The Marketing Department ’23

Organisation | Roles & Responsibilities | Priorities

About the study


Marketing, communication and branding have become more important and are now business-critical for most companies and organisations.


Marketing communications is essential to creating a competitive advantage in a world of connected consumers and global competition with generic products and services. And with e-commerce, physical distribution and the competitive advantages it provides are also disappearing.


Over the past 15 years, marketing communication has changed an enormous amount. We have added more channels, systems, data, specialists, and e-commerce activity. Combined with changed consumer behaviours, this has created complexity that can be difficult to grasp.


With AI and continued technology development, there are no signs that it will decrease. But at the same time, the business impact of marketing communication has decreased over the same period*.


Since new technologies and channels have made it possible for everyone to communicate, marketing communication is created in many different places inside a company. This makes the role of the marketing department unclear, and there are even those who have claimed that the marketing department’s time is over. It is undoubtedly a challenging role to be a marketing manager today.


The purpose of this study is to find out what the role and situation of the marketing department is today in larger Swedish companies and to identify challenges and possible measures for the future.


The goal is for this report to serve as a basis for helping companies sharpen their marketing department for the future.

Relaterade artiklar

Kreativitet måste bli en del av företagskulturen

När hela företaget förstår kreativitetens betydelse och använder samma terminologi och mätvärden, då kan verkliga framgångar uppstå. Det finns mängder av mätningar och studier som visat på kreativitetens betydelse för affärsframgångar. Marknadsinsikter har…

EFFDay: Vad skapar effekt och vad betyder det, för företag och samhälle

De mest framgångsrika företagen med de starkaste varumärkena har en hel del gemensamt. De har förstått att bygga och vårda sina varumärken under lång tid. Hur detta går till och vilka pusselbitar som…

Vilka effekter ska man egentligen sträva efter?

Självklart vill man nå bra effekter med sin marknadsföring. Men vilka effekter menar man då? Uppfattningarna skiljer sig åt mellan företagen och även inom företagen. Vissa effekter, som många ser som framgångar, kanske…

Recept för effekt

Effektdatabasen kan ses som ett facit över vad som ger bäst effekt från marknadsinvesteringarna. Där finns kunskap och inspiration från dem som lyckats.
Fler artiklar