Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som har funnits sedan 1924. Vi arbetar för en sund, ansvarsfull och hållbar marknadsföring och att alla annonsörer ska få bästa möjliga effekt av sina investeringar. Vi är också den enda intresseorganisationen som är exklusiv för annonsörer.

Vi behövs – nu mer än någonsin. Digitaliseringen har gett vår yrkesutövning oändliga möjligheter men också radikalt förändrat den i grunden. Investeringarna i marknadsföring ger allt lägre effekt och förtroendet för reklam minskar stadigt. Därför är vårt viktigaste uppdrag att öka marknadsföringens kvalitet och ge marknadsförare förutsättningar för att skapa, mäta och redovisa effekt – i en allt mer komplex verklighet. I tätt samarbete med vår globala organisation WFA (World Federation of Advetisers) driver vi därför flera viktiga branschinitiativ med målet att vända trenden.

Utöver det fungerar vi också som marknadsavdelningens förlängda arm. Vi har kunskapen i form av seminarier och utbildning, verktyg, guider och mallar, rådgivning inom marknadsjuridik, byrårelationer och effekt samt dialog med branschkollegor i nätverksträffar. Varje år arrangerar vi också effekt-tävlingen 100-wattaren.

Sveriges Annonsörer är idag ett nätverk med drygt 5 000 marknadsförare representerade i nästan 450 medlemsföretag i 26 olika branscher.