Reklamtröttheten tillbaka på rekordnivåer

Svenska folkets inställning till reklam blir mer negativ i takt med att medieinvesteringarna – och därmed reklamfrekvensen – ökar. För mycket reklam i digitala medier har dessutom negativ påverkan på varumärket. Det visar Sveriges annonsörer och Novus årligt återkommande rapport om svenskarnas inställning till reklam. Under pandemin, då investeringarna i reklam minskade drastiskt, var betydligt färre negativt inställda till reklam (49%). I årets mätning har den siffran ökat till 55 procent och andelen som är ”mycket negativa” ligger återigen på toppnotering (21 %). Samtidigt ökar andelen positiva till reklam för första gången sedan 2018.

Sveriges Annonsörer har tillsammans med Novus undersökt svenska folkets inställning till reklam de senaste 15 åren. I årets mätning syns återigen en hög notering med 55 procent som ogillar reklam, vilket kan jämföras med 58 procent 2020 och trendbrottet 2021 då 49 procent var negativt inställda. En av de viktigaste anledningarna är att det är för mycket reklam.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Underskatta inte effekterna av kreativ reklam!

Den kreativa nivån på reklam är en viktig faktor för att nå bästa tänkbara effekter. Det visar flera internationella studier. Inte helt överraskande kan vi konstatera detsamma för svensk, kreativt belönad reklam. Det…

Månadens case: Swedbank

Swedbank är ett bra pedagogiskt exempel för marknadsförare. Ett ikoniskt varumärke som klarat fusioner och namnbyten. Men också ett som misshandlats och nästan krossats. Likväl som kan visa hur man reser sig igen.…

Preppa för lågkonjunktur

Av allt att döma är vi på väg in i en lågkonjunktur. För varumärkesägare och marknadsförare är det då klokt att ta lärdom av decennier av forskning och empiri från tidigare lågkonjunkturer. Eller…

Så fungerar byråsamarbetet bäst

Att välja byrå kräver sina resurser, både i tid och pengar. När valet sedan är gjort tar det flera månader innan en ny partner känner företaget och dess varumärken så väl att den…
Fler artiklar