Behöver din marknadsavdelning hjälp med att identifiera de KPI:er som är viktigast för just er för att kunna utveckla och bevisa effekten av era marknadsinvesteringar? Har ni gått vilse i KPI-djungeln och är osäkra på om det är effekt eller effektivitet ni mäter? Behöver ni hjälp att utveckla er löpande rapportering om det affärsvärde ni bidrar med och kanske även utveckla argumentation i samband med budget och kvartalsrevideringar?

Då finns nu ett komplement till att certifiera sig i Effektsystemet där vi kan hjälpa till att ta fram en rekommendation kring hur just du och din marknadsavdelning kan utveckla ert arbete med att mäta och följa upp effekten av ert arbete och era investeringar. Vi rekommenderar att minst en person på marknadsavdelningen har genomgått effektcertifieringen.

Steg 1: Insamling av bakgrundinformation

Det första steget handlar om att få information om era nuvarande förutsättningar och hur ni följer upp effekt idag. Hur ser ert nuläge ut, vad är ert företags kort- och långsiktiga mål, vilket uppdrag och ansvar har ni på marknadsavdelningen, vilka KPI:er har ni fokuserat på tidigare och vem har ansvarat för att mäta och redovisa dem? Vi behöver också veta vilka som ni ser är era största utmaningar idag när det kommer till att mäta, redovisa, diskutera och argumentera för marknadskommunikationens effekt.

Steg 2: Analys

I steg två analyserar vi den bakgrundsinformation vi har fått in från er och vi tar också ett uppföljande samtal innan genomförande av workshop för att säkerställa rätt fokus och eventuella frågor.

Steg 3: Workshop

Effektworkshopen är uppbyggd i fyra steg och det finns två varianter – en kortare och en längre.

Kortare workshop


Tid: 1,5 timme
Pris: 9 500 kr (exklusivt medlemspris)

Vi går igenom:

– Presentation av analysen baserat på bakgrundsinformation

– Presentation och workshops av olika alternativa prioriteringar av “Effekt-KPI:er”

a) Förslag på olika varianter av löpande rapportering och uppföljning – internt inom marknadsavdelningen, gentemot företagsledning och andra parter inom företaget, till externa partners.

b) Diskussion och workshop

Längre workshop


Tid: 3 timmar
Pris: 15 500 kr (exklusivt medlemspris)

Vi går igenom:

– Presentation av analysen baserat på bakgrundsinformation

– Presentation och workshops av olika alternativa prioriteringar av “Effekt-KPI:er”

a) Förslag på olika varianter av löpande rapportering och uppföljning – internt inom marknadsavdelningen, gentemot företagsledning och andra parter inom företaget, till externa partners.

b) Diskussion och workshop

Presentation av olika sätt för att skapa bra underlag för argumentation i samband med budgetarbetet i förhållande till hur marknadskommunikationens roll ser ut i förhållande till de övriga 3 P:na, utifrån marknadsorganisationens ansvar och roll i företaget samt hur fragmenterat/konsoliderat ni jobbar idag.

Steg 4: Output efter workshop

Efter att vi har genomfört en kortare eller längre workshop dokumenterar vi det förslag som vi i diskussion med er kom fram till är bäst lämpad.

För kortare workshop får ni dokumentation för förslag på löpande rapportering.

För längre workshop får ni dokumentation för förslag på löpande rapportering samt argumentation inför budgetförhandlingar.

Effektworkshops är endast tillgängliga för Sveriges Annonsörers medlemmar.

Ansvariga för effektworkshops är Mats Rönne, effektexpert på Sveriges Annonsörer samt Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer.

Se alla våra workshops

Våra workshops är framtagna i samarbete med noga utvalda experter, som är delaktiga i Effektinitiativet och adresserar frågeställningar och utmaningar vi identifierat inom Effektkommittén.
Relaterade artiklar

Workshop: vilka krav kommer ställas på dig som beslutsfattare när det är algoritmer som fattar fler av våra beslut?

I takt med att AI blir alltmer utbrett inom det som påverkar våra kunder och vår affär, så kommer det krävas att vi alla blir mer insatta och bättre förstår hur algoritmerna fungerar…

Föreläsning eller workshop med Kapero

Boka in en föreläsning eller workshop med Kapero. Få inspiration och insikt om utmaningar och möjligheter för dagens och framtidens marknadsavdelning.

Så får du ut max av marknadsinvesteringen i dagens komplexa kommunikationslandskap – med NoA Consulting

För att vinna över konkurrenterna behöver företag nå ut med vad de står för och vad de kan erbjuda olika målgrupper. T.ex. varför deras produkter eller tjänster är bättre, varför de är en…

Smarta och älskade inhousebyråer, hur bygger man en sådan? med Engage Marketing

Inhousetrenden är väldigt stark vilket bekräftas i Marknadsrapporten 2021. Vi kan se att fler och fler marknadsavdelningar väljer att bygga sin egen inhouseverksamhet eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring…
Fler artiklar