GARM Nordic

Vad är GARM?

Global Alliance for Responsible Media (GARM) är ett globalt branschöverskridande initiativ som initierats av WFA, World Federation of Advertisers, för att ta itu med utmaningen med skadligt innehåll på digitala medieplattformar och hur det kopplar mot deras annonsintäkter.

GARM lanserades i Cannes sommaren 2019 och har arbetat hårt för att lyfta fram de förändringar som behövs för att annonsörer ska känna sig mer trygga med att köpa reklamutrymme på sociala medier och samtidigt kunna minska skadligt innehåll generellt. Från och med november 2019 är GARM ett flaggskeppsprojekt för World Economic Forum Platform For Shaping the Future of Media, Entertainment and Culture.

GARMs roll är att fungera som forum för att skapa lösningar som förbättrar transparensen och tryggheten för både konsumenter och annonsörer. Genom att skapa ett arbetsforum där alla delar av branschen kan mötas är GARMs ambition att få branschen att arbeta tillsammans med att skadligt innehåll tas bort från sociala medier.

Varför GARM?

Bakgrunden till GARM är det växande problemet med skadligt innehåll på digitala plattformar, något som skapar stor otrygghet, inte minst bland annonsörer som köper reklamutrymme och därmed finansierar innehållet. Med skadligt innehåll menas exempelvis våld, vapen, mobbning, trakasserier, desinformation och nakenhet. För att motverka utvecklingen startade därför den globala annonsörsorganisationen WFA, initiativet GARM (Global Alliance for Responsible Media) 2019. Genom ett historiskt samarbete mellan globala annonsörer och plattformar som Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitch och Twitter har man utvecklat ett gemensamt universellt ramverk för att styra och filtrera var deras varumärken exponeras på respektive plattform med en gemensam standard, GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework. Det här förbättrar transparensen och tryggheten vid annonsköp gällande Brand Safety.

Information från GARM

Nytt material från GARM:

Generative AI and Metaverse brand safety playbook

Guiden hjälper dig att navigera inom ny teknik som AI och Metaverse utifrån både möjligheter men också vilka brand safety och andra etiska frågor man behöver ställa sig. Guiden ger en grundläggande baskunskap om hur dessa nya tekniker skapar behov av nya överväganden och vad som är ”best practice”.

GARM Aggregated Mesurement Report – August 2023

Rapporten följer upp hur väl plattformarna tillämpar riktlinjerna inom GARM utifrån fyra frågeställningar – hur säker är plattformen för konsumenter, hur säker är plattformen för annonsörer, hur effektiv är plattformen på att upprätthålla sin brand safety policy” och hur lyhörd är plattformen för att justera misstag.

Se nyheter från GARM här

GARM uppmanar Twitter att upprätthålla befintliga åtaganden vad gäller brand safety.

Vad är GARM Nordic?

GARM Nordic syftar till att anpassa och implementera GARM:s globala ramverk för de nordiska länderna så att annonsörer i Norden ska kunna styra sin annonsering enligt de riktlinjer som tagits fram. Med anpassning menas språklig anpassning gjorts för att göra ramverket tillämpbart på respektive marknad.

Sveriges Annonsörer var först ut med att lansera översatt och språkligt anpassat ramverk till svenska förutsättningar och nu har även Finland lanserat ett översatt ramverk. De kommer följas av övriga nordiska länder inom kort.

Kommande arbete inom GARM Nordic

Under 2023 har GARM Nordic som målsättning att lansera en utbildning i hur man ska använda GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework för att köpa reklamutrymme på ett säkert sätt.

Vi kommer också starta upp digitala möten (community calls) för medlemmar i GARM Nordic, för att diskutera gemensamma frågor kring skadligt innehåll.

Det kommer även tas fram en standard för att rapportera incidenter löpande för GARM Nordic medlemmar, ett viktigt verktyg för att utveckla ramverket över tid.

GARM Nordic drivs av Sveriges Annonsörer i samarbete med systerorganisationerna i Finland (Marketing Finland) och Danmark (Danske Annoncører og Markedsførere) och består av annonsörer, mediebyråer andra intresseorganisationer och tredjepartsleverantörer från de nordiska länderna samt nordiska representanter från de största digitala plattformarna.

För mer information om GARM Nordic kontakta:

Peter Mackhé (Sveriges Annonsörer), Riikka-Maria Lemminki (Marketing Finland) and Thomas Kragh (Danske Annoncører og Markedsførere).

Medlemmar i GARM Nordic

Kommittégrupp

Nordea​
Stadium​
Volkswagen​
IKEA​
Volvo​
Coca Cola ​
Mondelez​
Mastercard​
Berner Oy​
Renault ​
Saarioinen Oy

Arbetsgrupp

WFA​
Marketing Finland​
Sveriges Annonsörer​
Sveriges Mediebyråer​
IAB Sverige ​
Google​
Meta​
TikTok​
Spotify​
Snap​
Zefr​
Channel Factory​
Integral Ad Science​
Group M​
Publicis Groupe​
Magna​
Dentsu​
OMG​
Adform