Reklam har en viktig roll för att påskynda klimatomställningen


Sex av tio svenskar uppger att reklam och kommunikation från företag är viktig för att få till beteendeförändringar, som i sin tur kan påskynda klimatomställningen. En klar majoritet av allmänheten, två av tre tycker också att fler företag och produkter bör visa hur de påverkar klimatet. För yngre personer och Generation Z betraktas detta som mer självklart än bland andra. Men samtidigt som man upplever att företagens hållbarhetskommunikation är enkel att förstå upplevs den inte alltid ge en sann bild av företagens klimatarbete, en fråga om trovärdighet som visar än en gång på vikten av transparens.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur allmänheten ser på företags klimatkommunikation och olika begrepp.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Podd: Vi hörs! Marknadsinsikter med McDonald’s om vikten av partnerskap och långsiktighet

Tillsammans med Bauer Media bjuder vi på intressanta marknadsinsikter som publiceras en gång per kvartal. I detta avsnitt möter vi Susanne Rydjer på McDonald's.

Långsiktighet och partnerskap med byråerna är McDonald’s recept

För tredje året i rad var det McDonald’s det varumärke som tog hem flest watt i årets 100-wattstävlingen, tillsammans med Nord DDB. De vann 100 watt i kategorierna Långsiktigt och Framsiktigt. Därtill 75…

Med genuin folklighet tog Löfbergs ledartröjan

Utgångsläget var utmanande, när Löfbergs drog i gång arbetet med en ny varumärkesplattform. Men genom noggrann analys fann man rätt väg och nådde sitt huvudmål betydligt snabbare än planerat.

Några råd för 2024

Varumärkesfokus, innovation och portföljsamarbeten. Det är några av de åtgärder som kan bidra till ökad effekt för varumärkesägare under året. Men också ökad effektivitet.
Fler artiklar