Kommande aktiviteter

100-wattsgala i Stadshuset

100-wattaren är en tävling i mätbara resultat på kommunikationsinsatser och handlar om kommunikationsinsatser som skapar påvisbart värde genom att påverka målgruppens beteende, och därmed uppdragsgivarens verksamhet, i önskad riktning.

Campus Program: Varumärkesstrategi med Erik Modig

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

Bli certifierad medieköpare den 14 februari

Online
Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras.

Nätverk Juridik: Marknadsföring med ”miljöargument”

Online
Den här nätverksträffen vänder sig till dig som jobbar som jurist på ett av våra medlemsföretag och vill dela med dig av dina erfarenheter inom marknadsjuridik till kollegor i branschen.

Campus Program: Att mäta och visa marknadsföringens effekter med Mats Rönne

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

WFA Spotlight: Navigating global media demand and pricing – 2023 & beyond

Online
Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Campus Program: Marknadsstrategi med Erik Modig

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

WFA Spotlight: The Next Big Bets

Online
Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Campus Program: B2B – Inbound och content marknadsföring med Malin Sjöman

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

Certifiering: Effektsystemet 22/3

Online
Effektcertifiering och varför det är viktigt att certifiera sig. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.

Campus Program: Mediestrategi och planering för generalister med Christina Wihlner Lentell

Passa på att utbilda dig i vår! Våra Program under tre halvdagar är exklusiva för medlemmar i Sveriges Annonsörer och sker under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnesområdet.

WFA Spotlight: Stronger relationships produce stronger results – the proof

Online
Som medlem* bjuds du in att ta del av webinars från vår moderorgansation WFA (World Federation of Advertisers). Alla WFA webinar är på engelska.

Certifiera dig digitalt i Effektsystemet – när det passar dig

Online
Nu har du möjlighet att certifiera dig digitalt i Effektsystemet via Campus Online. Registrera och certifiera dig när det passar dig bäst under året. Certifieringen innehåller åtta filmer med Mats Rönne och avslutas…

Bli certifierad medieköpare – när det passar dig

Online
Nu har du möjlighet att certifiera dig digitalt i Cross Media Measurement via Campus Online. Registrera och certifiera dig när det passar dig bäst under året. Certifieringen innehåller tio filmer med Fredrik Hallberg,…