Hur använder ditt företag influencers? Har du koll på reglerna? I en nyligen gjord granskning inom EU framkommer att bara en av fem influencers redovisar att deras inlägg är reklam. Konsumentverket har tillsammans med EU-kommissionen och konsumentskyddsmyndigheterna i ytterligare 21 länder, granskat hur influencers efterlever kraven på reklammarkering i sociala medier.

Närmare 600 influencers inlägg har granskats varav 97% postade inlägg med kommersiellt innehåll men där alltså bara en av fem systematiskt redovisade att det var reklam. Läs mer på Konsumentverkets hemsida: Många influerare slarvar med reklammarkering | Konsumentverket och EU-kommissionens pressmeddelande: Results of a screening (“sweep”) of social media posts (europa.eu) Results of a screening (“sweep”) of social media posts (europa.eu) 

För dig som använder en influencer för marknadsföring, ta hjälp av vår guide som du som medlem kan ladda ner här: https://www.sverigesannonsorer.se/kunskap/guider/marknadsforarens-guide-till-influencer-marketing/ 

/Ulrika Wendt, jurist
[email protected]

Jakob Rönnerbäck, jurist
[email protected]

Relaterade artiklar

Verksamhetsberättelse 2023

Ett stort fokus under 2023 har varit att paketera och förtydliga vårt kunskapserbjudande. Vi har allt från faktabaserade artiklar, inspirerande webinar, e-learning för självstudier, individuella utbildningar, företagsutbildningar samt certifieringar av Sveriges Annonsörer standards…

Vad händer om mitt varumärke hamnar i en ordbok? 

Vad behöver du tänka på som varumärkesinnehavare när du använder ditt varumärke? Är det bra eller dåligt om varumärket hamnar i en ordbok och blir en del av språket. I den här artikeln…

CommToAct förstärks – två nya branschorganisationer ansluter och initiativet får EU-stöd

CommToAct, det gemensamma initiativet för att driva hållbarhetsfrågor relevanta för marknads- och kommunikationsbranschen, tar nu nya kliv framåt med beviljat EU-stöd och ytterligare två tongivande branschorganisationer. Sveriges Kommunikatörer och Swedma ansluter till initiativet.…

Nya EU-regler för politisk reklam 

EU-kommissionen presenterade i slutet av 2021 ett förslag till nya regler för politisk reklam och förslaget har nu antagits av EU-parlamentet och rådet. Den slutligt förhandlade regeltexten har publicerats i EU:s officiella tidning…
Fler artiklar