Digitaliseringens framfart har gett marknadsförare många nya möjligheter – men också nya etiska utmaningar. Vi brottas med stora brister i det digitala ekosystemet, däribland otillräcklig transparens i leverantörsledet och vid programmatiska köp, växande problem med ad fraud och brand safety samt otydligt ansvar för innehållet på de digitala plattformarna. Den negativa utvecklingen påverkar inte bara oss marknadsförare utan även konsumenter och samhället i stort.

Initiativet

Annonsering i digitala/sociala kanaler har gett marknadsförare tillgång till mer data och siffror än någonsin tidigare, men vi saknar samtidigt möjlighet att granska om dessa är korrekta. Utvecklingen har gått från tredjepartsvaliderad data till egenrapporterade siffror från egna system, där mediekanalerna inte bara agerar säljare och leverantör utan även är besiktningsman av sin leverans. Marknadsförare behöver få bättre insyn i sina annonsköp för att se vart pengarna tar vägen och hur stor andel av investeringarna som går till faktiska annonsvisningar.

Syftet med branschinitiativet Transparens är att driva frågan om granskning och validering av annonsinvesteringar i alla typer av digitala plattformar och sociala medier. Gruppen kommer att kartlägga vilka initiativ som pågår inom EU och på global nivå och hur dessa påverkar marknadsförare i Sverige, samt hur vi kan dra nytta av dem lokalt. Målet är att hjälpa våra medlemmar att navigera i ett medielandskap som präglas av stora förändringar och hitta hållbara lösningar för framtiden.

Några av frågorna som arbetsgrupp Transparens fokuserar på är:

  • Genomlysning av hur marknadsförare påverkas av att tredjepartskakorna försvinner
  • Tydliga rekommendationer för Ad Fraud och vilka sätt som finns för att förhindra det
  • Mätmetoder för annonsköp i sociala medier, vad innebär de siffror som rapporteras
  • Genomlysning av programmatisk handel och vart pengarna tar vägen i de olika systemen
  • Uppdatera samsynsdokument mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer utifrån förändringar på annonsmarknaden så att den är aktuell i den digitala annonseringen

Det är många svåra frågor som ska hanteras och vi kommer inte hinna ta tag i alla på en gång. Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Vill du engagera dig i branschinitiativet Transparens?
Kontakta Peter Mackhé, medieexpert Sveriges Annonsörer, peter.mackhe@sverigesannonsorer.se

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.