Därför är vi medlemmar i Sveriges Annonsörer

Vi frågade några medlemmar om varför de är medlemmar i Sveriges Annonsörer.

Stina Liljekvist

Chef Strategisk Kommunikation & Marknad Livförsäkringsaktiebolaget Skandia

Skandia är medlem i Sveriges Annonsörer eftersom vi tycker att det är viktigt att vara del av en branschutveckling kring ansvarsfull och hållbar kommunikation.

Det som skapar störst nytta för vår organisation är Effektinitiativet. Dels för att det hjälper oss internt att diskutera hur man skapar effekt, dels för att branschen samlas för att enas om verktyg och relevanta valutor för mätning.

För mig personligen ger medlemskapet ett bra nätverk och bra tillfällen att utveckla både mig själv och mitt team.

Pino Roscigno

Commercial & Brand Director Stadium Sverige AB

Vi är medlemmar för att stödja arbetet med att driva viktiga frågor inom marknadsföringsområdet, men också för att få en bild av andra annonsörers utmaningar.

Sveriges Annonsörer är någon vi kan bolla utmaningar med, och det ser jag som en av de viktigaste fördelarna med att vara medlem.

Vi har även nyttjat byråvalstjänster och juridisk rådgivning, samt utbildning för teamen i viktiga marknadsföringsfrågor.

Neda Kanni

Mediechef ICA Sverige AB

Vi väljer att vara medlemmar eftersom vi tycker att det är viktigt med en organisation som arbetar för oss annonsörer, som driver viktiga frågor från annonsörperspektiv och kan företräda oss i aktuella branschutmaningar.

Att Sveriges Annonsörer driver frågor som transparens, effekt och gemensam valuta är viktigt. Det hade varit omöjligt för oss att komma vidare i de frågorna på egen hand.

Vi använder också Sveriges Annonsörer som bollplank i omvärldsfrågor, och som nav och katalysator för områden där vi vill ta ställning och driva större förändring. Det kan till exempel gälla vilka krav vi kan ställa på medierna kring brand safety och ansvar. Givetvis har vi en dialog direkt med enskilda medier, men när vi gemensamt i Sveriges Annonsörer har en uppfattning ökar tempot avsevärt.

Ingela Jerat

Head of Digital NCC Sverige AB

Vi är medlemmar eftersom det är viktigt för oss att hänga med i utvecklingen av medielandskapet, och för att vi vill få tillgång till Sveriges Annonsörers expertis och nätverk.

Att vara medlem är också ett bra sätt för oss att utvecklas, både som team och individuellt. Vi på NCC är aktiva i olika nätverk och deltar i föreläsningar och utbildningar. När vi själva varit föreläsare har vi fått väldigt bra gensvar och haft bra diskussioner med andra medlemmar.

Medlemskapet har gett mig ett grymt nätverk! Sveriges Annonsörer är ett väldigt bra forum för nätverkande och diskussioner med medlemmar från företag i olika branscher men med liknande utmaningar.