Reklam har en viktig roll för att påskynda klimatomställningen


Sex av tio svenskar uppger att reklam och kommunikation från företag är viktig för att få till beteendeförändringar, som i sin tur kan påskynda klimatomställningen. En klar majoritet av allmänheten, två av tre tycker också att fler företag och produkter bör visa hur de påverkar klimatet. För yngre personer och Generation Z betraktas detta som mer självklart än bland andra. Men samtidigt som man upplever att företagens hållbarhetskommunikation är enkel att förstå upplevs den inte alltid ge en sann bild av företagens klimatarbete, en fråga om trovärdighet som visar än en gång på vikten av transparens.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur allmänheten ser på företags klimatkommunikation och olika begrepp.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Kreativitet måste bli en del av företagskulturen

När hela företaget förstår kreativitetens betydelse och använder samma terminologi och mätvärden, då kan verkliga framgångar uppstå. Det finns mängder av mätningar och studier som visat på kreativitetens betydelse för affärsframgångar. Marknadsinsikter har…

EFFDay: Vad skapar effekt och vad betyder det, för företag och samhälle

De mest framgångsrika företagen med de starkaste varumärkena har en hel del gemensamt. De har förstått att bygga och vårda sina varumärken under lång tid. Hur detta går till och vilka pusselbitar som…

Vilka effekter ska man egentligen sträva efter?

Självklart vill man nå bra effekter med sin marknadsföring. Men vilka effekter menar man då? Uppfattningarna skiljer sig åt mellan företagen och även inom företagen. Vissa effekter, som många ser som framgångar, kanske…

Recept för effekt

Effektdatabasen kan ses som ett facit över vad som ger bäst effekt från marknadsinvesteringarna. Där finns kunskap och inspiration från dem som lyckats.
Fler artiklar