Inhousetrenden är väldigt stark vilket bekräftas i Marknadsrapporten 2021. Vi kan se att fler och fler marknadsavdelningar väljer att bygga sin egen inhouseverksamhet eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring och kommunikation samt är mer kostnadseffektivt.

Den här workshopen är endast för medlemmar i Sveriges Annonsörer och besvarar frågor som:

– Vilken typ av inhousebyrå behöver just vi?
– Hur attraherar och bibehåller vi de resurser som vi behöver?
– Hur skapar vi processer som är effektiva och tydliga?
– Hur samarbetar vi mellan inhousebyrå och externa byråers?
– Hur mäter vi och följer upp inhousebyråns arbete

Workshopen finns i två format; 1,5 timme och 3 timmar:

I priset ingår en timme förberedande konsultation för att göra anpassningar. Priset tar höjd för förberedelser samt genomförande inklusive konsultationstimmen (= genomsnittspris ca 800 kr/timme).

Introduktionsworkshop


Tid: 1,5 timme
Pris: 6 000 kr (exklusivt förhandlat medlemspris)

– Hur definierar vi inhousebyråns uppdrag, roll och ansvar?

– Vilka mål kan en inhousebyrå arbeta mot? Och vad är framgång

för just er inhousebyrå?

– Hur påverkar rollen och målen vilka resurser och kompetenser

som behövs för att kunna leverera på det uppdraget?

– Vikten av intern samsyn på inhousebyråns uppdrag. Hur kan vi
tydligare kommunicera er kompetens och roll?

Workshop


Tid: 3 timmar
Pris: 12 000 kr (exklusivt förhandlat medlemspris)

Vi utgår ifrån punkterna i introduktionsworkshopen och lägger till
följande områden:


– Att matcha inhousebyråns roll mot övergripande affärs- och marknadsmål,
vad är ert uppdrag, roll och ansvar?

– Vi definierar relevanta mål för er inhousebyrå. Vilka konsekvenser får dessa mål för ert arbete, ert team och ert arbetssätt?

– Hur skapar vi processer och arbetsflöden som är effektiva och tydliga?

– Hur kan er inhousebyrå ge kunskap och mervärde genom hela kommunikationsprocessen?

Engage Marketing med Gunilla Bergh och Christina Wihlner Lentell är specialister på att ge marknads- och kommunikationsavdelningar förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Rätt byråer på plats, bra samarbete med dem och effektiva interna arbetsprocesser. De är Sveriges Annonsörers rådgivare i både upphandlingar av externa byråer i alla discipliner samt i frågor som handlar om att ge inhousebyråer/interna resurser de allra bästa förutsättningarna att kunna leverera efter sin optimala förmåga.

Se alla våra workshops

Våra workshops är framtagna i samarbete med noga utvalda experter, som är delaktiga i Effektinitiativet och adresserar frågeställningar och utmaningar vi identifierat inom Effektkommittén.
Relaterade artiklar
Fler artiklar