Marknadsstrategi

Företagsutbildning inom marknadsföring

Välj innehåll utifrån hur ni vill paketera er utbildning:

 • Lärarledd utbildning på plats – 3 halvdagar
 • Digitala mikrokurser kopplat till temat
 • Utvalda webinar via Sveriges Annonsörer
 • Rekommenderade artiklar i Sveriges Annonsörer Marknadsinsikter
 • Digital certifiering

För vem?

För dig som:

är ansvarig för utveckling eller implementering av marknadsstrategi i form av segmentering, targeting, re-targeting, personas, drivkraftsanalys, målgrupper, marknader, vertikaler etc. Kärt barn har många olika namn. Därmed finns det stor anledning att varje företag har minst en person som är insatt i att förstå skillnaderna och möjligheterna med de olika analyser som ryms under marknadsstrategin.

Allt inom marknadsstrategi syftar till att utvärdera vilka kunder vi ska fokusera våra resurser på. Målet är att uppnå högre effekt med samma insatser genom att rikta oss rätt och på rätt sätt.

 • ska ta fram en marknadsstrategi
 • ska uppdatera existerande marknadsstrategi
 • känner behovet att se över hur ni håller fokus på era mest lönsamma kunder
 • vill skapa en strategi för hur ni hittar nya målgrupper
 • vill veta vilka datapunkter som är av störst vikt för att kunna skapa personifierad kommunikation
 • önskar klarhet kring alla olika begrepp såsom drivkraftsanalys, personas och segmentering och vad man använder vad till

Om utbildningen:

Varför är temat viktigt?

För att öka effekten av er marknadsföring. Marknadsstrategi är relevant i flera olika delar:

För det första i det övergripande strategiska beslutet vilka kunder vi ska fokusera på
För det andra för att vi ska förstå våra kunder på djupet så att vi kan utforma vårt värdeerbjudande på ett så relevant sätt som möjligt
För det tredje som underlag för hur vi når ut med vår marknadskommunikation och ökar effekten i vår targeting och styrning
Målet är att du ska kunna orientera kring alla de olika datapunkter som vi har idag och hur du omvandlar dessa till strategiska och taktiska beslut. Programmet blir ett sätt att få kunskap att rensa upp bland alla mått och få struktur internt för ökat fokus och förståelse. Detta kopplas sen vidare till hur ni översätter detta till data eller kontextstyrda kampanjer.

Det här tar du med dig:

Du lär dig att orientera din organisation i alla olika delar som berör marknadsstrategi. Oftast sitter företag med en rad olika delar och koncept (personas, målgrupper etc) som rör ihop bilden av vad vi ska använda till vad. Ofta saknas också en förankring i övriga organisation och ledning kring vilken data vi ska använda var. Med detta program får du tydliga presentationer att använda dig av internt.

Erik Modig

Föreläsare: Erik Modig

Forskare, författare och föreläsare samt rådgivare åt flertalet företag. Erik har många års erfarenhet av att jobba med globala varumärken och deras marknadsföring. Hans senaste bok Bang for the Buck vann priset årets marknadsföringsbok. Han är forskare vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar på hur vår kunskap om kundpsykologi kan öka effektiviteten av företags marknadsföringsstrategi samt marknadsaktiviteter.

Läs mer om övriga teman:

Sagt om utbildningen:

”Jag sökte en partner som kunde säkra hög kvalitet och som samtidigt redan hade lagt en grund i ett upplägg som både kunde ge bredd och spets inom olika områden. Sveriges Annonsörer hade allt det!” säger Gina Azaric, marknadschef på Telia, om deras val att använda Campus Marketing för sin kompetenssatsning på marknadsavdelningen. 
 
”Vi har fått ett otroligt positivt gensvar och intresse. Framför allt att det är så hög kvalitativ nivå på utbildningen och att man känner att vi verkligen satsar på våra talanger.”  – Gina Azaric, Marknadschef Telia

Är du och ditt team intresserade utbildningskonceptet?

Kontakta vår projektledare för Campus Marketing Jenny Lager för bokning, pris och mer information.