Pressmeddelande 19 oktober 2022

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” – en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring. I mitten av oktober samma år kördes den första Effektcertifieringen. Trycket är stort – individer vill effektcertifiera sig och företag vill att hela avdelningar eller att alla på företaget blir certifierade. 

Effektsystemet är en del i arbetet inom Effektinitiativet som drivs av Sveriges Annonsörer men med ett brett deltagande och engagemang från hela branschen. Det stora och ständigt växande antalet nyckeltal – en konsekvens av att marknadsföringen fått allt fler discipliner och kanaler – är ett problem för branschen. Med hundratals olika KPI:er i omlopp riskerar marknadsförare att tappa fokus på målet och blanda ihop effekt med effektivitet. Standarden omfattar 36 utvalda nyckeltal som alla har en koppling mot det affärsvärde som marknadsinvesteringar ska bidra till samt en beskrivning hur de definieras och riktlinjer och vägledning för hur de bör mätas och redovisas.  

– Vi visste att det fanns ett stort behov hos branschen att samlas kring gemensamma riktlinjer för vad som definierar effekten av vårt arbete. Det är otroligt kul att vara ute hos så många olika typer av företag och även på konsultsidan där alla verkligen ser värdet av det. Att se folk bli så engagerade och fokuserade vid en genomgång av 36 KPI:er är fantastiskt, säger Mats Rönne, Sveriges Annonsörers effektexpert.  

Sedan möjligheten att effektcertifiera sig öppnades upp för branschen har över 1 500 personer gått igenom utbildningen och hela 1 081 personer även klarat testet och är därmed certifierade i Effektsystemet. Intresset för att också certifiera sig på företagsnivå har varit stort. Just nu är 156 företag effektcertifierade, medlemmar i Sveriges Annonsörer, reklambyråer, mediebyråer och medier har gått igenom den tre timmar långa utbildningen. 

– Vi ser att Effektsystemet underlättar rejält för marknadsförare när det kommer till att förstärka kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, inte bara som en kostnad. Och vi får hela tiden mycket positiv feedback på att Effektsystemet verkligen har kommit till användning i både våra medlemmars och deras partners arbete, säger Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer.  

De 36 nyckeltalen i Effektsystemet är tillgängliga för alla. För att få tillgång till standarden i sin helhet krävs en certifiering som erhålls efter att en eller flera medarbetare i organisationen genomgått utbildningen och klarat testet. Den ger en fördjupad kunskap om KPI:erna och styrande parametrar och säkerställer att standarden används på rätt sätt. För medlemmar i Sveriges Annonsörer ingår den individuella effektcertifieringen i medlemskapet. 

Vill du veta mer om Effektsystemet och hur du och ditt företag också kan bli effektcertifierade – läs mer här

Vid frågor kontakta:
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
[email protected]

Effektcertifiering

– varför det är viktigt att certifiera sig?
Relaterade artiklar

Kommer det nya EU-förslaget om miljöpåståenden att leda till ”green hush”?

Sveriges Annonsörer har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden. Ambitionen med förslaget är bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att göra bättre…

Sustainable Marketing 2030 Report

Ny rapport Sustainable Marketing 2030 i tre versioner en global, en nordisk och en svensk. The report identifies a greater ambition to transform with 90% of marketers agreeing that sustainability agendas must be more…

Sveriges Annonsörers Verksamhetsberättelse 2020

2020 – året då vi ställde om dubbelt upp. I slutet av 2019 beslutades det om en nystrategi för Sveriges Annonsörer som bygger på ökat medlemsvärde, tydligare fokus på viktiga frågor, större möjligheter…

Google uppdaterar säkerheten samt möjligheten till privat integritet i webbläsaren Chrome

Den privata integriteten och rätten samt transparens till hur stora digitala aktörer använder besökarnas data blir alltmer viktig. Google har därför uppdaterat sin webbläsare Chrome så att användare enklare ska kunna ställa in…
Fler artiklar