Vår företagscertifiering i Cross Media Measurement är en halvdag på tre timmar och på slutet görs ett digitalt test. Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras. Med en standard för köp och leveranser av annonser skapar vi en bättre och tydligare marknad med gemensamma definitioner och en vokabulär med en klar tydlighet där köpare, förmedlare av medier, kanaler och plattformar enas om köp och leveranser av annonser.

Kostnad

  • Sveriges Annonsörers medlemmar: 10 000 kr exkl. moms
  • Tidningsutgivarnas (TU) och Sveriges Mediebyråers medlemmar: 15 000 kr exkl. moms
  • Övriga: 25 000 kr exkl moms

Villkor

Priset gäller för upp till 30 personer vid ett tillfälle. Vid certifiering utanför Storstockholm tillkommer kostnad för resa/boende samt att klockslag för certifiering på dagen kan justeras. Faktura skickas i samband med bekräftad anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid avbokning mindre än 10 dagar före certifieringen kan man flytta fram Företagscertifieringen till nytt datum i samråd med Sveriges Annonsörer. Ingen återbetalning om avbokning sker mindre än 10 dagar före inbokad certifiering. Med reservation för eventuella ändringar.

Anmäl dig här

Vill du boka flera datum gör du en bokning per datum.

Certifiering – Företagscertifiering

*” anger obligatoriska fält

Kostnad*

Kontaktuppgifter

Fakturauppgifter

Plats för certifiering*