Sveriges Annonsörer och NoA Consultings forskning syftar till att fördjupa kunskapen i hela branschen om vad som ger bäst effekt. I delrapporten som släpptes i augusti 2022 visade resultatet att kreativt belönade kampanjer påverkar affärseffekt, beteendeeffekter och varumärkeseffekter positivt och i högre utsträckning än andra. Här presenteras hela rapporten som delar med sig av fler insikter. En av insikterna är att företag bör lägga fokus på kampanjer som blir omtalade och berömda, så kallade ”Fame-kampanjer”. Detta innebär att företag bör bygga in något i kommunikationen som överraskar eller har ett nyhetsvärde, så att målgruppen frivilligt vill ta del av den, prata om den och dela den.

Den slutliga rapporten mynnar ut i sex rekommendationer för marknadskommunikation som ger effekt. Likt delrapporten, visar slutrapporten att företag bör investera i kreativ kommunikation och fokusera på kommunikation som väcker känslor. Dessutom visar slutrapporten att företag bör prioritera att nå nya kunder, satsa på långsiktiga kampanjer samt hitta en bra balans mellan online och offline-kanaler.

Läs fler rapporter

Här har vi samlat alla våra rapporter för att de ska vara lätta att hitta.
Relaterade artiklar

MarknadsAvdelningen ’23

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler, innehåll och antalet specialister ökar. Men det saknas en gemensam helhetsbild i vilket värde man bidrar med till företaget och det finns potential för att förbättra effektiviteten.…

Medietrender Q1 2023

Under det första kvartalet 2023 blir det uppenbart att mediemarknaden befinner sig i en lågkonjunktur. IRMs siffror över annonsmarknaden har nu uppvisat två negativa kvartal i rad och den förmedlade byråannonseringen minskade med…

Medietrender Q4 och helår 2022

När vi nu sammanfattar 2022 är det ett år som började förvånansvärt starkt med en stark tillväxt eldad på av post-covid rekylen. Men i slutet av året gjorde en begynnande lågkonjunktur entré. Rysslands…

Medietrender Q3 2022

Reklaminvesteringarna har gått urstarkt efter coronapandemin, trots Rysslands invasion av Ukraina, vilket har gett högre energipriser och en inflation som vi inte har sett på årtionden. Annonsmarknaden fortsatte dock att växa stark även…
Fler artiklar