För att vinna över konkurrenterna behöver företag nå ut med vad de står för och vad de kan erbjuda olika målgrupper. T.ex. varför deras produkter eller tjänster är bättre, varför de är en attraktiv arbetsgivare eller hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Men, det är svårare än någonsin att nå igenom bruset. Kommunikationslandskapet har förändrats drastiskt. Om man lyckas eller inte är dock ingen slump. Det finns tydliga framgångsfaktorer. I föredraget presenteras de viktigaste faktorerna för att lyckas med köpt kommunikation, baserat på aktuell forskning.


• Hitta den optimala balansen mellan kort och lång sikt
• Den emotionella hjärnan som nyckel till framgång
• Varför kreativ reklam genererar bättre affärsresultat
• Vikten av att nå ut brett och inte sikta för smalt
• Vilka kanaler som faktiskt gör jobbet
• Investeringsnivåer för att driva tillväxt


Föredraget finns i två format; 1 timme och 2 timmar:

Föredrag


Tid: 1 timme
Pris: 4 000 kr (exklusivt förhandlat medlemspris)

Föredrag + workshop


Tid: 2 timmar
Pris: 8 000 kr (exklusivt förhandlat medlemspris)

NoA Consulting hjälper många av Skandinaviens största företag att driva tillväxt genom våra tre expertisområden; lönsam positionering, optimerad prissättning och nya intäktsströmmar. 

Managementkonsulter med bas i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Tillsammans med systerbolag inom The North Alliance (NoA) har man 800 medarbetare i Norden och Polen.

Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring och forskare vid Stockholms universitet och strategisk rådgivare på NoA Consulting. 

NoA Consulting

Se alla våra workshops

Våra workshops är framtagna i samarbete med noga utvalda experter, som är delaktiga i Effektinitiativet och adresserar frågeställningar och utmaningar vi identifierat inom Effektkommittén.
Relaterade artiklar

Workshop: vilka krav kommer ställas på dig som beslutsfattare när det är algoritmer som fattar fler av våra beslut?

I takt med att AI blir alltmer utbrett inom det som påverkar våra kunder och vår affär, så kommer det krävas att vi alla blir mer insatta och bättre förstår hur algoritmerna fungerar…

Föreläsning eller workshop med Kapero

Boka in en föreläsning eller workshop med Kapero. Få inspiration och insikt om utmaningar och möjligheter för dagens och framtidens marknadsavdelning.

Effektworkshops med Mats Rönne & Hanna Riberdahl

Behöver din marknadsavdelning hjälp med att identifiera de KPI:er som är viktigast för just er för att kunna utveckla och bevisa effekten av era marknadsinvesteringar? Har ni gått vilse i KPI-djungeln och är…

Smarta och älskade inhousebyråer, hur bygger man en sådan? med Engage Marketing

Inhousetrenden är väldigt stark vilket bekräftas i Marknadsrapporten 2021. Vi kan se att fler och fler marknadsavdelningar väljer att bygga sin egen inhouseverksamhet eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring…
Fler artiklar