2020 – året då vi ställde om dubbelt upp

I slutet av 2019 beslutades det om en nystrategi för Sveriges Annonsörer som bygger på ökat medlemsvärde, tydligare fokus på viktiga frågor, större möjligheter för medlemmar att engagera sig samt digitalisering. Under Q1 2020 hade vi fullt fokus på att påbörja implementeringen och transformationen. Vi lanserade bland annat ”Marknadsinsikter” och en egen app samt digitaliserade våra fysiska seminarier. Sedan kom coronapandemin och med den helt nya förutsättningar. Tack vare att vi redan hade hunnit en bra bit på vår digitaliseringsresa lyckades vi ställa om snabbt och kunde genomföra årets samtliga planerade seminarier och event i digitalt format.

Läs mer om vårt år 2020 i Verksamhetsberättelsen 2020:

Verksamhetsberättelse 2020

Relaterade artiklar

Kommer det nya EU-förslaget om miljöpåståenden att leda till ”green hush”?

Sveriges Annonsörer har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden. Ambitionen med förslaget är bland annat att det ska bli lättare för konsumenter att göra bättre…

Sustainable Marketing 2030 Report

Ny rapport Sustainable Marketing 2030 i tre versioner en global, en nordisk och en svensk. The report identifies a greater ambition to transform with 90% of marketers agreeing that sustainability agendas must be more…

Nu är över 1 000 personer Effektcertifierade!

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” - en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring. I mitten av oktober samma år kördes den första Effektcertifieringen. Trycket är stort –…

Google uppdaterar säkerheten samt möjligheten till privat integritet i webbläsaren Chrome

Den privata integriteten och rätten samt transparens till hur stora digitala aktörer använder besökarnas data blir alltmer viktig. Google har därför uppdaterat sin webbläsare Chrome så att användare enklare ska kunna ställa in…
Fler artiklar