GDPR, upphovsrätt, marknadsrätt, radio & tv-lag, tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar, lagen om namn och bild i reklam samt ICC:s grundregler för reklam är bara ett axplock av de regler en modern marknadsförare ska följa.

Det är inte meningen att du ska bli expert på regelverken, men eftersom det alltid är du som beställare som har det slutgiltiga ansvaret för ditt företags reklambudskap, kan det spara både tid och pengar att ha en översiktlig bild av vilka regler som gäller.

Genom att anlita Sveriges Annonsörers jurister Ulrika Wendt och Niklas Briselius har du möjlighet att skräddarsy en kurs i reklam- och marknadsjuridik särskilt anpassad efter ditt företag.

Innehåll

Inriktning på utbildning och kurstimmar/dagar väljer ni själva efter vad som passar era behov. Det kan till exempel handla om grundläggande marknadsrätt, kanske med en fördjupning i frågor kring sociala medier, eller sales promotions såsom tävlingar och gränsdragning mot lotteri. Upphovsrättigheter till reklammaterial, bilder och designskydd är andra frågor som ofta är komplexa. Likaså lagring av personuppgifter, medlemsklubbar och digitala utskick.

Olika kursupplägg kan vara:

Genom att klicka på kurserna ovan kan du se hur innehållet i olika kursupplägg kan se ut. Men givetvis är det upp till er själva att bestämma hur upplägget ska vara.

Priser

Företagsanpassade utbildningar i reklam- och marknadsjuridik faktureras vanligtvis med ett rabatterat timarvode och beror på inriktning och omfattning, men ett generellt ordinarie medlemspris är 9 900 kronor för en halvdag och 14 900 kronor för en heldag (priserna är exklusive moms). Priset är oberoende av hur många ni är på företaget som är med på utbildningen.

Boka utbildning

Har du frågor kring utbildningen, vill diskutera olika upplägg eller vill boka tid med Sveriges Annonsörers jurister för dig och ditt team? Välkommen att höra av dig via e-post till [email protected] eller [email protected] eller på telefon 08-545 252 30.

Juridik i den digitala världen

I den digitala miljön uppstår ständigt nya marknadsföringsmöjligheter och det är inte alltid lätt att som annonsör veta vad man får och inte får göra på nätet. För att reda ut vissa oklarheter och förtydliga vad som gäller dyker våra jurister bland annat ner i följande frågeställningar:

 • Var går gränsen mellan reklam och information? Var befinner sig bloggare och influencers?
 • Vem ska reklammarkera blogginlägg som visar sig vara reklam?
 • Vad måste vi tänka på när det gäller tävlingar i sociala medier?
 • Hur får vi åberopa tester och undersökningar i reklam?
 • Vad får vi göra vi med de personuppgifter vi samlar in?
 • Är det fritt att ”låna” bilder och illustrationer på nätet?
 • Hur inhämtar vi samtycke från modeller?
 • Vem äger rättigheterna till det som publiceras på Facebook och Instagram?

En certifiering i ämnet ges en gång i halvåret med aktuella datum i vår kalender.

Du kan också boka en skräddarsydd kurs.

Grundläggande reklamjuridik

I den här kursen går vi igenom de lagar och etiska regler som kan bli aktuella i samband med olika reklambudskap.

 • Marknadsrätt
 • GDPR
 • Upphovsrätt och fotorätt, skydd för fotomodeller
 • Avtal på området
 • Gränsen mellan reklam och information, samt de grundläggande reglerna om reklamidentifiering och sändarangivelse.
 • De centrala delarna av Marknadsföringslagen (MFL) och vissa nyckelbegrepp, bland annat god marknadsföringssed.
 • Lagar som styr marknadsföringens innehåll, vilket innebär att vi utöver MFL går igenom upphovsrätt och vad som gäller för avbildade personer.
 • Vissa särskilda marknadsföringsåtgärder, som bland annat tävlingar och köperbjudanden.
 • Vad som gäller och vad man ska tänka på för spridningssätt såsom bloggar och sociala medier.

Marknadsrätt

I den här kursen går vi djupare i marknadsrätten med mer rättspraxis och exempel. Vi hinner också titta på era egna kampanjer.

På kursen går vi igenom:

 • Tryck- och yttrandefrihet, gränsen mot reklam och redaktionell reklam.
 • Begreppen god marknadsföringssed, etiska regler, stötande och diskriminerande reklam,
 • vilseledande och aggressiv reklam samt den s.k. svarta listan.
 • Jämförelser i reklam och åberopande av tester, priser och prisjämförelser.
 • Sales promotions med tävlingar och lotterier.
 • Insamling och lagring av personuppgifter.
 • Marknadsföring i sociala medier, direktreklam, sms- och e-postreklam.
 • Distansavtal och konsumenträttigheter.
 • Processen i marknadsföringsmål, sanktioner och förbudsförelägganden från Konsumentverket.

Upphovsrätt, fotorätt och designskydd mm.

I den här kursen går vi igenom rättighetskartan till de komponenter som finns i reklam såsom text, bilder, musik, design och fotomodeller.

På kursen går vi igenom:

 • Upphovsrättens grunder samt den omdiskuterade frågan om skydd för idéer och idéstöld.
 • Begreppen originalitet och verkshöjd samt skyddstider och fria verk.
 • Namnangivelse och upphovsmannens respekträtt.
 • Användning av skyddade alster och prestationer i sociala medier.
 • Anställnings- och uppdragsförhållanden och vad som ska anses skapat inom ramen för anställningen.
 • Upphovsrättens undantag – parodi, travesti, citaträtt och kopiering för enskilt bruk.
 • Priser och prislistor.
 • Ersättning och skadestånd vid upphovsrättsintrång och inte minst den centrala frågan om upplåtelser och överlåtelser till konstnärliga prestationer och hur mycket rättigheter man som annonsör egentligen behöver.

GDPR

I den här kursen går vi igenom hur man får samla in och bearbeta personuppgifter för exempelvis kund- och medlemsregister. Vi pratar om GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018.

På kursen går vi igenom:

 • Frågan om samtycke och avvägningar mellan å ena sidan intresset för personlig integritet och intresset att marknadsföra produkter och tjänster å den andra.
 • Strukturerade och ostrukturerade samt känsliga personuppgifter.
 • Register för direktreklam.
 • När personuppgiftsombud behövs och hur länge man får spara personuppgifter.
 • Hur och i vilka fall man får sälja och byta kundregister med sina affärspartners.
 • Vi går även igenom när det finns rätt för registrerade personer att begära rättelse eller radering av personuppgifter

Varumärken och domännamnsskydd

Den här kursen behandlar känneteckensrätt med fokus på varumärken och domännamn.

På kursen går vi igenom:

 • Registreringsförfarandet, klassificering, hinder för registrering samt inarbetning av varumärken.
 • Ensamrättens innebörd och intrång i varumärkesrätten, förbud och sanktioner.
 • Skillnaden mellan varumärke och domännamn.
 • Upplåtelser och licenser för användning av varumärken samt om och hur man får använda eller nämna andras varumärken i egen reklam.

Avtal på reklamjuridikens område

I den här kursen tittar vi närmare på hur avtal ingås, skillnaden mellan muntliga och skriftliga avtal och parternas förpliktelser.

På kursen går vi igenom:

 • Tolkning av avtal och jämkning av oskäliga avtalsvillkor.
 • Avtalsbrott och påföljder.
 • Oskäliga och ogiltiga avtal samt uppsägning och upphörande av avtal.
 • Olika branschrekommendationer och deras rättsliga betydelse.
 • Byråavtalet samt andra typer av uppdragsavtal särskilt film-, foto-, design- och produktionsavtal.

Fotomodeller och modellskydd, lagen om namn och bild i reklam

I den här kursen går vi igenom den lag som ger ett skydd mot användning av bilder på personer i reklam.

På kursen går vi igenom:

 • Hur starkt skyddet är för namn och bild i reklamsammanhang och hur begreppet reklam ska tolkas.
 • Kända och okända modeller, politiker och kungahus.
 • Uttryckligt samtycke samt muntliga och skriftliga samtycken.
 • Barn som modeller och föräldrarnas samtycke.
 • Bildbyråernas eventuella ansvar för modeller.
 • Straff, ersättning och skadestånd vid olovlig användning.
 • Här går vi också igenom den relativt nya straffbestämmelsen i brottsbalken som förbjuder fotografering i privata miljöer.

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot din fråga.