EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning och går att ta del av här. Huvuddelen av reglerna kommer att börja gälla under 2025. 

Regelverket introducerar ett krav på att det tydligt ska framgå av viss politisk reklam vem som står bakom den och det ska också tydliggöras att det är just politisk reklam. Vidare tillkommer bland annat krav som påverkar hur politisk reklam får riktas online.  

Läs mer om reglerna i rådets pressmeddelande här

Politisk reklam med ett opinionsbildande syfte är en typ av reklam som i dagsläget inte omfattas av marknadsföringslagen och annan marknadsföringslagstiftning. Detta kommer inte att förändras genom de nya EU-reglerna, däremot tillkommer som sagt nya specialregler för politisk reklam.  

Har ni några frågor är ni även välkomna att kontakta oss. 

    

Ulrika Wendt, jurist   
[email protected]   
Jakob Rönnerbäck, jurist   
[email protected]   

  

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500…
Fler artiklar