Sveriges Annonsörer och NoA Consulting har för tredje året i rad tillsammans studerat vilken typ av kommunikation som driver bäst effekt. Analysen baseras på bidrag som tävlat i 100-wattaren. Resultatet visar bland annat att varumärken bör ta ut sina kampanjer i flera kanaler, men inte för många – och kampanjer som innehåller 40–70 procent varumärkesbyggande ger mest effekt.


Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren. Resultatet sammanställs i en rapport, med syfte att inspirera marknadsförare och varumärken. Samt sprida och fördjupa kunskapen kring vad som ger bäst effekt. Årets rapport är baserad på analyser av 307 bidrag i 100-wattaren, från åren 2020 till 2022.


En av de tydligaste insikterna från årets undersökning är vikten av att tänka bredd, både vad gäller kanalval och i fördelningen mellan varumärkesbygge och aktivering. Störst effekt har uppmätts hos kampanjer som använder 4 till 9 kanaler, använder man fler än 10 kanaler avtar effekten. Vid en varumärkeskampanj ökar effekten av den om man bygger in en del aktivering. Den insikten känns förmodligen igen hos många som 60:40 regeln, från IPAs rapport ”The Long and the Short of it” från 2013. Genom den här studien finns nu konkreta, svenska exempel på att regeln stämmer.

Läs mer genom att ladda ner rapporten.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

Medietrender Q2 2023

IRMs siffror över annonsmarknaden har nu uppvisat tre negativa kvartal i rad och den förmedlade byråannonseringen minskade med -7% under första halvåret 2023. Mediemarknadens lågkonjunktur håller i sig.

The Marketing Department ’23

The purpose of this study is to find out what the role and situation of the marketing department is today in larger Swedish companies and to identify challenges and possible measures for the…

MarknadsAvdelningen ’23

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget och det finns potential för att förbättra effektiviteten.…

Medietrender Q1 2023

Under det första kvartalet 2023 blir det uppenbart att mediemarknaden befinner sig i en lågkonjunktur. IRMs siffror över annonsmarknaden har nu uppvisat två negativa kvartal i rad och den förmedlade byråannonseringen minskade med…
Fler artiklar