”Effektsystemet”
– svensk branschstandard för marknadsföringseffekt

  • Stärker kopplingen mellan marknadsföring och affärsvärde
  • Underlättar effektredovisning
  • Ger branschen gemensamma riktlinjer

I den ständigt växande djungeln av KPI:er är det lätt att tappa fokus på målet och blanda ihop effekt med effektivitet. Jakten på snabba resultat tar gärna över och skymmer sikten för de långsiktiga effekterna – de som ska bygga lönsam tillväxt. Därför har Sveriges Annonsörer och ”Effektinitiativet” tagit fram ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur man redovisar nyttan och effekterna av marknadsföring. Den omfattar utvalda nyckeltal, hur de definieras samt riktlinjer för hur de bör mätas och redovisas.

Med en branschstandard på plats kan marknadsförare, byråer och mediebolag i Sverige för första gången samlas kring gemensamma riktlinjer för vad som definierar effekt och därmed också jobba mot samma mål. Standarden stärker också kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att företagsledningar ska se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad.

Svensk branschstandard för marknadsföringseffekt utgår från 36 utvalda nyckeltal inom sex olika områden: media/investeringar, digitala mått, kampanjmått, varumärkesmått, ekonomiska mått och relationsmått. Dessa 36 nyckeltal – de som bäst mäter effekten av marknadsinvesteringar och bidrar till att utveckla affärsnyttan – finns tillgängliga för alla.
Ladda ner en sammanställning av nyckeltalen här.

”Sveriges Annonsörer vinner internationell utmärkelse för Effektsystemet” läs mer här.

Är du medlem & vill ladda ner effektsystemet?

Är du inte medlem än men vill ta del av Effektsystemet?

Certifiera ditt företag och säkerställ att standarden används korrekt

Standarden i sin helhet innehåller förklaringar till de parametrar som styr vilka KPI:er som är viktiga i olika sammanhang, och hur man kan tänka för att välja bland de 36 nyckeltalen. För att få tillgång till den, och därmed säkerställa att branschstandarden används på rätt sätt, krävs en certifiering. Det innebär att en eller flera medarbetare går en kortare utbildning och får en genomgång av förklaringsmodellerna.

Undrar du över något?

Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot din fråga.