Våra Tjänster

Som medlem i Sveriges Annonsörer är du aldrig ensam med dina utmaningar. Vi finns här som ditt bollplank, och bistår med råd och vägledning från några av branschens främsta experter inom marknadsjuridik, byråval och varumärke/effekt. Utöver den rådgivning som ingår i ditt medlemskap erbjuder vi skräddarsydda upplägg och workshops i samarbete med externa konsulter.

Juridisk rådgivning

Juristernas främsta uppgift är att vara pålästa inom lagar och regler som berör marknadsföringsbranschen. Detta för att kunna vara effektivt bollplank för alla medlemmar. Sveriges Annonsörers juridiska rådgivningstjänst är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och kan rädda dig från kostsamma klavertramp.

Sveriges Annonsörer erbjuder juridisk rådgivning inom:

  • Marknadsföringslagen
  • Samarbetsavtal för byråtjänster mm.
  • Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
  • Upphovsrätt och designskydd

Ulrika Wendt
Jurist
[email protected]
Mobil: 0761-00 13 37

Jakob Rönnerbäck
Jurist
[email protected]
Mobil: 0761-39 32 80

Byrårådgivning

En bra byråpartner kan vara avgörande för att kunna skapa framgångsrik marknadsföring som ger effekt. Men att välja rätt partner – och få en bra och långsiktig relation – kräver tid, resurser, kunskap och koll på hur branschen utvecklas.

Genom ett exklusivt samarbete har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar tillgång till Sveriges främsta experter på byråsamarbeten; Gunilla Bergh och Christina Wihlner Lentell från Engage Marketing. Med sin rådgivning hjälper de företag att navigera i det föränderliga byrålandskapet och skapar förutsättningar för långa och väl fungerande relationer. Samtliga har lång erfarenhet och ett heltäckande erbjudande. Därtill har de olika specialistkunskaper.

Gunilla Bergh
[email protected]
Mobil: 0705-64 06 41

Christina Wihlner Lentell
[email protected]
Mobil: 0707-30 24 33

Behovet av kunskap om hur företag kan få mer ut av sin marknadsföring ökar i takt med att marknadsinvesteringar ger allt sämre effekt.

Därför erbjuder vi workshops och skräddarsydd rådgivning inom effektområdet, i samarbete med experterna Mats Rönne och Fredrik Hallberg. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som passar dina specifika behov och utmaningar. Priset sätts i dialog mellan medlemsföretag och expert.

Målet är att du ska få kunskap och verktyg för att skapa effekt som bidrar till långsiktig lönsam tillväxt.

För information och upplägg kontakta Susanne på [email protected]

Alla workshops är kopplade till våra strategiska branschinitiativ, i synnerhet Effektinitiativet. De är framtagna i samarbete med noga utvalda experter, och adresserar några av de frågeställningar och utmaningar som vi har identifierat inom Effektkommittén.

Det kan handla om strategiska frågeställningar som t.ex. utmaningen att få företagsledningen att förstå det nya kommunikativa landskapet och vad det innebär för inriktningen på marknadsföringen. Eller mer organisatoriska och processorienterade frågor som hur man utvecklar ett väl fungerande samarbete med sina byråpartners