Effektcertifiering
– varför det är viktigt att certifiera sig?

Att ha en gemensam definition för hur vi mäter effekt är en nödvändig förutsättning för att faktiskt kunna skapa marknadskommunikation som ger effekt. Sveriges Annonsörers Effektsystem är en branschstandard som ska hjälpa våra medlemmar och deras partners att förstå hur deras marknadskommunikation fungerar genom att mäta rätt saker och på rätt sätt.

En annan viktig del är skapa en grund för att kunna ha en bra dialog med såväl ledningsgruppen i företaget som med kollegor inom marknadsavdelningen och mellan övriga avdelningar inom företaget. Dessutom är det en viktig grund för att stärka samarbetet med externa partners, t ex byråer, och att man delar ambition och definition av vad man vill uppnå med sin marknadskommunikation. Med marknadskommunikation menar vi all form av kommunikationsinsatser en organisation gör för att skapa resultat och effekt för verksamheten genom att påverka olika målgruppers kännedom, attityder och beteende på önskat sätt. Det spelar ingen roll om det är i köpta kanaler, egna eller förtjänade eller om syftet är att långsiktigt stärka varumärket, driva kortsiktig försäljning eller påverka opinionen.

För att vi verkligen ska kunna öka effekten av vår marknadskommunikation är det viktigt att alla parter pratar samma språk och förstår grunderna i vad som skapar effekt och hur man mäter det – företagsledningar, marknadsförare, byråer, medier.

En uppdragsgivare och dess partner som båda är certifierade i Effektsystemet, d.v.s. i hur man definierar och mäter effekt, har större möjligheter till bättre samverkan och förståelse för vilken roll marknadskommunikationen spelar för företaget och kan sätta gemensamma mål. Det är först när vi samlas kring en gemensam målbild och med samma definition som vi kan arbeta åt samma håll – att påvisa att marknadskommunikationen skapar affärsvärde och driver lönsam tillväxt.

Du har också möjlighet att effektcertifiera ditt företag. Läs mer om och anmäl intresse för företagscertifiering nedan.

0
Effektcertifierade företag just nu
0
Effektcertifierade personer just nu

Målet med Effektsystemet

 • Öka effekten
  Kunna påvisa effekten av marknadskommunikationen för att bättre kunna argumentera för och utvärdera sin marknadskommunikation och därmed utveckla den för ökad effekt.
 • Gemensamma mål
  Skapa en gemensam grund för definitioner för att förbättra samverkan mellan alla parter som deltar i utformningen av marknadskommunikationen och därmed kunna sätta gemensamma mål.
 • Minska komplexiteten
  En tydlig vägledning av vilka som är de viktigaste KPI:erna att följa över tid för att skapa uthållighet och därmed minska antalet KPI:er och komplexiteten.
 • Hitta balansen
  Ett verktyg för att kunna skapa rätt balans i marknadsföringen mellan lång- och kortsiktiga investeringar där det blir tydligt hur investeringarna påverkar utifrån de olika tidsperspektiven.

Processen

Registrera dig/företaget för certifiering – välj utbildningstillfälle, ange antal samt vilken person på företaget som kommer vara ansvarig för implementeringen av Effektsystemet på företaget

När personen på företaget har genomgått godkänd utbildning utfärds certifieringsintyg och stämpel av Sveriges Annonsörer.

Certifierade personer erhåller även all fördjupningsdokumentation inom Effektsystemet.

Certifieringen är giltig i 2 år.

Registrering för certifiering

Alla kan registrera sig för att certifiera sig i Effektsystemet. Detta är vad som gäller:

 • Medlemmar i Sveriges Annonsörer – certifieringen ingår i medlemskapet
 • Medlemmar i KOMM, Swedma och Sveriges Mediebyråer – medlemspris på certifieringen 3 000 kr/person
 • Icke medlemmar – certifieringen 6 000 kr/person

Du registrerar dig för någon av de certifieringstillfällen som finns tillgängliga. Certifieringen är en grundutbildning på 3 timmar, inklusive digitalt test, i hur man definierar och mäter effekt som leds av Mats Rönne.

Efter genomförd utbildning erhåller du dokumentation samt certifieringsintyg som du kan använda i ditt arbete.

Villkor:
Faktura skickas i samband med anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid avbokning mindre än 10 dagar före certifiering kan man överlåta sin plats till annan person på företaget eller flytta fram sin plats till valfritt ledigt tillfälle.
Ingen återbetalning om avbokning sker mindre än 10 dagar före certifiering. Vid fakturering till privatperson måste fakturan vara betald före certifieringen.

Företagscertifiering Effektsystemet

Du har också möjlighet att effektcertifiera ditt företag.

Innehåll:
3 timmar med samma innehåll som individanpassade certifieringen, på slutet görs testet och då finns även möjlighet för diskussion.

Pris:
Sveriges Annonsörers medlemmar: 10 000 kr
KOMM och Sveriges Mediebyråers medlemmar: 15 000 kr
Övriga: 25 000 kr

Villkor:
Faktura skickas i samband med bekräftad anmälan (30 dagars betalningsvillkor). Vid avbokning mindre än 10 dagar före certifieringen kan man flytta fram Företagscertifieringen till nytt datum i samråd med Sveriges Annonsörer. Ingen återbetalning om avbokning sker mindre än 10 dagar före inbokad certifiering.

Antal deltagare:
Mellan 10-30 deltagare.

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot din fråga.