Learnings from the Effectiveness database based on entries in the 100 Watts effectiveness competition in 2020 and 2021 by NoA Consulting and Sveriges Annonsörer.

The analysis in this report is based on the entries to the 100 Watts effectiveness award in 2020 and 2021.


The 100 Watts has been run by Sveriges Annonsörer since 1990 and rewards communication programs that have generated demonstrable effects for the advertiser. More information about the 100 Watts competition can be found at 100wattaren.se.


We have included all entries that have been deemed complete in the first round of the competition. This has given us a total of 189 entries for the analysis.
Some entries have been entered into several categories and therefore appear several times in the database, based on exactly the same data. In order to avoid that these entries skew the analysis we have limited these entries to one category. The category used has been the one where the entry received the highest score from the jurors.

The report generate 6 tips for marketing communications that generate effect.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Hållbarhet som säljer och ger effekt

Konsumenter säger att miljö och hållbarhet är viktigt när de väljer produkter och varumärken. Samtidigt ser vi ett stort gap mellan vad folk säger och vad de gör i dessa frågor. Gapet kommer…

Marknadsföring i lågkonjunktur – så här gör du!

Hur förbereder sig ditt företag på en kommande lågkonjunktur? Vi känner alla av dagens utmaningar, men långt ifrån alla vet hur de ska agera. Hör Erik Modig mer om hur du hanterar din…

Hur ska man tänka när man vill använda miljöpåståenden i sin marknadsföring?

Konsumentombudsmannen (KO) inledde 2019 ett tillsynsärende mot Arla mot bakgrund av att man menade att Arlas användning av begreppet ”Netto noll klimatavtryck” på visst sätt på Arlas mjölkförpackningar gett intryck av att produkten…

Medietrender Q4 och helår 2022

När vi nu sammanfattar 2022 är det ett år som började förvånansvärt starkt med en stark tillväxt eldad på av post-covid rekylen. Men i slutet av året gjorde en begynnande lågkonjunktur entré. Rysslands…
Fler artiklar