Här har du möjlighet att certifiera dig digitalt i Effektsystemet 2.0. Registrera och certifiera dig när det passar dig bäst under året. Certifieringen innehåller åtta filmer med Hanna Riberdahl och Mats Rönne och avslutas med ett test. Efter godkänt test får du ett certifikat som styrker att du är certifierad i Effektsystemet 2.0.

Effektcertifiering 2.0:

 För att vi verkligen ska kunna öka effekten av vår marknadskommunikation är det viktigt att alla parter pratar samma språk och förstår grunderna i vad som skapar effekt och hur man mäter det – företagsledningar, marknadsförare, byråer, medier. Det är först när vi samlas kring en gemensam målbild och med samma definition som vi kan arbeta åt samma håll. Att påvisa att marknadskommunikationen skapar affärsvärde och effekt!

Är du redan Effektcertifierad i 1.0 kan du uppdatera dina kunskaper till 2.0 här.

Kostnad
Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Medlem i SWEDMA: 3000:- exkl moms/person
Medlem i Sveriges Mediebyråer: 3000:- exkl moms/person
Medlem i KOMM: 3000:- exkl moms/person
För icke medlemsföretag: 6000:- exkl moms/person
Privatperson: 7500:- inkl moms/person

Certifieringen sker digitalt och omfattar ett inspelat material med Hanna Riberdahl och Mats Rönne, 8 filmer på ca 10-25 minuter vardera.
Du har tillgång till inspelningarna och testet under tre månader från anmälningsdatum.

Målet med branschstandard Effekt:

 • Öka effekten
  Kunna påvisa effekten av marknadskommunikationen för att bättre kunna argumentera för, utvärdera sin och utveckla marknadskommunikationen.
 • Gemensam grund
  Skapa en gemensam grund för definitioner för att förbättra samverkan mellan alla parter som deltar i utformningen av marknadskommunikationen.
 • Minska komplexiteten
  En tydlig vägledning av vilka som är de viktigaste KPI:erna att följa över tid för att skapa uthållighet.
 • Hitta balansen
  Ett verktyg för att kunna skapa rätt balans i marknadsföringen mellan lång- och kortsiktiga insatser.

Om certifieringen

Effektcertifieringen sker digitalt vilket betyder att du kan göra den när det passar dig bäst. Från det datum du anmäler dig har du tre månader på dig att gå igenom alla åtta moduler och göra kunskapstestet, när du har gått igenom alla moduler och klarat testet är du Effektcertifierad och erhåller ditt certifikat. Är du redan Effektcertifierad i 1.0 kan du uppdatera dina kunskaper här.

Registrering

För att kunna ge bästa möjliga service vid anmälan och registrering ber vi dig ange vilken organisation du tillhör, du får då aktuella priser för just dig och ditt företag.

Hör Mats Rönne, kursansvarig för Effektcertifieringen berätta mer:


Allmän information och villkor

Anmälan är bindande och gäller i en månader från det datum du registrerar dig. Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid fakturering till privatperson måste fakturan vara betald före access till certifieringen. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Bli certifierad i Effektsystemet 2.0 – 14 februari

Effektcertifiering och varför det är viktigt att certifiera sig. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt.

Bli certifierad medieköpare 20 februari

Med vår Cross Media Measurement-certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras. Genom att certifiera dig i Cross Media Measurement blir du…

Uppgradera till Effektsystemet 2.0 – 8 december

För dig som redan är certifierad i Effektsystemet 1.0 erbjuder vi en kortare digital uppgradering på en timme där vi går igenom de förändringar som har gjorts i Effektsystemet.

Redan certifierad: uppgradera till Effektsystemet 2.0 – när det passar dig

Nyhet! Nu kan du som redan är Effektcertifieriad uppgradera dina kunskaper till Effektsystemet 2.0. Uppdateringen är digital och innehåller åtta kortare filmer med Hanna Riberdahl och Mats Rönne som avslutas med ett test.…
Fler event