Vad är CommToAct?

Den 4 maj 2023 lanserades initiativet CommToAct av Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige och Sveriges Mediebyråer. Namnet grundar sig i att kommunikation är en viktig del i förflyttningen till ett mer hållbart samhälle, och syftar till att hitta gemensamma lösningar för marknadsförare och kommunikatörer. Initiativet CommToAct består av två delar, Planet och People som drivs med egna kommittéer och arbetsgrupper. 2024 anslöt även branschorganisationerna Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA till initiativet. Vi vill tillsammans med våra medlemmar och samarbetspartners skapa förutsättningar för att bidra till FNs globala mål. Det gör vi genom att själva bidra men även genom påverkans arbete mot makthavare.

CommToAct är tillgängligt för medlemmar i Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, IAB Sverige, Sveriges Mediebyråer, Sveriges Kommunikatörer och SWEDMA.

Var med och gör skillnad ni också, tillsammans och genom gemensam riktning skapar vi förändring snabbare.

EU-stöd en viktig validering av initiativet

2024 beviljades CommToAct EU-stöd vilket är en tydlig validering av initiativets betydelse och potential. Bland annat sker en omfattande kartläggning av kunskapsbehovet inom branschen med hjälp av EU-finansieringen.

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.