Effektrapporter

Kvartalsrapport Medietrender Q3 2021

Reklammarknaden på fortsatt återhämtning. Pandemin som slog till med full kraft mot reklamen under det andra kvartalet 2020. Dessa låga jämförelsetal gjorde att vi såg en rekordstark återhämtning under det andra kvartalet i…

Marknadsrapporten 2021

Sveriges Annonsörer jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om hur marknadsförare tänker och arbetar, för att bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar och driva viktiga branschfrågor. I år…

Varumärkesbyggande i obalans

En rapport om svenska företagsledningars syn på marknadsföring som bygger starka varumärken och lönsam tillväxt. Åtta av tio företagsledare anser att ett starkt varumärke behövs för att skapa tillväxt, lönsamhet och attrahera nya…

Kvartalsrapport Medietrender Q2 2021

Reklammarknaden återhämtade sig rekordsnabbt under andra kvartalet Coronapandemin slog stenhårt mot reklam- och mediebranschen

Allmänheten om reklam Q2 2021

Färre svenskar negativa till reklam, visar ny undersökning från Novus/Sveriges Annonsörer.

Kvartalsrapport Medietrender Q1 2021

Annonsinvesteringarna hämtar sig snabbare än någonsin. Siffrorna från IRM visar på en historiskt snabb återhämtning av reklaminvesteringarna under Q1 2021. IRMs prognos för året indikerar även att vi redan under 2021 kommer hämta…

Allmänheten om reklam Q1 2021

Många kan tänka sig mer reklam mot billigare priser – men acceptansen varierar stort beroende på sammanhang. Var tredje svensk (33%) kan tänka sig mer reklam vid idrottsevenemang om det skulle innebära lägre…

Årsrapport Medietrender Sverige 2020

Sverige har en lång tradition av transparens på mediemarknaden där de olika medieaktörernas siffror redovisas så att annonsörer och mediebyråer får tillgång till värdefull data. Problemet är att dessa siffror finns inlåsta i…

Marknadsrapporten 2020

Sveriges Annonsörer nya årliga rapport. Marknadsrapporten syftar till att ge en bild av marknadsförares situation, utmaningar, hot, planer och tankar om framtiden. Vi jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om…

Allmänheten om reklam 2020

Reklamtröttheten i Sverige når nya höga nivåer – så många som sex av tio svenskar (59%) är negativa till reklam, och andelen ”mycket negativa” har ökat till drygt 20 procent, visar Sveriges Annonsörers…
Fler rapporter

The Global DEI Census – Sweden market report

Resultatrapport för Sverige efter World Federation of Advertisers (WFA) och världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen.

Digital advertising and working with partners

Regulators across the world are increasingly focused on digital advertising and have been seeking to understand whether there are any competition concerns in the online advertising market and whether advertisers face challenges when…

Ljusning i sikte trots dyster prognos

Mediebyråerna kommenterar IRM:s senaste rapport. Coronapandemin har lett till ett historiskt ras för medieinvesteringar i Sverige – den totala nedgången för 2020 hamnar på elva procent, enligt IRM:s senaste prognos. Vi har låtit…

Coronapåverkan hos svenska varumärken 3 – en kartläggning av Sveriges Annonsörer

Det här är vår tredje kartläggning av Sveriges Annonsörer gjord 8-17 juni 2020. Rapporten innehåller även en jämförelse med vår första och andra undersökning genomförda den 26 mars - 1 april och 21…

Corona Effect on Swedish Brands – survey number 3 by The Association of Swedish Advertisers

This is our third survey, survey period June 8 - June 17 2020. I also contains a comparison to our first and second survey concected between March 26 – April 1st and April…

Corona Effect on Swedish Brands – survey number 2 by The Association of Swedish Advertisers

What effect does the Corona pandemic have on Swedish marketing investments? This is our second survey, survey period April 21st - May 1st. I also contains a comparison to our first survey concected…

Coronapåverkan hos svenska varumärken 2 – en kartläggning av Sveriges Annonsörer

Hur påverkas marknadsinvesteringarna av coronakrisen? Det här är vår andra kartläggning av Sveriges Annonsörer gjord, 21 april-1 maj 2020.

WFA Marketer of the Future 2020

The 2010s brought about a number of challenges to senior marketers worldwide with the growth of digital, data, and the increased personalisation of the consumer experience.

Corona Effect on Swedish Brands – a survey by The Association of Swedish Advertisers

What effect does the Corona pandemic have on Swedish marketing investments? Our first survey among our members gives you a relevant picture.

Coronapåverkan hos svenska varumärken – en kartläggning av Sveriges Annonsörer

Hur påverkas marknadsinvesteringarna av coronakrisen? Vår nya rapport, som sammanfattar svar från ett stort antal medlemsföretag, ger en viktig lägesbild.

Alkoholreklamens effekter

Alkoholreklamens effekter. På uppdrag av Sveriges Annonsörer har Novus gjort en undersökning om svenska folkets alkoholvanor. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

2020 Global Marketing Trends

2020 Global Marketing Trends. Deloitte har genomfört en global studie där sju nyckeltrender inom marknadsföring identifierades. Trender som de flesta företag kommer behöva fokusera på framåt för att stärka sitt varumärke samt utveckla…

Bridging the gap between marketing and policy

Bridging the gap between marketing and policy. The 2019 Edelman Trust Barometer shows that society expects business to take the lead on key political and social issues. WFA, with input from Edelman, sought…

Putting People First

Putting People First. Eighty percent of companies believe they deliver great experiences according to Bain & Company. But only 8% of consumers agree. People wouldn’t care if 77% of brands disappeared tomorrow, say…

GDPR Guide for Marketers

GDPR Guide for Marketers. Five things every brand owner should know about the General Data Protection Regulation, av WFA World Federation of Advertisers.

8 steg till bättre digital annonsering

8 steg till bättre digital annonsering. WFA har med stora globala annonsörer identifierat åtta fokusområden när det gäller digital annonsering som man bör arbeta med att förbättra för att skapa ett bättre digitalt…

Global Media Charter

Global Media Charter. Advertisers’ principles for partnership in the digital media advertising ecosystem. Co-created by WFA members including both corporate global advertisers and national advertiser associations.

Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar

Facebookundersökning bland Sveriges Annonsörers medlemmar. Under våren 2018 avslöjades att företaget Cambridge Analytica samlat in personlig information om miljoner Facebook-användare, i många fall utan deras vetskap.