Cross Media Measurement-certifiering
– varför det är viktigt att certifiera sig?

I Sverige investeras det drygt 80 miljarder kronor i marknadskommunikation varav 46 miljarder är medieinvesteringar. Det finns många mediekanaler och plattformar att välja på när man köper sina annonsexponeringar. Alla kanaler har olika benämningar på vad som man kan planera och vad som faktiskt köps och levereras.

Detta har skapat en stor förvirring om vad man köper och vad som levereras, beräknas annonsleveranser på personer, eller konton eller devices/appar och webbläsare?

För att skapa ordning och reda med tydliga gemensamma definitioner och standarder har Sveriges Annonsörer samlat flera stora annonsörer och viktiga branschorgan i vårt Cross Media Measurement-initiativ för att reda ut vad som köps och levereras när man köper annonser i olika medier, kanaler och plattformar.

Vi har skapat en unik modell – The Advertising Value Chain – som tydligt visar var annonser kan köpas och levereras så att man ska kunna värdera sina köp och leveranser på ett korrekt sätt. Modellen visar vad som går att jämföra samt skapar en förståelse att annonsleveransen skiljer sig mellan personer, konton eller devices/appar och webbläsare och att dessa inte går att jämföra mellan varandra.

Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras. Med en standard för köp och leveranser av annonser skapar vi en bättre och tydligare marknad med gemensamma definitioner och en vokabulär med en klar tydlighet där köpare, förmedlare av medier, kanaler och plattformar enas om köp och leveranser av annonser.

Genom att certifiera dig i Cross Media Measurement blir du en bättre köpare, förmedlare eller säljare av media och annonser med större förståelse för annonsmarknaden genom att förstå skillnaden mellan olika mätningar.

Du kan certifiera dig på individnivå i vår plattform Campus Online och det går också bra att boka en företagscertifiering för alla i teamet. Nedan kan du boka din certifiering eller skicka en intresseanmälan för företagscertifiering.

Certifiera dig digitalt

Du certifierar dig digitalt i Cross Media Measurement, när det passar dig, via Campus Online.

-Medlem i Sveriges Annonsörer – ingår i medlemskapet
-Medlem i Sveriges Mediebyråer och TU – 3 000 kr/person exkl. moms
-Ej medlem i ovan branschorganisation – 6 000 kr/person exkl. moms
-Privatperson – 7 500kr/person inkl. moms

Certifieringen är en digital grundutbildning i Cross Media Measurement via Campus Online och inkluderar 10 inspelade filmer med Peter Mackhé, Fredrik Hallberg och Sofie Westerstrand på 15-30 minuter vardera plus ett digitalt kunskapstest.

Efter genomförd certifiering och godkänt kunskapstest erhåller du dokumentation samt certifikat och stämpel som du kan använda i ditt arbete.

Villkor:
Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid fakturering till privatperson måste fakturan betalas direkt. Ingen återbetalning. Individen har tillgång till certifieringen på Campus Online i en månad från registrering.

Certifieringar hor Sveriges Annonsörer är giltiga i 2 år.

Företagscertifiering

Det finns också möjlighet att certifiera ditt företag, här väljer ni mellan fysiskt möte hos er eller ett digitalt möte via tex Teams.

Innehåll:
3 timmar med samma innehåll som individanpassade certifieringen, på slutet görs ett digitalt test och då finns även möjlighet för diskussion.

Pris:
Sveriges Annonsörers medlemmar: 10 000 kr. exkl. moms
TU och Sveriges Mediebyråers medlemmar: 15 000 kr. exkl. moms
Övriga: 25 000 kr. exkl. moms

Villkor:
Faktura skickas i samband med bekräftad anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid avbokning mindre än 10 dagar före certifieringen kan man flytta fram Företagscertifieringen till nytt datum i samråd med Sveriges Annonsörer. Ingen återbetalning om avbokning sker mindre än 10 dagar före inbokad certifiering.

Antal deltagare:
Priset gäller för upp till 30 deltagare vid ett tillfälle.

Se vårt inspelade webinar!

Hör projektgruppen berätta om arbetet och innebörden av verktygen The Advertising Value Chain , Fact sheets och Audit-rapporten.

Fler certifieringar

Vi erbjuder även certifiering i Effektsystemet. Både för individer och företag. Läs mer och se hur många som redan effektcertifierat sig.