Sveriges Annonsörer har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden.

Ambitionen med förslaget är bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att göra bättre miljömässiga val för att detta ska kunna driva på den gröna omställningen. Den ambitionen är något som vi ställer oss bakom liksom vissa delar av förslaget som rör förhandsgranskning av miljömärkningssystem. Men det föreslås även ett förhandsgranskningsförfarande av uttryckliga miljöpåståenden av oberoende så kallade kontrollörer som vi befarar kan bli såväl kostsamt, komplicerat och tidskrävande. Vi är därför oroliga för att förslaget blir kontraproduktivt och snarare leder till så kallad green hush – det vill säga att annonsörer exempelvis inte vågar marknadsföra och prata om produkter som de utvecklat och som är bättre för miljön.

Relaterade artiklar

Får konst visas i reklam?

Det är inte helt ovanligt att konstverk används i reklammaterial. Men hur får man som marknadsförare använda upphovsrättsligt skyddad konst i marknadsföring? Den frågan reder vi ut i denna artikel. Tillsammans med Konstnärernas…

CommToAct People lanserar tre guider för att stärka mångfald och psykisk hälsa inom kommunikationsbranschen

CommToAct People presenterar tre guider som syftar till att främja mångfald, inkluderande kommunikation och psykisk hälsa inom branschen. Två av guiderna som handlar om att stärka mångfalden i branschen lanserades i maj och nu…

EU – flygbolag kritiseras för Greenwashing 

Den 30 april gick EU-kommissionen ut med ett pressmeddelande om att man tillsammans med tillsynsmyndigheterna på konsumentområdet inom EU (”CPC-nätverket”), däribland Konsumentverket, kritiserat 20 flygbolag för användning av vilseledande miljöpåståenden.

Peter Knutsson ny reklamombudsman

Det blir Peter Knutsson, just nu departementsråd på Finansdepartementet, som axlar rollen som ny Reklamombudsman. Han jobbar nu som chef för enheten för offentlig upphandling och spelområdet, och har tidigare jobbat på Nyköpings kommun…
Fler artiklar