Mediestrategi & planering

Företagsutbildning inom marknadsföring

Välj innehåll utifrån hur ni vill paketera er utbildning:

  • Lärarledd utbildning på plats – 3 halvdagar
  • Digitala mikrokurser kopplat till temat
  • Utvalda webinar via Sveriges Annonsörer
  • Rekommenderade artiklar i Sveriges Annonsörer Marknadsinsikter
  • Digital certifiering

För vem?

För dig som är ny ledare eller ny medarbetare på en marknadsavdelning med något eller ett par års erfarenhet inom media och kommunikation. Eller om du fått ett utökat ansvar för mediefrågor eller om du känner ett behov av att uppdatera dig i mediefrågor.

Om utbildningen:

Utbildningen tar dig igenom de olika byggstenarna i hur du skapar en mediestrategi utifrån ditt nuvarande affärsläge.

Du får verktygen för att analysera nuläge och sätta tydliga mål som också kopplar till ditt företags varumärkes- och marknadstrategi. Du kommer att få en detaljerad genomgång av de olika komponenterna i en mediestrategi som berör alla medieslag och hur de på bästa sätt kan samverka. Vi tar dig igenom en praktisk och operativ process för medieplanering och hur du bäst synkroniserar de olika medieslagen. Vi går även igenom en välfungerande process för att få dina olika byråer att samverka i positiv anda. Vi avslutar med att noggrant diskutera och studera hur mediekampanjer följs upp och hur vi mäter och tolkar effekt.

Det här tar du med dig:

En av målsättningen är att du efter avslutat utbildning ska bli en tydligare och bättre kravställare och köpare, inom din egen organisation och i förhållande till dina byråer och de medier som du har direktkontakt med. Du ska på ett konkret sätt kunna utvärdera interna briefer och/eller uppdrag för att säkerställa att all relevant information finns med för att kunna genomföra uppdraget.

Dina målsättningar och din input till strategiarbetet kommer att bli tydligare och det leder till ett bättre resultat. Ditt sätt att argumentera för planer och idéer internt kommer att bli starkare och mer övertygande då du kan hänvisa till analys och fakta. Du kommer att kunna bidra till ditt företags utveckling inom kommunikation på ett nytt sätt.

Utbildningen omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena inom mediestrategi, planering, utvärdering och effektivisering av arbetsprocessen med mediebyrån.

Föreläsare: Christina Wihlner Lentell

Christina Wihlner Lentell, har med sina 25 års erfarenhet i kommunikationsbranschen skaffat en gedigen kompetens inom media, reklam, sponsring, eventmarketing och market intelligence. Då hon verkat både inom mediebolag, kundföretag samt media och reklambyrå i olika ledande roller så har Christina lärt sig att identifiera affärsbehov, insikter och processer utifrån olika perspektiv. Hon har framgångsrikt drivit pitcher, upphandlingar och kundutveckling för flertalet av Sveriges största annonsörer och varit delaktig i advisory boards som arbetat för ett integrerat samarbete mellan byråer inom olika discipliner. Christina var en av de första konsulterna i Sverige som introducerade ekonometrisk modellering och digital performance marketing i sina kundsamarbeten. 

Läs mer om övriga teman:

Sagt om utbildningen:

”Jag sökte en partner som kunde säkra hög kvalitet och som samtidigt redan hade lagt en grund i ett upplägg som både kunde ge bredd och spets inom olika områden. Sveriges Annonsörer hade allt det!” säger Gina Azaric, marknadschef på Telia, om deras val att använda Campus Marketing för sin kompetenssatsning på marknadsavdelningen. 
 
”Vi har fått ett otroligt positivt gensvar och intresse. Framför allt att det är så hög kvalitativ nivå på utbildningen och att man känner att vi verkligen satsar på våra talanger.”  – Gina Azaric, Marknadschef Telia

Är du och ditt team intresserade utbildningskonceptet?

Kontakta vår projektledare för Campus Marketing Jenny Lager för bokning, pris och mer information.