Pressmeddelande 13 mars 2024

Nu lanseras Effektsystemet för offentlig sektor

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring och i september 2023 lanserades Effektsystemet 2.0 med uppdateringar. Sedan lanseringen har över 2 500 personer genomgått certifieringsutbildningen, mer än 1 900 personer och 200 företag. Nu kommer nästa utveckling – Effektsystemet Offentlig sektor. 

”Effektsystemet” är en del i arbetet inom Effektinitiativet som drivs av Sveriges Annonsörer men med ett brett deltagande och engagemang från hela branschen. Det stora och ständigt växande antalet nyckeltal – en konsekvens av att marknadsföringen fått allt fler discipliner och kanaler – är ett problem för branschen, det syntes tydligt i den undersökning som Sveriges Annonsörer och Kapero genomförde under 2023, MarknadsAvdelningen ´23. Förväntningarna på hur kommunikations- och marknadsavdelningar stödjer affärs- och verksamhetsmål ökar.  

Efter lanseringen av Effektsystemet fanns ett behov från medlemmar inom offentlig sektor att göra en anpassning för just deras typ av verksamhet. Grunderna i Effektsystemet fungerar mycket väl, men det behövdes framför allt anpassningar av de kategorier som handlar om affärs- och relationsmål, då dessa skiljer sig markant från kommersiella företag i näringslivet. 

”Inom stora delar av offentlig sektor är det inte relevant att prata om intäktsmål eller marknadsandelar, utan i stället handlar det ofta om olika typer av beteendemål. Samtidigt finns det stora variationer mellan aktörerna inom offentlig sektor över vilka effekter som kommunikationsinsaterna ska fokusera på. Vi har arbetat med en referensgrupp med representanter från olika myndigheter för att säkerställa att såväl KPI:erna som beskrivningarna av effektmålen är relevanta och täcker in de olika verksamheter som finns inom den offentliga sektorn” säger Mats Rönne, en av Sveriges främsta experter inom effektområdet och den som har lett arbetet med att ta fram branschstandarden. 

Här kan du ladda ner Effektsystemet Offentlig sektor

Effektsystemet Offentlig sektor innehåller något färre KPI:er – 32 st. På samma sätt som Effektsystemet 2.0 behöver man, när man jobbar med kommunikation och marknadsföring, inom offentlig sektor visa på att alla former av kommunikationsinsatser en organisation gör skapar värde för verksamheten – att de påverkar kännedom, attityder och beteende på önskat sätt. Effektsystemet och även Effektsystemet Offentlig sektor är kanaloberoende och handlar om att visa kopplingen mellan det insatser vi gör och verksamhetens korta och långa målsättningar.  

”Med lanseringen av Effektsystemet Offentlig sektor tar vi nu ytterligare ett kliv för att underlätta för marknadsförare och kommunikatörer att förstärka kopplingen mellan insatser och värde, vilket är minst lika kritiskt i offentlig sektor som kommersiellt näringsliv” säger Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer.  

De 32 nyckeltalen i Effektsystemet Offentlig sektor är fritt tillgängliga för alla. För att få tillgång till standarden i sin helhet krävs på samma sätt som Effektsystemet 2.0 en certifiering som erhålls efter att en eller flera medarbetare i organisationen genomgått en utbildning. Utbildningen ger fördjupad kunskap om KPI:erna och styrande parametrar och säkerställer att standarden används på rätt sätt.  

Här kan du boka plats på Effektcertifiering Offentlig sektor den 29 maj

Här kan du läsa mer om och boka företagscertifiering Offentlig sektor

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer  
0702-29 66 90 
[email protected]

Läs mer om effektsystemet och våra certifieringar

Vi erbjuder både certifiering för individer och företag.
Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar