2022 – året då vi skapade ett gemensamt språk för branschen

Kunskap är en kritisk faktor för våra medlemmar. I april lanserade vi vår digitala utbildningsplattform Campus Marketing Online med ett 15-tal mikrokurser. Att kunna kombinera lärarledda studier för individer med självstudier för teamet skapar ett stort värde för medlemmar och möjliggör ett kunskapslyft för hela teamet. Detta är ett stort och viktigt steg för Sveriges Annonsörer som en samlad kraft för kunskap inom marknadsföring för köparsidan.

Inom vårt branschinitiativ Effekt lanserades under 2021 en branschstandard för hur vi definierar och mäter effekt, det sk ”Effektsystemet”. Under 2022 har vi via vår certifiering i ”Effektsystemet” skapat en grund för att etablera ett gemensamt språk inom branschen vilket haft en mycket stor efterfrågan i hela branschen.

Läs mer om 2022 genom att ladda ner vår Verksamhetsberättelse.

Relaterade artiklar

Uppföljning av rätt KPI:er är viktigt för ökad effekt – nu uppdaterar Sveriges Annonsörer Effektsystemet och lanserar 2.0!

Nu lanseras Effektsystemet 2.0 en uppdaterad version av utvalda nyckeltal för hur vi definierar och mäter effekt, samt rekommendationer kring hur de kan användas i praktiken. Att tydligt kunna visa effekten av kommunikation…

Idag öppnar bidragsinlämningen till 100-wattaren 2023 – välkommen att tävla med din kommunikation som gett effekt!

Från och med idag går det att skicka in bidrag till 100-wattaren 2023, tävlingen som belönar kommunikationsinsatser med bevisad effekt. Tävlingsbidragen i 100-wattaren bidrar även till forskning för att fördjupa kunskapen om marknadsföring…

Lagom mix skapar bäst effekt: visar ny forskningsrapport

Sveriges Annonsörer och NoA Consultings genomför varje år en studie för att hitta gemensamma nämnare hos kampanjer som har skapat bäst effekt i Sverige och som visat detta genom att tävla i 100-wattaren.…

Vill du engagera dig i något av våra branschinitiativ?  

Vi öppnar nu upp för fler medlemmar att engagera sig i något av våra branschinitiativ inom Sveriges Annonsörer. Läs mer om initiativen, vad vi jobbar med och vem du ska kontakta om du…
Fler artiklar