Reklam har en viktig roll för att påskynda klimatomställningen


Sex av tio svenskar uppger att reklam och kommunikation från företag är viktig för att få till beteendeförändringar, som i sin tur kan påskynda klimatomställningen. En klar majoritet av allmänheten, två av tre tycker också att fler företag och produkter bör visa hur de påverkar klimatet. För yngre personer och Generation Z betraktas detta som mer självklart än bland andra. Men samtidigt som man upplever att företagens hållbarhetskommunikation är enkel att förstå upplevs den inte alltid ge en sann bild av företagens klimatarbete, en fråga om trovärdighet som visar än en gång på vikten av transparens.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur allmänheten ser på företags klimatkommunikation och olika begrepp.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Podd: Sveriges Marknadschefer

Djupdykande samtal med inspirerande marknadschefer. I podden Sveriges Marknadschefer träffar och intervjuar Martin Matiesen och Sandra Modée inbjudna marknadschefer.

CommToAct – Hur kan kommunikation skapa beteendeförändringar för en hållbar framtid?

CommToAct var på plats i Almedalen och pratade om hur kommunikation kan skapa beteendeförändringar för en hållbar framtid. Avslutade seminariet med caset "Hur fula gräsmattor skapade hållbar handling" med Differ och Region Gotland.

Podd: Vi hörs! Marknadsinsikter ”Smula inte sönder budgeten”

Tillsammans med Bauer Media bjuder vi på intressanta marknadsinsikter som publiceras en gång per kvartal. I detta avsnitt möter vi Robert af Klintberg Ryberg på Kapero.

Färsk rapport: The Acceleration of Principal Media

I detta webinar får du höra mer om den färska rapport - The Acceleration of Principal Media - som vår motsvarighet i USA, ANA (Association of National Advertisers) har tagit fram.
Fler artiklar