Effektsystemet – svensk branschstandard för marknadsföringseffekt

  • Stärker kopplingen mellan marknadsföring och affärsvärde
  • Underlättar effektredovisning
  • Ger branschen gemensamma definitioner och riktlinjer

I den ständigt växande djungeln av KPI:er är det lätt att tappa fokus på målet och blanda ihop effekt med effektivitet. Jakten på snabba resultat tar gärna över och skymmer sikten för de långvariga effekterna – de som ska bygga lönsam tillväxt. Därför har Sveriges Annonsörer och ”Effektinitiativet” tagit fram ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur man redovisar nyttan och effekterna av marknadsföring. Den omfattar utvalda nyckeltal, hur de definieras samt riktlinjer för hur de bör mätas och redovisas. I oktober 2023 lanserades en uppdaterad version – Effektsystemet 2.0.

Med en branschstandard på plats kan marknadsförare, byråer och mediebolag i Sverige för första gången samlas kring gemensamma riktlinjer för vad som definierar effekt och därmed också jobba mot samma mål – att skapa effekt av marknadsinvesteringarna. Standarden stärker också kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att företagsledningar ska se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad.

I september 2021 lanserades en första version och i oktober 2023 Effektsystemet 2.0. Uppdateringarna i Effektsystemet 2.0 är gjorda utifrån insikter från de närmare 200 certifieringar vi har genomfört med företag i branschen men också utifrån ny forskning och nya rapporter. Effektsystemet 2.0 utgår från 36 utvalda nyckeltal inom sex olika områden: media/investeringar, digitala mått, kommunikations-/kampanjmått varumärkesmått, affärsmått och relationsmått. Dessa 36 nyckeltal – de som bäst mäter effekten av marknadsinvesteringar och bidrar till att utveckla affärsnyttan – finns tillgängliga för alla.

För den som inte ännu har certifierat sig i Effektsystemet startar man direkt i Effektsystemet 2.0. För den som redan certifierat dig i Effektsystemet 1.0 erbjuder vi en kortare digital uppgradering där vi går igenom de förändringar som har gjorts i Effektsystemet.

I mars 2024 lanserades Effektsystemet Offentlig sektor vilket är en anpassning för de myndigheter och verksamheter som inte drivs av kommersiella målsättningar. Här har anpassningar gjorts för att kunna mäta och följa upp effekten utifrån de verksamhetsmål som kommunikationen kan påverka.

”Sveriges Annonsörer vinner internationell utmärkelse för Effektsystemet” läs mer här.

Är du medlem & vill ladda ner effektsystemet?

Är du inte medlem än men vill ta del av Effektsystemet?

Certifiera ditt företag och säkerställ att standarden används korrekt

Standarden i sin helhet innehåller förklaringar till de parametrar som styr vilka KPI:er som är viktiga i olika sammanhang, och hur man kan tänka för att välja bland de 36 nyckeltalen. För att få tillgång till den, och därmed säkerställa att branschstandarden används på rätt sätt, krävs en certifiering. Det innebär att en eller flera medarbetare går en kortare utbildning och får en genomgång av förklaringsmodellerna.

Läs om alla branschinitiativ

För att stötta branschen och skapa bättre förutsättningar för att skapa marknadsföring som ger effekt driver Sveriges Annonsörer flera branschinitiativ. Vår roll som intresseorganisation ger oss en unik möjlighet att påverka, då vi alltid står på våra medlemmars sida.