Nu har du möjlighet att certifiera dig digitalt i Cross Media Measurement via Campus Online. Registrera och certifiera dig när det passar dig bäst under året. Certifieringen innehåller tio filmer med Fredrik Hallberg, Peter Mackhé och Sofie Westerstrand och avslutas med ett test.

Cross Media Measurement certifiering:

Med vår Cross Media Measurement (CMM) certifiering kan alla som köper, förmedlar och säljer annonsexponeringar ha ett gemensamt språk för vad som köps och levereras. Med en standard för köp och leveranser av annonser skapar vi en bättre och tydligare marknad med gemensamma definitioner och en vokabulär med en klar tydlighet där köpare, förmedlare av medier, kanaler och plattformar enas om köp och leveranser av annonser.

Genom att certifiera dig i Cross Media Measurement blir du en bättre köpare, förmedlare eller säljare av media och annonser med större förståelse för annonsmarknaden genom att förstå skillnaden mellan olika mätningar.

Kostnad
Medlem i Sveriges Annonsörer: ingår i medlemskapet
Medlem i Sveriges Mediebyråer eller TU: 3 000:- exkl. moms/person
Ej medlem i något av ovanstående: 6 000:- exkl. moms/person
Privatperson: 7 500:- inkl. moms/person

Certifieringen sker digitalt och omfattar ett inspelat material med Fredrik Hallberg, Peter Mackhé och Sofie Westerstrand. Totalt 10 filmer på ca 10-30 minuter vardera.
Du har tillgång till inspelningarna och testet under en månad från anmälningsdatum.

Målet med branschstandard CMM:

  • Målsättningen är att marknadsförare ska kunna jämföra sina medieinvesteringar mellan olika kanaler, medier och plattformar på ett bättre sätt än idag, samt att ge mediebyråer och mediehus bättre förutsättningar för sitt arbete.
  • Cross Media Measurement har bland annat utvecklat verktyget ”The Advertising Value Chain” som ger oss en överblick över hela värdekedjan i ett medieköp och hjälper marknadsförare att planera, genomföra, jämföra och utvärdera medieköp.
  • Standarden är den karta och kompass som annonsköparna har saknat, och vi är övertygade om att den kommer att bidra till en bättre och mer transparent annonsmarknad, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Läs mer om vår företagscertifiering och hur du kan certifiera hela avdelningen här

Om certifieringen

Certifieringen sker digitalt på Campus Online vilket betyder att du kan göra den när det passar dig bäst. Från det datum du anmäler dig har du en månad på dig att gå igenom alla moduler och göra kunskapstestet, när du har gått igenom alla moduler och klarat testet är du Cross Media Measurementcertifierad och erhåller ditt certifikat.

Registrering

För att kunna ge bästa möjliga service vid anmälan och registrering ber vi dig ange vilken organisation du tillhör, du får då aktuella priser för just dig och ditt företag.

Hör Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer berätta mer:


Allmän information och villkor

Anmälan är bindande och gäller i en månader från det datum du registrerar dig. Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid fakturering till privatperson måste fakturan vara betald före access till certifieringen. Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss på [email protected]


De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Relaterade event

Certifiering: Effektsystemet för Offentlig Sektor 29 maj

Effektcertifiering för dig som jobbar inom offentlig sektor. Som medlem i Sveriges Annonsörer ingår certifieringen i medlemskapet. Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att…

Certification in English: The Effectiveness System 2.0 – 8 May

New! Digital certification in English via Zoom with Mats Rönne. He will go through The Effectiveness System 2.0 and after the certification you will get access to the digital test.

Certifiering Marknadsföringsjuridik: Immaterialrätt och dataskydd

Certifiering i marknadsföringsjuridik sker vid två tillfällen och ingår i medlemskapet. Certifieringen vänder sig i första hand till dig som jobbar på marknadsavdelningen men även jurister som kommer i kontakt med marknads- och…

Digital certifiering i Effektsystemet 2.0 – när det passar dig

Här har du möjlighet att certifiera dig digitalt i Effektsystemet 2.0. Registrera och certifiera dig när det passar dig bäst under året. Certifieringen innehåller åtta filmer med Hanna Riberdahl och Mats Rönne och…
Fler event