I takt med att AI blir alltmer utbrett inom det som påverkar våra kunder och vår affär, så kommer det krävas att vi alla blir mer insatta och bättre förstår hur algoritmerna fungerar och hur de når fram till det resultat vi tittar på. Välkommen att delta på vår workshop med Fredrik Hallberg och Anna Åkerlund på Polarsken.

Om dagens workshop

Utmaningen för många ledare är att de ofta saknar en grundläggande förståelse för vad en algoritm är, hur algoritmernas regelverk är uppbyggt och hur dess självinlärning fungerar. För även om algoritmerna kommer att fatta fler beslut, så är det människor som kommer att hållas ansvariga för de beslut som algoritmerna tar.

Det här är inte en digital workshop om olika AI-verktyg, prompting, algebra, statistik eller programmering, utan syftet med workshopen är att du i rollen som beslutsfattare skall få en djupare insikt och förståelse för hur tekniken och AI egentligen fungerar och hur den påverkar våra beslut och våra investeringar.

Det här kommer vi prata om:

  • Hur algoritmerna analyserar din kunddata och beräknar det resultat som du sedan förväntas fatta beslut på
  • Hur du skall tolka de försäljningsresultat som algoritmerna kommit fram till och de svar som redovisas för dig
  • Vilka frågor du behöver ställa till din organisation och arbetsgrupp, när du inte förstår den data som presenteras för dig
  • Hur du kan återfå kontrollen över dina marknadsfinanser när det är de globala teknik-jättarna som hanterar din data och redovisar din försäljning

Välkommen !

Det praktiska

Dag: tisdag 30 januari

Tid: klockan 09:00-10:15

Plats: denna digitala workshop via Zoom är i samarbete med Polarsken och är exklusiv och utan kostnad för medlemmar i Sveriges Annonsörer. Denna workshop kommer inte att spelas in

För vem: Workshopen är för dig som är nyfiken på att gå bakom kulisserna på tekniken och AI så att du kan få bättre kontroll över dina investeringar

Det här är en digital workshop där du som deltagare kommer att förväntas vara aktiv och vara en del av diskussioner och reflektioner tillsammans med andra deltagare.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Föreläsare

Anna Åkerlund

Polarsken

Fredrik Hallberg

Polarsken
Registrera dig här

De personuppgifter du lämnar till oss i samband med nätverk/webinar/inbjudningar/utbildningar behandlas i enlighet med Dataskyddförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att göra din upplevelse av vår aktivitet blir så bra som möjligt. Ta del av våra fullständiga riktlinjer för hantering av personuppgifter.