Sustainable Marketing 2030 identifies a greater ambition to transform with 90% of marketers agreeing that sustainability agendas must be more ambitious and 94% saying marketers need to act more bravely and experiment to drive transformative change. This is reflected in more brands now having sustainability as a KPI in their marketing dashboards – up from 26% in 2021 to 43% in 2023.

Additionally, despite the fear of being accused of greenwashing, 82% say companies need to be braver in communicating their sustainability efforts, with 41% of brands now saying they have a sustainability story and are proud to share it, compared to 25% in 2021.

Fifty-four per cent agreed with the need to educate people about their choices and actions, reflecting the insight that marketing must seek to drive and normalise new sustainable behaviours – both internally and externally.  

Rapporten finns i tre versioner, på global, nordisk och svensk nivå.

Relaterade artiklar

Kommer det nya EU-förslaget om miljöpåståenden att leda till ”green hush”?

Sveriges Annonsörer har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden. Ambitionen med förslaget är bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att göra bättre…

Nu är över 1 000 personer Effektcertifierade!

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” - en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring. I mitten av oktober samma år kördes den första Effektcertifieringen. Trycket är stort –…

Sveriges Annonsörers Verksamhetsberättelse 2020

2020 – året då vi ställde om dubbelt upp. I slutet av 2019 beslutades det om en nystrategi för Sveriges Annonsörer som bygger på ökat medlemsvärde, tydligare fokus på viktiga frågor, större möjligheter…

Google uppdaterar säkerheten samt möjligheten till privat integritet i webbläsaren Chrome

Den privata integriteten och rätten samt transparens till hur stora digitala aktörer använder besökarnas data blir alltmer viktig. Google har därför uppdaterat sin webbläsare Chrome så att användare enklare ska kunna ställa in…
Fler artiklar