GDPR, upphovsrätt, marknadsrätt, radio & tv-lag, tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar, lagen om namn och bild i reklam samt ICC:s grundregler för reklam är bara ett axplock av de regler en modern marknadsförare ska följa.

Det behöver inte vara expert på regelverk, men eftersom det alltid är du som beställare som har det slutgiltiga ansvaret för ditt företags reklambudskap, kan det spara både tid och pengar att ha en översiktlig bild av vilka regler som gäller.

Juridik i den digitala världen

I den digitala miljön uppstår ständigt nya marknadsföringsmöjligheter och det är inte alltid lätt att som annonsör veta vad man får och inte får göra på nätet. För att reda ut vissa oklarheter och förtydliga vad som gäller dyker våra jurister bland annat ner i följande frågeställningar:

  • Var går gränsen mellan reklam och information? Var befinner sig bloggare och influencers?
  • Vem ska reklammarkera blogginlägg som visar sig vara reklam?
  • Vad måste vi tänka på när det gäller tävlingar i sociala medier?
  • Hur får vi åberopa tester och undersökningar i reklam?
  • Vad får vi göra vi med de personuppgifter vi samlar in?
  • Är det fritt att ”låna” bilder och illustrationer på nätet?
  • Hur inhämtar vi samtycke från modeller?
  • Vem äger rättigheterna till det som publiceras på Facebook och Instagram?

En certifiering i ämnet ges en gång i halvåret med aktuella datum i vår kalender.

Via vår utbildningsplattform Campus Marketing Online kan du även gå en mängd mikrokurser inom marknadsjuridik.

Undvik fallgropar – använd våra mallar, avtal & rekommendationer

Underlätta ditt arbete genom att använda vårt material vid pitcher, briefer, produktions- och samarbetsavtal.