GARM Nordic Ramverk för reklamplacering

The Global Alliance for Responsible Media (GARM) är det första initiativet i branschen som enar marknadsförare, mediebyråer, medier, plattformar och branschorganisationer i kampen mot skadligt innehåll på nätet. Detta initiativ är viktigt för att skapa en sund och säker digital miljö som hjälper branschen som verkar i den samt hela samhället som vistas i den.


Under september 2020 togs första steget globalt för att skapa ett gemensamt ramverk som alla kan förhålla sig till GARM Brand Safety Floor + Suitability Framework översatt till svenska handlar det om ”Basnivå för varumärkessäkerhet och ett Ramverk för användning”. Ramverket definierar ett antal kategorier av känsligt innehåll och beskriver flera olika nivåer av risker med dessa. Varje kategori har en guide för annonsering som spänner ifrån en lägstanivå för varumärkessäkerhet, det vill säga innehåll som inte är lämpligt för någon annonsering över huvud taget (Brand Safety Floor), till innehåll som kan vara känsligt men som trots det är lämpligt för annonsfinansiering om annonsören är extra uppmärksam. (Suitability Framework).


Standarden för annonsplaceringar är framtaget för att användas tillsammans med en Basnivå för varumärkessäkerhet och ett Ramverk för användning för att kunna ge alla som annonserar i digitala kanaler och på plattformarna en gemensam standard kring hur de kan utvärdera reklamplaceringen i förhållande till känsligt innehåll på nätet för att kunna säkerställa att varumärket inte skadas. Standarden för annonsplaceringar är tänkt att samverka med Basnivå för varumärkessäkerhet och Ramverk för användning i de fall då innehållet är lämpligt för annonsfinansiering men kan vara känsligt för dem som placerar sina annonser i plattformarna.

Ladda ner Ramverk för reklamplacering