Digitaliseringens framfart har gett marknadsförare många nya möjligheter – men också nya etiska utmaningar. Vi brottas med stora brister i det digitala ekosystemet, däribland otillräcklig transparens i leverantörsledet och vid programmatiska köp, växande problem med ad fraud och brand safety samt otydligt ansvar för innehållet på de digitala plattformarna. Den negativa utvecklingen påverkar inte bara oss marknadsförare utan även konsumenter och samhället i stort. I prioriterade och viktiga ämnen som hållbarhet och inkludering samt marknadsföring mot särskilt utsatta och känsliga grupper, exempelvis barn, behövs också vägledande praxis och större ansvarstagande bland marknadsförare.

Hösten 2020 inledde Sveriges Annonsörer arbetet med att definiera och etablera branschinitiativet Dataetik. Syftet med initiativet är att vi ska arbeta aktivt – utifrån våra medlemmars perspektiv och i samverkan med övriga branschen – för att komma tillrätta med utmaningarna. Initiativet är branschöverskridande och samlar marknadsförare, experter, medier, byråer och andra organisationer. Tillsammans ska vi ta ett ökat ansvar genom tydliga dataetiska riktlinjer som respekterar konsumentens integritet.

Frågan om hur företag samlar in och använder data för marknadsföring är glödhet. Det pågår en mängd olika utredningar och förslag till regleringar, både globalt och inom EU, och vi ser även att området engagerar allt fler svenska beslutsfattare. Bland marknadscheferna menar en stor andel att dataetik kommer att vara den viktigaste frågan de närmaste fem åren. Samtidigt saknar majoriteten av dem en policy för detta, visar forskning.

Syftet med arbetsgruppen Dataetik är att kartlägga hur de regulatoriska initiativen inom EU och i Sverige påverkar företag/varumärken/annonsköpare och ekosystemet runt digital marknadsföring. Målet är att ge våra medlemmar en tydligare bild av vilka dataetiska regler och riktlinjer som gäller samt hur man skapar en bra balans mellan egenåtgärder och det som regleras i lag. På så sätt kommer annonsörer att kunna ta större ansvar, samtidigt som vi minskar risken för nya, stelbenta regleringar.

Fokusfrågor:

  • Kartläggning av pågående initiativ och regleringar samt scenario- och konsekvensanalys för annonsköpare och andra aktörer i ekosystemet
  • Dataetiska riktlinjer för köpt media och egna kanaler utifrån tydliga principer
  • Opinionsbildning och påverkansarbete gentemot politiker utifrån dataetiska riktlinjer
  • Förslag på utökad proaktiv självreglering och verktyg för det
  • Teamet kommer sätta agendan, prioritera i frågeställningarna och engagera de specialister som behövs.

Dataetikgruppen har tagit fram en översikt över det dataetiska landskapet. Guiden med översikt och förklaringar är kostnadsfri för medlemmar, ladda ner den här. Om du inte är medlem ännu kan du ladda ner en översikt här.

Vill du engagera dig i arbetsgruppen Dataetik?
Kontakta Ulrika Wendt, [email protected], eller Jakob Rönnerbäck, [email protected].

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.