2022 – året då vi skapade ett gemensamt språk för branschen

Kunskap är en kritisk faktor för våra medlemmar. I april lanserade vi vår digitala utbildningsplattform Campus Marketing Online med ett 15-tal mikrokurser. Att kunna kombinera lärarledda studier för individer med självstudier för teamet skapar ett stort värde för medlemmar och möjliggör ett kunskapslyft för hela teamet. Detta är ett stort och viktigt steg för Sveriges Annonsörer som en samlad kraft för kunskap inom marknadsföring för köparsidan.

Inom vårt branschinitiativ Effekt lanserades under 2021 en branschstandard för hur vi definierar och mäter effekt, det sk ”Effektsystemet”. Under 2022 har vi via vår certifiering i ”Effektsystemet” skapat en grund för att etablera ett gemensamt språk inom branschen vilket haft en mycket stor efterfrågan i hela branschen.

Läs mer om 2022 genom att ladda ner vår Verksamhetsberättelse.

Relaterade artiklar

Stina Liljekvist ny ordförande i Sveriges Annonsörer

Stina Liljekvist, Chef Strategisk kommunikation & Marknad på Skandia, har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Samtidigt tar tre nya ledamöter plats i styrelsen. Beslutet fattades vid det årliga föreningssammanträdet den 30…

Ny rapport avslöjar: Marknadsavdelningar drunknar i produktion i stället för att skapa affärsvärde

Marknadsavdelningarna växer och mängden aktiviteter, kanaler och innehåll ökar. Kompetens som tidigare köpts externt flyttar in på marknadsavdelningarna och teamen har utökats med en mängd olika specialistroller. Nu menar majoriteten av marknadscheferna att…

Med Campus Marketing bygger Telia en lärande kultur och skapar en attraktiv arbetsplats för Sveriges bästa talanger

Under 2023 genomför Telia en stor intern utbildningssatsning för att skapa en attraktiv arbetsplats och bygga en lärande kultur. Som stöd i arbetet har de ett skräddarsytt upplägg av Sveriges Annonsörers Campus Marketing.…

Efter 18 år byter Max Apéria spår – ska hjälpa byråer att bli bättre

Max Apéria har varit byrårådgivare hos Sveriges Annonsörer i 18 år men nu är det dags att byta spår. Vi passade naturligtvis på att ställa några frågor för att summera hans erfarenheter.
Fler artiklar