Behovet av kunskap om hur företag kan få mer ut av sin marknadsföring ökar i takt med att marknadsinvesteringar ger allt sämre effekt.

Därför erbjuder vi workshops och skräddarsydd rådgivning inom effektområdet, i samarbete med experterna Mats Rönne och Fredrik Hallberg.

Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som passar dina specifika behov och utmaningar. Målet är att du ska få kunskap och verktyg för att skapa effekt som bidrar till långsiktig lönsam tillväxt. Priset sätts i dialog mellan medlemsföretag och expert.

1. Varumärkes- och marknadsstrategi, med Mats Rönne

Mats Rönne är en av Sveriges mest erfarna marknadsförare och Sveriges Annonsörers effektexpert i det pågående Effektinitiativet. Mats har bland annat varit global varumärkeschef för Ericsson och Electrolux, marknadschef för såväl Skanskas bostadssida som för den digitala lästjänsten Readly. Han är även före detta ordförande för Sveriges Annonsörer och medgrundare av effekttävlingen 100-wattaren.

Idag är Mats fristående rådgivare inom marknadsföring samt flitigt anlitad föreläsare och krönikör. Han arbetar med såväl större företag som start-ups, både inom B2C och B2B.

Workshop: ”Snacka om Effekt!”

En halvdagsworkshop med Mats om hur marknad och företagsledning kan få större samsyn på marknadsföringens bidrag till verksamheten.

Vi lever i en värld där marknadsföring får gradvis sämre effekt och där marknadsbudgeten i de flesta företag skärskådas i allt högre grad. Därmed blir det också allt viktigare för marknadsavdelningen att kunna förklara vilken roll marknadsföringen spelar för verksamheten och visa vilken nytta marknadsföringen skapar.

I den här workshopen utgår vi från utmaningarna i deltagande bolag/organisation och diskuterar dem utifrån ett antal enkla och konkreta modeller och metoder. Vi konkretiserar hur marknadsföringen bidrar till lönsamhet och tillväxt – kunskaper som hjälper dig som marknadsförare att argumentera och få större genomslag internt.

Mats kan även ge skräddarsydd rådgivning inom:

– Insikt och analys
– Marknads- och varumärkesstrategi
– Marknadsplanering
– Kampanjplanering och utvärdering
– Effekt
– B2B-marknadsföring
– Internationell marknadsföring

För information och upplägg kontakta Susanne på: info@sverigesannonsorer.se 

2. Vetenskapliga bevis som leder till djupare insikter och bättre effekt, med Fredrik Hallberg

Fredrik Hallberg är en av Sveriges ledande managementkonsulter i hur marknadsföring och innovation bidrar till tillväxt. Han var en av landets första digitala strateger och har i nästan 25 år sett vilka utmaningar den digitala transformationen ger upphov till. Han har konsulterat globala varumärken, digitala start-ups, tech-giganter samt lokala handlare och varumärken.

Fredrik har också undervisat på Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, KTH Executive Education, IHM Business School, Hyper Island, Berghs och Dentsu Digital Academy.

Workshop: ”Bli medveten om dina utmaningar, lär av andras misstag – och fatta bättre beslut”

En halvdagsworkshop med Fredrik där vi identifierar utmaningar i den egna organisationen och lär av andras misstag – insikter som är avgörande för att kunna skapa marknadsföring som ger effekt.

Företagets förmåga till överlevnad styrs av kundernas efterfrågan. Men trots att säljmålen är tydligt specificerade är vägen till tillväxt ofta motstridig – olika delar av organisationen har olika förslag på hur varumärket ska växa.

Att få nya kunder och nå brett står i tydlig kontrast till att ha lojala kunder och nå rätt. Så beroende på vem du frågar, både internt och externt, är vägen till tillväxt aldrig densamma.

I workshopen går vi igenom utmaningar kring digital transformation, den komplexa kundresan, de ökade driftskostnaderna och den minskade effektiviteten – insikter som hjälper dig som marknadsförare att fatta bättre beslut och skapa marknadsföring som ger effekt.

Fredrik kan även ge skräddarsydd rådgivning inom följande frågeställningar:

– Vilket nyckeltal är viktigast för att jag ska veta om mina marknadsinsatser är effektiva och leder till tillväxt?
– Vilken väg är nödvändig för att uppnå tillväxt: att nå nya kunder eller att få mina befintliga kunder att bli mer lojala?
– Hur ska jag mäta och verifiera att mina insatser bidrar till företagets tillväxt?
– Vilken data är mest relevant som underlag för mina marknadsbeslut?
– Har jag överblick kring marknadsbudgetens sammanställning? Hur är den fördelad mellan driftskostnader och kommunikation som når kund?
– Är vi medvetna om de finansiella konsekvenser som uppstår när basförsäljning inte separeras från inkrementell försäljning?

För information och upplägg kontakta Susanne på: info@sverigesannonsorer.se 

Se mer av vår rådgivning

Våra rådgivare bistår med råd och vägledning inom marknadsjuridik, byråval och varumärke/effekt.