Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har för tredje året i rad tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver bäst effekt. Analysen baseras på bidrag som tävlat i 100-wattaren. Resultatet visar bland annat att varumärken bör ta ut sina kampanjer i flera kanaler, men inte för många – och kampanjer som innehåller 40–70 procent varumärkesbyggande ger mest effekt.


Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren. Resultatet sammanställs i en rapport, med syfte att inspirera marknadsförare och varumärken. Samt sprida och fördjupa kunskapen kring vad som ger bäst effekt. Årets rapport är baserad på analyser av 307 bidrag i 100-wattaren, från åren 2020 till 2022.


En av de tydligaste insikterna från årets undersökning är vikten av att tänka bredd, både vad gäller kanalval och i fördelningen mellan varumärkesbygge och aktivering. Störst effekt har uppmätts hos kampanjer som använder 4 till 9 kanaler, använder man fler än 10 kanaler avtar effekten. Vid en varumärkeskampanj ökar effekten av den om man bygger in en del aktivering. Den insikten känns förmodligen igen hos många som 60:40 regeln, från IPAs rapport ”The Long and the Short of it” från 2013. Genom den här studien finns nu konkreta, svenska exempel på att regeln stämmer.

Läs mer genom att ladda ner rapporten.

Som medlem i Sveriges Annonsörer har du även möjlighet att lyssna på Niklas Bondessons uppskattade webinar om rapporten här

Rapporten finns även på engelska, ladda ner den här.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Medietrender Q1 2024

Stark start på 2024 för mediemarknaden Efter fyra kvartal med vikande investeringar på mediemarknaden syntes en ljusglimt i slutet av 2023 och det första kvartalet 2024 visar återigen tillväxt. Medieinvesteringarna netto ökade med…

Medietrender Q4 och helår 2023

2023 blev ett lågkonjunkturens år för Sverige medan många andra delar av världen upplevde en betydligt mindre konjunktursvacka. Minskande BNP och hög inflation resulterade i att medieinvesteringarna backade med -1,2 procent i löpande…

Organising the insights function for maximum business impact

Ny rapport från vår moderorganisation WFA. Increasingly complex business landscapes, evolving consumer behaviors and demands from brands, increasing pressure on budgets, to do more with less (resources), diverse teams with diverse capabilities, across…

Medietrender Q3 2023

Under det tredje kvartalet 2023 fortsätter lågkonjunkturen att bita sig fast. Det blir det fjärde kvartalet på rad med negativa siffror där allt färre mediekategorier uppvisar positiv tillväxt. BNP-prognoserna har reviderats upp något…
Fler artiklar