Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation som har funnits sedan 1924. Vi företräder Sveriges marknadsförares gemensamma intressen. Vi värnar om ansvarsfull marknadsföring och att företag och verksamheter ska få bästa möjliga effekt av sina marknadsinvesteringar. Vi visar vägen i en allt mer snabbföränderlig och komplex omvärld.​

Vi behövs – nu mer än någonsin. Digitalisering har gett oss marknadsförare många nya möjligheter men också många nya utmaningar. Globalisering och grön omställning påverkar marknadsföringslandskapet i grunden. Sjunkande effekter av marknadsinvesteringar och en obalans mellan kortsiktiga och långsiktiga effekter är ett hot mot konkurrenskraft och en hållbar tillväxt. Utmaningarna är omöjliga att hantera på egen hand och kräver därför samverkan och branschgemensamma lösningar.

​Vi driver därför flera viktiga branschinitiativ inom områdena effekt, transparens, ansvar och hållbarhet för att stödja och vägleda våra medlemmar. Vi tar fram fakta i form av rapporter och vi bygger kunskap genom webinar, nätverk och vår utbildningsplattform. Vi vägleder genom guider, rekommendationer och rådgivning samt genom att skapa standards där vi certifierar hela branschen. Vi gör det tillsammans med våra medlemmar och andra branschaktörer för att skapa förutsättningar för marknadsföring som bidrar till framgångsrika och trovärdiga verksamheter.

Sveriges Annonsörer är idag ett nätverk med drygt 5 000 marknadsförare representerade i drygt 400 medlemsföretag i 26 branscher.