2023 – våra medlemmars kunskapsbehov har varit i fokus

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards i vår kunskapsbas. Att kunna bidra till våra medlemmars kunskapsresa – både för individen och teamet – är något av de viktigaste vi kan göra. Genom att skapa en utbildningsplattform som gör att våra medlemmar får möjlighet att växa, prata samma språk och jobba mot gemensamma mål är centralt i en snabbföränderlig värld där osäkerheten är relativt stor. Att vara en trygg kunskapspartner är ett strategiskt vägval för Sveriges Annonsörer och vi gör det nu framåt under konceptet Campus Marketing. Där har vi samlat alla våra kunskapsdelar så att varje medlem kan välja sin egen kunskapsresa. Vi har under 2023 erbjudit ett brett utbud av utbildningar, webinar och certifieringar för att stödja våra medlemmarnas kompetensutveckling och bidra till att stärka medlemmarnas kunskaper och färdigheter i en ständigt föränderlig bransch.

Läs mer om året 2023 genom att ladda ner vår verksamhetsberättelse.

Relaterade artiklar

Sveriges Annonsörer vinner internationellt pris på WFA President Award för Campus Marketing

Sveriges Annonsörer har återigen fått internationell erkännande genom att vinna det prestigefyllda WFA President Award för sitt banbrytande kunskapsprogram, Campus Marketing. Prisutdelningen ägde rum igår kväll och lyfter fram det betydande arbete som…

Siffrorna som visar att reklam är lönsamt

141 varumärken i 14 kategorier. Drygt 20 miljarder kronor i mediainvesteringar över tre år. 10 olika huvudmedier. 5 olika konsultgrupper. Det är svårt att inte bli imponerad av dataunderlaget som ligger till grund…

Välkommen på vårt årsmöte den 22 maj

Sveriges Annonsörer kallar till årsmöte. Missa inte möjligheten att som medlem göra din röst hörd. Årsmötet är exklusivt för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Green Claims direktivet – uppdatering från lagstiftningsprocessen

Vi har tidigare rapporterat om den föreslagna nya EU-lagen – Green claims direktivet. Eftersom det snarare är regel än undantag att ett ursprungligt förslag ändras innan det klubbas igenom som slutgiltigt tar denna…
Fler artiklar