2020 – året då vi ställde om dubbelt upp

I slutet av 2019 beslutades det om en nystrategi för Sveriges Annonsörer som bygger på ökat medlemsvärde, tydligare fokus på viktiga frågor, större möjligheter för medlemmar att engagera sig samt digitalisering. Under Q1 2020 hade vi fullt fokus på att påbörja implementeringen och transformationen. Vi lanserade bland annat ”Marknadsinsikter” och en egen app samt digitaliserade våra fysiska seminarier. Sedan kom coronapandemin och med den helt nya förutsättningar. Tack vare att vi redan hade hunnit en bra bit på vår digitaliseringsresa lyckades vi ställa om snabbt och kunde genomföra årets samtliga planerade seminarier och event i digitalt format.

Läs mer om vårt år 2020 i Verksamhetsberättelsen 2020:

Verksamhetsberättelse 2020

Relaterade artiklar

Nu är över 1 000 personer Effektcertifierade!

Sveriges Annonsörer lanserade i juni 2021 ”Effektsystemet” - en svensk branschstandard för hur marknadsförare ska redovisa effekterna av marknadsföring. I mitten av oktober samma år kördes den första Effektcertifieringen. Trycket är stort –…

Google uppdaterar säkerheten samt möjligheten till privat integritet i webbläsaren Chrome

Den privata integriteten och rätten samt transparens till hur stora digitala aktörer använder besökarnas data blir alltmer viktig. Google har därför uppdaterat sin webbläsare Chrome så att användare enklare ska kunna ställa in…

CMO stödlinje i coronatider

Corona-pandemin påverkar oss alla. Den ställer många frågor och skapar behov av akuta åtgärder som kan få stor påverkan. Samtidigt vet vi att marknadsföring behöver finnas även under kris, men mer fokuserat på…

Mall pressrelease

En bra pressrelease är värd sin vikt i guld. Vi har satt ihop en guide för att underlätta ditt arbete. Vad ska egentligen vara med i en pressrelease? Med hjälp av vår mall…
Fler artiklar