish Advertisers

What effect does the Corona pandemic have on Swedish marketing investments? This is our second survey, survey period April 21st - May 1st. I also contains a comparison to our first survey concected…

Coronapåverkan hos svenska varumärken 2 – en kartläggning av Sveriges Annonsörer

Hur påverkas marknadsinvesteringarna av coronakrisen? Det här är vår andra kartläggning av Sveriges Annonsörer gjord, 21 april-1 maj 2020.

WFA Marketer of the Future 2020

The 2010s brought about a number of challenges to senior marketers worldwide with the growth of digital, data, and the increased personalisation of the consumer experience.

Corona Effect on Swedish Brands – a survey by The Association of Swedish Advertisers

What effect does the Corona pandemic have on Swedish marketing investments? Our first survey among our members gives you a relevant picture.

Coronapåverkan hos svenska varumärken – en kartläggning av Sveriges Annonsörer

Hur påverkas marknadsinvesteringarna av coronakrisen? Vår nya rapport, som sammanfattar svar från ett stort antal medlemsföretag, ger en viktig lägesbild.

Alkoholreklamens effekter

Alkoholreklamens effekter. På uppdrag av Sveriges Annonsörer har Novus gjort en undersökning om svenska folkets alkoholvanor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

2020 Global Marketing Trends

2020 Global Marketing Trends. Deloitte har genomfört en global studie där sju nyckeltrender inom marknadsföring identifierades. Trender som de flesta företag kommer behöva fokusera på framåt för att stärka sitt varumärke samt utveckla…

Bridging the gap between marketing and policy

Bridging the gap between marketing and policy. The 2019 Edelman Trust Barometer shows that society expects business to take the lead on key political and social issues. WFA, with input from Edelman, sought…

Putting People First

Putting People First. Eighty percent of companies believe they deliver great experiences according to Bain & Company. But only 8% of consumers agree. People wouldn’t care if 77% of brands disappeared tomorrow, say…

GDPR Guide for Marketers

GDPR Guide for Marketers. Five things every brand owner should know about the General Data Protection Regulation, av WFA World Federation of Advertisers.

8 steg till bättre digital annonsering

8 steg till bättre digital annonsering. WFA har med stora globala annonsörer identifierat åtta fokusområden när det gäller digital annonsering som man bör arbeta med att förbättra för att skapa ett bättre digitalt…

Global Media Charter

Global Media Charter. Advertisers’ principles for partnership in the digital media advertising ecosystem. Co-created by WFA members including both corporate global advertisers and national advertiser associations.

Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar

Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar. Under våren 2018 avslöjades att företaget Cambridge Analytica samlat in personlig information om miljoner Facebook-användare, i många fall utan deras vetskap.

Poddindex årsrapport 2018

Poddindex årsrapport 2018. Poddindex drivs av Sveriges Annonsörer tillsammans med Sveriges Radio, Acast, Bauer Media och Nent. Vi har tagit fram vår första årsrapport för visa hur utvecklingen ser ut för några av…

Allmänheten om poddar

En undersökning i samarbete med Novus om svenskarnas poddlyssnande. Allmänheten om poddar. Från 9 maj 2019. Nya podcasts tillkommer dagligen och allt fler svenskar lyssnar på poddar, att det är ett intressant annonsformat…

Allmänheten om reklam

Allmänheten om reklam. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Syftet med undersökningen är att ta reda på allmänhetens inställning till reklam och spelreklam. 20 juni 2019

Digital Maturity Benchmark

Digital Maturity Benchmark. Ett unikt verktyg för att mäta er digitala mognad och visa vägen framåt. Verktyget är skapat av Google och Boston Consulting Group.

2018 års mest omnämnda varumärken i svenska redaktionella medier.

2018 års mest omnämnda varumärken i svenska redaktionella medier.
Fler Rapporter