Sveriges Annonsörer har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden.

Ambitionen med förslaget är bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att göra bättre miljömässiga val för att detta ska kunna driva på den gröna omställningen. Den ambitionen är något som vi ställer oss bakom liksom vissa delar av förslaget som rör förhandsgranskning av miljömärkningssystem. Men det föreslås även ett förhandsgranskningsförfarande av uttryckliga miljöpåståenden av oberoende så kallade kontrollörer som vi befarar kan bli såväl kostsamt, komplicerat och tidskrävande. Vi är därför oroliga för att förslaget blir kontraproduktivt och snarare leder till så kallad green hush – det vill säga att annonsörer exempelvis inte vågar marknadsföra och prata om produkter som de utvecklat och som är bättre för miljön.

Relaterade artiklar

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…

Nu börjar Digital Services Act att gälla för de största plattformarna – ger användare bättre trygghet och transparens 

Från och med nu måste sjutton mycket stora plattformar som Facebook, Linkedin, Google Play, Youtube, med flera samt de två större sökmotorerna Bing och Google search uppfylla sina skyldigheter enligt DSA – Digital…
Fler artiklar