Inhousetrenden är väldigt stark vilket bekräftas i Marknadsrapporten 2021. Vi kan se att fler och fler marknadsavdelningar väljer att bygga sin egen inhouseverksamhet eftersom det många gånger leder till snabbare processer, bättre marknadsföring och kommunikation samt är mer kostnadseffektivt.

Den här workshopen är endast för medlemmar i Sveriges Annonsörer och besvarar frågor som:

– Vilken typ av inhousebyrå behöver just vi?
– Hur attraherar och bibehåller vi de resurser som vi behöver?
– Hur skapar vi processer som är effektiva och tydliga?
– Hur samarbetar vi mellan inhousebyrå och externa byråers?
– Hur mäter vi och följer upp inhousebyråns arbete

Workshopen finns i två format; 1,5 timme och 3 timmar:

I priset ingår en timme förberedande konsultation för att göra anpassningar. Priset tar höjd för förberedelser samt genomförande inklusive konsultationstimmen (= genomsnittspris ca 800 kr/timme).

Introduktionsworkshop


Tid: 1,5 timme
Pris: 6 000 kr (exklusivt förhandlat medlemspris)

– Hur definierar vi inhousebyråns uppdrag, roll och ansvar?

– Vilka mål kan en inhousebyrå arbeta mot? Och vad är framgång

för just er inhousebyrå?

– Hur påverkar rollen och målen vilka resurser och kompetenser

som behövs för att kunna leverera på det uppdraget?

– Vikten av intern samsyn på inhousebyråns uppdrag. Hur kan vi
tydligare kommunicera er kompetens och roll?

Workshop


Tid: 3 timmar
Pris: 12 000 kr (exklusivt förhandlat medlemspris)

Vi utgår ifrån punkterna i introduktionsworkshopen och lägger till
följande områden:


– Att matcha inhousebyråns roll mot övergripande affärs- och marknadsmål,
vad är ert uppdrag, roll och ansvar?

– Vi definierar relevanta mål för er inhousebyrå. Vilka konsekvenser får dessa mål för ert arbete, ert team och ert arbetssätt?

– Hur skapar vi processer och arbetsflöden som är effektiva och tydliga?

– Hur kan er inhousebyrå ge kunskap och mervärde genom hela kommunikationsprocessen?

Engage Marketing och Gunilla Bergh är specialister på att ge marknads- och kommunikationsavdelningar förutsättningar för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Rätt byråer på plats, bra samarbete med dem och effektiva interna arbetsprocesser. De är Sveriges Annonsörers rådgivare i både upphandlingar av externa byråer i alla discipliner samt i frågor som handlar om att ge inhousebyråer/interna resurser de allra bästa förutsättningarna att kunna leverera efter sin optimala förmåga.

Se alla våra workshops

Våra workshops är framtagna i samarbete med noga utvalda experter, som är delaktiga i Effektinitiativet och adresserar frågeställningar och utmaningar vi identifierat inom Effektkommittén.
Relaterade artiklar

Workshop: vilka krav kommer ställas på dig som beslutsfattare när det är algoritmer som fattar fler av våra beslut?

I takt med att AI blir alltmer utbrett inom det som påverkar våra kunder och vår affär, så kommer det krävas att vi alla blir mer insatta och bättre förstår hur algoritmerna fungerar…

Föreläsning eller workshop med Kapero

Boka in en föreläsning eller workshop med Kapero. Få inspiration och insikt om utmaningar och möjligheter för dagens och framtidens marknadsavdelning.

Effektworkshops med Mats Rönne & Hanna Riberdahl

Behöver din marknadsavdelning hjälp med att identifiera de KPI:er som är viktigast för just er för att kunna utveckla och bevisa effekten av era marknadsinvesteringar? Har ni gått vilse i KPI-djungeln och är…

Så får du ut max av marknadsinvesteringen i dagens komplexa kommunikationslandskap – med NoA Consulting

För att vinna över konkurrenterna behöver företag nå ut med vad de står för och vad de kan erbjuda olika målgrupper. T.ex. varför deras produkter eller tjänster är bättre, varför de är en…
Fler artiklar