2022 – året då vi skapade ett gemensamt språk för branschen

Kunskap är en kritisk faktor för våra medlemmar. I april lanserade vi vår digitala utbildningsplattform Campus Marketing Online med ett 15-tal mikrokurser. Att kunna kombinera lärarledda studier för individer med självstudier för teamet skapar ett stort värde för medlemmar och möjliggör ett kunskapslyft för hela teamet. Detta är ett stort och viktigt steg för Sveriges Annonsörer som en samlad kraft för kunskap inom marknadsföring för köparsidan.

Inom vårt branschinitiativ Effekt lanserades under 2021 en branschstandard för hur vi definierar och mäter effekt, det sk ”Effektsystemet”. Under 2022 har vi via vår certifiering i ”Effektsystemet” skapat en grund för att etablera ett gemensamt språk inom branschen vilket haft en mycket stor efterfrågan i hela branschen.

Läs mer om 2022 genom att ladda ner vår Verksamhetsberättelse.

Relaterade artiklar

Får konst visas i reklam?

Det är inte helt ovanligt att konstverk används i reklammaterial. Men hur får man som marknadsförare använda upphovsrättsligt skyddad konst i marknadsföring? Den frågan reder vi ut i denna artikel. Tillsammans med Konstnärernas…

CommToAct People lanserar tre guider för att stärka mångfald och psykisk hälsa inom kommunikationsbranschen

CommToAct People presenterar tre guider som syftar till att främja mångfald, inkluderande kommunikation och psykisk hälsa inom branschen. Två av guiderna som handlar om att stärka mångfalden i branschen lanserades i maj och nu…

EU – flygbolag kritiseras för Greenwashing 

Den 30 april gick EU-kommissionen ut med ett pressmeddelande om att man tillsammans med tillsynsmyndigheterna på konsumentområdet inom EU (”CPC-nätverket”), däribland Konsumentverket, kritiserat 20 flygbolag för användning av vilseledande miljöpåståenden.

Peter Knutsson ny reklamombudsman

Det blir Peter Knutsson, just nu departementsråd på Finansdepartementet, som axlar rollen som ny Reklamombudsman. Han jobbar nu som chef för enheten för offentlig upphandling och spelområdet, och har tidigare jobbat på Nyköpings kommun…
Fler artiklar